WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Функціонально-територіальні особливості організації суспільно-географічної педагогічної і наукової діяльності в Україні - Реферат

Функціонально-територіальні особливості організації суспільно-географічної педагогічної і наукової діяльності в Україні - Реферат

дисципліна в середній школі поступово захоплює "життєвий простір" економічної та соціальної географії. Такий широкий "симбіоз" географії з іншими дисциплінами очевидно зумовлений недостатньою кількістю годин з географії в школі.
Фахівців з країнознавства готують також у Київському міжнародному та Волинському державному університетах, з географії та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності - у Київському національному торговельно-економічному університеті, із землевпорядкування і кадастру - крім Чернівців, ще в Ужгородському національному університеті.
За неповними даними у ВНЗ України на випускаючихсуспільно-географічних кафедрах на всіх відділеннях навчалося близько 8 тисяч студентів. Крім того, загальноосвітні курси "Розміщення продуктивних сил" слухають понад 15 тисяч студентів економічних університетів та економічних факультетів університетів.
Матеріально-технічна база для викладання суспільно-географічних дисциплін є явно недостатньою, застарілою за змістом. У 2005/2006 навчальному році у всіх ВНЗ України, де є географічні факультети з кафедрами економічної та соціальної географії, функціонувало 38 навчальних лабораторій і 55 навчальних кабінетів та 47 баз для проведення навчально-виробничих практик. Порівняно кращий стан в цьому відношенні є у Чернівецькому, Київському педагогічному, Криворізькому, Кіровоградському та Волинському університетах.
Структуру розміщення об'єктів другої функції СГД - науково-дослідної - можна представити у формі головних (найпоширеніших), нових і традиційних напрямів досліджень. Однією з особливостей цієї функції є значно більша різноманітність напрямків порівняно зі спеціалізаціями підготовки фахівців.
Анкетні дані показують, що головними напрямками суспільно-географічних досліджень в Україні є такі: розвиток і розміщення продуктивних сил свого регіону; історія розвитку географії і географічних досліджень; інноваційні технології у викладанні географії; системи розселення окремих територій; основи комплексного природокористування; рекреаційна географія; проблеми сталого регіонального розвитку; соціо-культурна географія.
Нові напрямки представлені вивченням таких актуальних проблем, як трансформаційні процеси у господарстві та розселенні населення, інвестиційно-інноваційна та податкова діяльність, геоекологія, географія митно-логістичної діяльності, політична географія, проблеми інтеграції України до світового ринку, географія природної і культурної спадщини, морегосподарський комплекс, географічні проблеми національної безпеки України, геоінформатика.
Розвиваються і традиційні напрямки досліджень: країнознавство і краєзнавство; географія АПК; проблеми розвитку сільської місцевості; географія лісового господарства та інші.
Фінансове забезпечення науки в розрізі областей України загалом є низьким і надзвичайно строкатим. Порівняно кращим воно є у м. Києві та промислових областях (Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській). Наприклад, в м. Києві цей показник у 7,3 рази перевищує середньодержавний. Найнижчі показники у Хмельницькій, Житомирській, Рівненській і Волинській областях; в решті областей - середній і нижчий від середнього рівня. Фінансування суспільно-географічних досліджень у ВНЗ України є вкрай недостатніми. У більшості вузів його обсяг коливається від 20 до 60 тис. грн на рік, максимальна сума (135 тис. грн) припадає на Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Краще фінансуються вузи, що мають у своєму складі науково-дослідні лабораторії. Нині в Україні їх налічується лише 15, вони є у Львівському, Київському національних, Київському та Полтавському педагогічних університетах. Порівняно кращою є ситуація з фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням (комп'ютери, аудіо-, множильна та обчислювальна апаратура, бібліотеки, карти) відділів НАНУ, що опрацьовують проблематику суспільно-географічного змісту. Наприклад, середня сума фінансування двох суспільно-географічних відділів Інституту географії за 2006-2008 рр. становить 440,7 тис. грн. на рік.
Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій зі спеціальностей економічна та соціальна географія, конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, історія географії, географічна картографія є в містах Києві (дві спецради), Львові, Одесі, Чернівцях, Сімферополі та Харкові. Систематично видаються наукові збірники та журнали в Києві ("Український географічний журнал", "Економічна і соціальна географія", "Географія і сучасність"), Тернополі ("Історія української географії"), Харкові ("Часопис соціально-економічної географії"), Ніжині ("Географія. Економіка. Екологія. Регіональні дослідження"), Вінниці, Луцьку - збірники наукових праць. Періодично проводяться наукові конференції різних рівнів, симпозіуми, наради з актуальних проблем з публікацією матеріалів учасників цих форумів.
Для поглиблення і уточнення викладених узагальнень важливе значення матиме участь відділів науково-суспільних установ та кафедр суспільно-географічного профілю ВНЗ регіональних і локальних центрів у дослідженні цих процесів у макрорегіонах, підготовці публікацій у наукових журналах, або окремих виданнях. Це суттєво посилило б престижність суспільної географії, підвищило б поінформованість представників цієї науки в Україні.
Література
1. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: Навч. посібник. - Львів: Світ, 1997; §§ 4.4, 5.5.2, 6.3, 7.3; Видання друге, 2006.
2. Пістун М.Д. Передумови та аргументи формування української економіко-географічної школи в 20-х рр. ХХ ст. // Укр. геогр. ж. - 2004. - № 3. - С. 68-74.
3. Пістун М.Д. Про нові напрями розвитку суспільно-географічних досліджень в Україні у 90-і рр. ХХ - на початку ХХІ ст. // Історія української географії. - Тернопіль, 2005. - Вип.12. - С.12-16.
4. Регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Географія. - К.: РВЦ "Київський університет", 1998. - С.23-60.
5. Шаблій О. Львівська суспільно-географічна школа (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету ім. Івана Франка). - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. - 168 с.
6. Шаблій О. Основи загальної суспільної географії. Підручник. - Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. -С. 39-136.
7 .Пістун М., Мельниченко Т. Функціонально-територіальні особливості організації суспільно-географічної педагогічної і наукової діяльності в Україні // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - Випуск 1 (15).

 
 

Цікаве

Загрузка...