WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Становлення та розвиток наукової дисципліни ”Географія туризму” в Україні - Реферат

Становлення та розвиток наукової дисципліни ”Географія туризму” в Україні - Реферат

національних універ-ситетів та Тернопільським педуніверситетом.
Окремо можна виділити навчально-методичні посібники, які містять поруч із основними науковими проблемами велику кількість регіонального фактологічного матеріалу.
Звичайно, що цянаукова дисципліна потребує негайної докорінної перебудови, не лише декомунізації, але і розробки наукового навантаження, що враховуює досягнення сучасних наукових видань.
Із середини 90-х років ХХ ст. предметом дослідження рекреаційної географії є вивчення геопросторових закономірностей поведінки людини у процесі рекреаційної діяльності і розміщення рекреаційних об'єктів.
Значні зміни у розвитку географія туризму в Україні спостерігаються із середини 90-х років ХХ ст. та початку ХХ ст. Ця пов'язано, в першу чергу, із захистом докторських дисертацій Крачила М.П., Бейдика О.О., Любіцевої О.О., та низки кандидатських дисертацій, а також виходом фундаментальних монографічних видань [1,2], та регіональних монографічних видань [3].
У монографії Бейдика О.О. [1] систематизовано методологічні основи та вдосконалено методику дос-лідження рекреаційно-туристичних ресурсів, розширено уявлення про їх структуру; поглиблено понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії та географії туризму. Проведено ресурсно-рекреаційну оцінку та паспортизацію адміністративно-територіальних суб'єктів України, обґрунтовано її рейтингове рекреаційне районування.
Монографія Любіцевої О.О. [2], розглядає теорії, методологію і методику дослідження геопросторових аспектів розвитку ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях. Основна увага приділена структурно-типологічними ознаками туристичного ринку, принципам його сегментації, умовам та чинникам формування і територіальної організації індустрії туризму як основи розвитку та територіальної організації національного ринку туристичних послуг України висвітлюються на тлі світогосподарських процесів на етапі глобалізації.
Отже, можна стверджувати, що ці монографії поклали початок нових досліджень в Україні у галузі туризму, у них переосмислено напрацювання передніх епох, по-новому розглянуто основні вузлові питання цієї проблематики, внесли вагомий внесок у формування міждисциплінарного напрямку - туризмології.
Звідси, можна вважати, що рекреаційна географія орієнтується не на ТРК, а на значно ширший предмет. Це фундаментальна географічна дисципліни. Її місце в системі географічних, визначається великою динамічністю. Якщо, взяти за основу класифікацію географічних наук Е.Б. Елаєва (1983), то він виділяє такі рівні: географія(система наук), суспільна географія (родина наук), соціальна географія (комплекс наук (дисципліна)), рекреаційна географія (галузь), географія туризму (розділ). У структурі суспільної географії О. І. Шаблій (2001) виділяє чотири блоки основних дисциплін і два блоки - допоміжних, а також групу суміжних дисциплін, де в блоці основних дисциплін, а саме в соціальній географії виділяє рекреаційну географію.
Із наведених даних чітко прослідковується, що рекреаційна географія входить до складу суспільної географії. Її існування можливе лише у поєднання з іншими науковими і прикладними дисциплінами, а географія туризму є складовою частиною дисципліни "Рекреаційна географія".
Таким чином, можна стверджувати, що системна робота в галузі рекреаційної географії лише розпочинається, очевидно, що з часом слід очікувати появи нових і всесторонніх праць з даної дисципліни.
Щодо застосування в періодизації парадигм, то зважаючи на невеликий час існування цього наукового напрямку, то їх можна виділити як мінімум чотири: ресурсну (вивчення і оцінка рекреаційно - туристичних ресурсів), геосистемну (об'єктом дослідження є територіально-рекреаційні системи), геопросторову (вивчення територіальної організації туристичної індустрії), інформаційну (геопросторова організація туристичної індустрії її поведінка і роль у інформаційному суспільстві).
Звичайно, треба відзначити, що спостерігається помітна активізація туристичних досліджень, розвивається географія туризму як наука і навчальна дисципліна (точніше, комплекс географічних дисциплін туризмологічного спрямування). Про це свідчить:
- проведення конференцій, семінарів туристичного спрямування: - захист дисертаційних робіт туристичного змісту (Крачила М.П., О.О. Любіцевої, Смаля І.В., Карта-шевської І.П., Байтерякова О.З., Бабарицької В.К. та ін.);
- публікації численних статей у фахових виданнях;
- публікації монографій, навчальних посібників з туризму, взагалі і географії туризму, зокрема (для прикладу, Бейдик О.О. "Рекреаційно-туристичні ресурси України. методологія та методика аналізу, тер-мінологія, районування"" (2001), Мальська М., Худо В. "Менеджмент туризму. Вступ до спеціальності" (2002).
- створення спеціалізованих кафедр (туризму, географії туризму та менеджменту), які готують спеціалістів у галузях туризму (Київський, Львівський, Таврійський, Чернівецький університети),
- інтегрування туризму в туристичну індустрію.
Перспективним завданням розвитку географічної туризмології є такі: 1) удосконалення та розробка нових теоретичних засад географії туризму; 2) створення нової класифікації галузей туризму, його структури, згідно з глобалізаційними і інформатизаційними проблемами; 3) формування об'єкту та предмету дослідження; 4) з'ясування історичної періодизації, в основу якої повинні лягти видові парадигми (Любіцева О., 2003 р.); 5) удосконалення термінів і понять: 6) формування нової концепції відпочинку відповідно до української ментальності, в якій необхідно передбачити як світові реалії розвитку, так і державні.
Література
1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методи аналізу, термінологія, районування. - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2001. - 395 с.
2. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) - К.: Альтерпрес, 2002. - 436 с.
3. Павлов В.І., Черчик Л.М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи. Монографія. - Луцьк: Настир'я, 1998. - 124 с.
4. Устименко Л.М., Афанасьєва І.В. Історія туризму: Навч. посіб. - К.: Альтерпрес, 2005. - 320 с.
5. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. - 744 с.
6. Ярослав Мариняк. Становлення та розвиток наукової дисципліни "Географія туризму" в Україні // Історія української географії. Частина І: Збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького. - Тернопіль: 2007. - С.205-207.

 
 

Цікаве

Загрузка...