WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Сучасні проблеми медичної географії в Україні - Реферат

Сучасні проблеми медичної географії в Україні - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Сучасні проблеми медичної географії в Україні
На сучасному етапі розвитку медична географія як самостійна наука має чимало теоретичних і практичних проблем, характер яких є критерієм розвитку даної галузі знань на сьогодні. Так, про теоретичний рівень розвитку медичної географії, як і будь-якої іншої науки в тій чи іншій країні, можна судити, враховуючи рівень розвитку її мови, тобто стан понятійно-термінологічного апарату, наявність учених у даній галузі знань, які самостверджуються як медико-географи, і кількість відповідної навчальної та наукової літератури.
Важливо зазначити, що понятійно-термінологічний апарат медичної географії перебуває в стадії становлення. Це зумовлене як відносною молодістю даної науки (термін "медична географія" вперше застосований у XVII ст.), так і особливостями формування її наукової мови, а саме: потребою використання термінів і понять як географічної, так і медичної науки, доцільністю відновлення традиційних українських термінів, створення нових термінів відповідно до граматичних і фонетичних правил української мови. У наш час є нагальна потреба у виданні нових підручників з медичної географії українською мовою. Доцільно створити кафедри медичної географії у складі географічних факультетів для підготовки висококваліфікованих дослідників медико-географів і педагогів.
Однією з найважливіших теоретичних проблем медичної географії є також розробка медико-географічного районування України. Вирішення цієї проблеми має неабияке практичне значення. Адже виважена економічно і соціально доцільна регіональна стратегія розвитку держави можлива тільки за умов урахування медико-географічного районування.
Не менш важливою теоретичною проблемою є розширення арсеналу методів медико-географічної оцінки довкілля, вивчення особливостей адаптації людини до навколишнього середовища в конкретних геопросторово-часових координатах. Хоча медична географія сформувалась як самостійна галузь знань, дуже важливою проблемою сьогодення є уточнення "паспортних" даних цієї науки, тобто уточнення предмета медичної географії, конкретизація її завдань тощо. На невідкладності рішення цього питання наголошує ггооф О.Шаблій. У статті "Проблеми і завдання розвитку медичної географії в Україні" О.Шаблій робить спробу розкрити своє бачення предмета медичної географії, стверджуючи, що предметом медичної географії є просторова організація тих аспектів суспільства, які мають безпосередній вплив на здоров'я його представників, а також самого здоров'я, тобто це просторова структура сфери здоров'я. Конкретизуючи об'єкт дослідження медичної географії, вчений зазначає, що вона досліджує насамперед форми географічної організації сфери здоров'я, якими є територіальні медичні системи, починаючи від початкових, аж до загальнодержавних, міжнародних і навіть глобальних.
О.Шаблій наголошує на важливості розв'язання в найближчий час таких теоретичних проблем медичної географії:
1) гуманізації медико-географічної науки;
2) теоретичних узагальнень соціальних чинників форм просторової організації сфери здоров'я;
3) географічних аспектів індивідуального та суспільного здоров'я та ін.
Поряд з теоретичними проблемами існує чимало практичних проблем медичної географії, а саме:
1) медико-географічна оцінка окремих компонентів природного, штучного і соціального середовища - методи оцінки, очікувані результати оцінки тощо;
2) медико-географічна оцінка окремих територіальних комплексів;
3) вивчення географії окремих захворювань та факторів навколишнього (природного, штучного і соціального) середовища, які їх спричиняють;
4) регіональні медико-географічні дослідження - вивчення конкретних територій держави (областей, районів, регіонів);
5) медико-географічне вивчення зарубіжних країн з метою виявлення їх впливу на медико-географічну ситуацію в Україні.
Забруднення України
Надзвичайно важливою практичною медико-географічною проблемою сьогодення є медико-географічна оцінка територій, забруднених у результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Тією чи іншою мірою цю проблему вивчають в Інституті географії НАН України (Т.В.Балабанов, І.С.Горленко. В.С.Давидчук, Р.П.Купраш, С.М.Малюк, В.П.Палієнко. Л.Г.Руденко, М.І.Фащевський, Л.М.Шевченко. Т.Є.Яснюк). У цьому плані цінним є дослідження Любові Ковалев-ської, результати якого викладені у книзі "Чорнобиль "ДСП"" (К., 1995).
Не менш важливою практичною медико-географічною проблемою є дослідження регіональних особливостей виснаження трудових ресурсів в умовах сучасної кризи, яка паралізувала всі сфери суспільного життя в Україні. Ця проблема знаходиться в центрі уваги львівських вчених (О.Шаблій, Л.Шевчук). Робляться спроби розкрити завдання та напрямки медико-географічних досліджень. Так, на думку І.Ковальчука та С.Візної, на сучасному етапі медико-географічних досліджень особливо актуальним є вирішення таких проблем:
1) вивчення і оцінка дії радіологічного, шумового, електромагнітного та теплового забруднення довкілля на здоров'я та самопочуття населення;
2) аналіз вмісту токсичних елементів у харчових продуктах та оцінка наслідків іх споживання;
3) оцінка взаємозв'язків у системі "рослинний і тваринний світ - здоров'я людини" та ін.
Перелічені теоретичні і практичні проблеми - це лише невелика частка тих завдань, що стоять перед науковцями у найближчій перспективі. Розв'язання цих проблем утвердить медичну географію як самостійну науку і суттєво допоможе людині у виборі поведінки в навколишньому середовищі з метою максимального збереження здоров'я.

 
 

Цікаве

Загрузка...