WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Функціонально-територіальні особливості організації суспільно-географічної педагогічної і наукової діяльності в Україні - Реферат

Функціонально-територіальні особливості організації суспільно-географічної педагогічної і наукової діяльності в Україні - Реферат

особливостей. Наукова школа - це добровільне творче співробітництво кваліфікованих дослідників і педагогів на чолі з авторитетним і визнаним науковим лідером (чи лідерами), об'єднане спільністю наукових підходів у вирішенні певної проблеми (чи проблем), використанням поняттєво-термінологічного апарату, системисучасних (нових) методів дослідження та отриманих результатів. Вона повинна презентувати наукові результати в Україні і за рубежем (монографічні дослідження, організація наукових зібрань, "круглих столів"), виконувати держбюджетні і господарсько-договірні теми, продукувати наукові та науково-педагогічні кадри, видавати періодичні журнали, підтримувати постійні міжнародні зв'язки. Наукові школи за своїм значенням можуть бути загальнодержавними, регіональними та індивідуальними.
Базою для формування регіональних центрів (або центрів першого порядку) суспільно-географічної діяльності є, як правило, давні (класичні) університети з географічними факультетами і відповідним кадровим потенціалом, належною матеріально-технічною базою. Нині в Україні такими регіональними центрами є Львівський, Харківський, Чернівецький, Одеський, Дніпропетровський та Сімферопольський національні університети. Ознак регіональних центрів СГД набувають Тернопільський, Вінницький і Луганський педагогічні університети.
Рис.2. Сучасна функціонально-територіальна структура навчально-наукової суспільно-географічної діяльності
Локальними центрами суспільно-географічної діяльності (або центрами другого порядку) є переважно середні міста з педагогічними університетами, де є спеціальні або загальногеографічні кафедри, що готують вчителів географії. Нині в Україні є 15 таких локальних центрів.
До пунктів суспільно-географічної діяльності умовно можна віднести педагогічні училища, які готують вчителів з природо- і суспільствознавства. В Україні нині є 23 таких пункти. Вони розміщені переважно в районних центрах.
У процесі опрацювання анкетної статистичної інформації були поставлені такі завдання: встановити загальну чисельність фахівців з суспільної географії вищої кваліфікації в розрізі міських поселень, в яких знаходяться навчальні і наукові установи, визначити співвідношення педагогів і науковців (складність такого визначення пояснюється тим, що часто наукова і педагогічна діяльність поєднуються); виявити особливості структури та розміщення головних напрямів підготовки сучасних суспільно-географічних кадрів у ВНЗ; показати сучасну структуру і розміщення (просторову локалізацію) головних, нових і традиційних напрямів науково-дослідної діяльності; виявити територіальні відмінності у фінансуванні науки взагалі і суспільної географії зокрема.
Аналіз надісланої анкетної інформації показав, що станом на 1 січня 2006 р. в Україні серед фахівців із суспільної географії всюди, за винятком Київського вузла, переважала навчально-методична функція, тобто підготовка кадрів для потреб господарства, науки, освіти і культури у ВНЗ. Співвідношення педагогів і науковців в галузі суспільної географії становило 2,2:1. Науково-дослідна функція у Київському вузлі притаманна 62,9% усіх фахівців. Загальний рівень кваліфікації суспільно-географічних кадрів досить високий (10% - доктори географічних та суміжних наук, що працюють в галузі суспільної географії).
Найголовнішою особливістю підготовки фахівців у ВНЗ є інтенсивна диференціація суспільно-географічного знання на ряд прикладних (конструктивних) напрямків, зумовлених потребами господарства, освіти, культури та управління життєдіяльністю населення. Традиційну комплексну підготовку з суспільної географії зберегли лише кафедри Львівського і Сімферопольського національних університетів, де на їх базі організовано нові спеціалізації, у Львівському національному університеті імені Івана Франка - з географії України, політичної географії, країнознавства та менеджменту туристської індустрії; у Сімферопольському національному університеті імені В.І. Вернадського - з рекреаційного господарства і туристсько-екскурсійної справи, країнознавства та менеджменту туризму. Така організація структури навчального процесу є оптимальною, бо зберігає професійну основу - комплексне суспільно-географічне знання.
Конструктивний напрямок властивий кафедрам Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що має спеціалізації з управління регіональним розвитком, розміщення продуктивних сил, географії України, країнознавства і туризму; Одеського національного університету імені І.І. Мечникова - з географічних основ економіки і управління регіональним розвитком, регіональної економіки та розміщення продуктивних сил; Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича - з комплексного природокористування, геоінформатики, землевпорядкування і кадастру, географії України, географії та менеджменту туризму; Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна - з розміщення продуктивних сил та міжнародних економічних відносин; Волинського державного університету імені Лесі Українки - з управління розвитком регіонів, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, міжнародних економічних відносин.
Найчисельнішу групу ВНЗ складають національні та державні педагогічні університети, які готують вчителів географії та ряду суміжних дисциплін (біології, екології, хімії, іноземної мови, практичної психології, історії, основ економіки та з організації туристсько-краєзнавчої роботи). Таку підготовку здійснюють кафедри Київського національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Дніпропетровського національного університету, Ніжинського педагогічного університету імені Миколи Гоголя, Луганського державного педагогічного університету, Сумського державного університету, Полтавського державного педагогічного університету, Мелітопольського педагогічного університету, Криворізького державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. У Херсонському державному педагогічному університеті, де є кафедра економічної та соціальної географії (три кандидати географічних наук зі спеціальності 11.00.02), вчителів географії поки що не готують, не зважаючи на колишній досвід їх підготовки для шкіл Херсонської і Миколаївської областей. Нині тут готують вчителів з екології та охорони навколишнього середовища.
Шість педагогічних університетів спеціалізуються на підготовці вчителів з основ економіки, тоді як ця

 
 

Цікаве

Загрузка...