WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Конструктивно-географічні аспекти регіоналізму - Реферат

Конструктивно-географічні аспекти регіоналізму - Реферат


Реферат
на тему:
Конструктивно-географічні аспекти регіоналізму
Недостатня чіткість самого терміну "регіон" переноситься і на розшифровку поняття "регіоналізм". На думку Я.Г. Машбіца, "регіоналізм - це факт існування у країні регіонів із значними природними, господарськими, соціальними і етнокультурними відмінностями". У конструктивно-географічному сенсі слід розрізняти так звану "активну регіоналізацію", пов'язану з цілеспрямованою діяльністю по формуванню регіональних, перш за все, суспільно-географічних процесів та інституцій - районоформування (регіоноформування), і "пасивну", що визначається загальною історичною, культурною чи фізико-географічною ідентичністю - районоутворення (регіоноутворення).
Конструктивно-географічні основи регіоналізму були закладені ще І.Г. Тюненом. Його книга "Ізольована держава в її відношенні до сільського господарства і національної економії" вийшла у Берліні ще у 1836 р. Саме він вперше використав метод абстрагування від реальної дійсності (регіональне моделювання). Пряме чи опосередковане відношення до розвитку конструктивно-географічних регіональних ідей також мали праці А. Вебера - основоположника теорії розміщення промисловості; В. Кристаллера - засновника (разом з Л.Лаланном) теорії розселення; А. Леша, який створив теорію економічного ландшафту; У. Ізарда - основоположника так званої регіональної науки; П. Хаггета - іншого представника цього наукового напряму; Ф. Перру, який розробив теорію полюсів росту; Т. Хегерстранда, який створив теорію розповсюдження (дифузії) нововведень і багатьох інших. Згодом конструктивно-географічні ідеї були підтримані і розвинені радянськими та українськими вченими.
Одним з аспектів регіоналізму є неоднорідність природного середовища. Ця неоднорідність, чи, інакше кажучи, регіональна диференціація, призводить до утворення складної системи природних комплексів різних рангів, з яких складається географічна оболонка. Особливо важливим є природно-ресурсний фактор регіоналізму - географічні межі розселення людини розширювались у суворій відповідності до розміщення природних ресурсів і характером природних умов. І сьогоднітериторіальна диференціація природних ресурсів і умов безпосередньо відображається на розселенні людей, способі їхнього життя, культурі, ефективності економіки тощо.
Не менш вагомим є етнічний аспект регіоналізму. За час існування людства неодноразово відбувалися поділи людей на окремі спільноти-етноси (племена, народності, народи, національності, нації) - корені етнічного регіоналізму.
Чисельність, статево-вікова, освітня-професійна, шлюбно-сімейна, поселенсько-розселенська структура населення визначають демографічний фактор регіоналізму, від якого значною мірою залежить структура виробництва, рівень доходів, традиції і звичаї людей, формування і функціонування ринків, саморозвиток регіонів.
Останнім часом зростає роль конфесіонального аспекту регіоналізму. Специфіка розповсюдження, значна диференціація релігійної діяльності чи діяльності конфесій відбиваються на життєдіяльності людей, визначають їх спосіб життя у просторово-часовому вимірі.
Політико-географічний аспект регіоналізму може бути представлений у сукупності трьох головних компонентів: 1) території, 2) народу, який її заселяє, і 3) влади (уряду). В основу конструктивно-географічних досліджень можуть бути покладені відносини держави і території, управлінських структур і населення, державної і виконавчої гілок влади тощо.
В конструктивно-географічному відношенні регіони не можуть розглядатися як механічне поєднання множини господарських одиниць і різних галузей господарства. У міру поглиблення спеціалізації виробництва відбувається ускладнення внутрішніх і зовнішніх зв'язків, посилюється кооперація. Одночасно зростає роль і значимість конструктивно-географічних задач розвитку регіонів.
Література
Корнус А., Буц Ю. Конструктивно-географічні аспекти регіоналізму // Географічні аспекти формування збалансованого ринку праці педагогічних кадрів в Україні: Мат-ли наук.-паркт. конф. (22-23 листопада 2007 року). - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. - С. 86-88.

 
 

Цікаве

Загрузка...