WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Суспільно-географічні дослідження Полтавщини першої чверті ХХ століття - Реферат

Суспільно-географічні дослідження Полтавщини першої чверті ХХ століття - Реферат

якого був акад. В.І.Вернадський. Пізніше викладав в університетах Харкова, Умані, працював у Сухумському відділенні Всесоюзного інституту рослинництва. До Полтави повернувся у 1937 р., де викладав у Сільськогосподарському Інституті [19].
В.Ф.Ніколаєв обгрунтував і описав модель районування Полтавщини за природно-історичними ознаками. Він фактично продовжив справу районування краю, запропоновану ще статистиком Л.Падалкою на початку ХХ століття. На основі аналізу ряду ознак (льодовикові відклади, грунти, рослинний покрив та ін.) В.Ніколаєв виділяє в межах Полтавщини шість районів: 1) Переяславське подніпров'я, 2) Пирятинсько-Золотоніський степ, 3) Сульсько-Псельський підстеп, 4) Псельсько-Ворсклинський підстеп, 5) Кременчуцько-Кобеляцький степ, 6) Заворсклинський степ" [11, с.21].
Праця "Материалы по районированию Полтавщины" є унікальною спробою районування Полтавського краю, видатною пам'яткою української географічної думки.
В.Ніколаєв як провідний спеціаліст полтавської школи природознавців 20-х рр. ХХст. був автором й інших праць з географії Полтавщини. До його творчого спадку належать такі роботи: "Покажчик літератури по вивченню природи Полтавщини" (1918), "Полтавщина: Посібник до вивчення Полтавської губернії" (1919) [7] та ін. Остання праця написана у співавторстві з К.Лісовською (1860-1920). Книгу видано під грифом Полтавського Педагогічного бюро Полтавської Губерніяльної Народної Управи. Це є доповнене видання до першого нарису "Географії Полтавщини", який було написано і видано К.К.Лісовською ще в 1908 р. (!). Про саму Констанцію Костянтинівну Лісовську нам відомо дуже мало. "Лісовська К.К. народилася на Полтавщині. Українська культурно-освітня діячка в Полтаві, дочка військового. Закінчила в Петербурзі Бестужівські курси і в 80-х рр. учителювала, в 90-х рр. - співробітник газет, була головою бібліотечного комітету в Полтаві, з 1907 р. - викладала в гімназіях" [6,с.143]. Книга, написана К.Лісовською та В.Ніколаєвим, цінна не лише своїми відомостями, але й "списком найголовніших джерел", унікальними ілюстраціями, картосхемами, діаграмами. Сьогодні це видання є бібліографічною рідкістю.
Необхідно також відзначити внесок іншого наукового центру Полтавщини, що відігравав неабияку роль у розвитку знань про Полтавщину у першій чверті ХХ ст. Йдеться про Полтавський учительський інститут. Свого часу там викладали географію М.Тарасов (1914-1917), В.Ніколаєв (1918-1920). На початку 30-х рр. ХХ ст. у Полтавському педагогічному інституті було відкрито природничо-географічний факультет, що функціонував впродовж 1934-1941 рр.
Висновки.
Оскільки наше дослідження є лише першою спробою дослідження історії становлення та розвитку суспільно-географічної науки на Полтавщині, нам вдалося лише окреслити основні напрямки та тенденції формування регіональних наукових суспільно-географічних студій. Поставлена нами проблема потребує свого подальшого дослідження.
Література
1.Андреев. Крупная промышленость Полтавщины и оплата труда // Хозяйство Полтавщины.-1923.-№13.- С.61-75.
2.Дубняк К. Природно-географічні і економічні райони Полтавщини // Хозяйство Полтавщины.-1921.-№ 3.-С.13-18
3.Дубняк К. Природні багацтва Полтавщини // Хозяйство Полтавщины.-1922. - № 4-5. - С.1-9.
4.Дубняк К. Матеріяли до вивчення Полтавщини (Бібліографічний покажчик літератури) // Хозяйство Полтавщины.-1922.-№ 4-5. - С.12-15.
5.Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: Навч. посібник. - Львів: Світ,1997. - 264 с.
6.Кутинський М. Некрополь України: Довідник про місця поховання або смерті історичних і культурних діячів України від давнини до сучасності / За ред.І.Шимова // Дніпро. - 1999. - № 1-2. - С.143.
7. Лісовська К.К., Ніколаєв В.Ф. Полтавщина: Посібник до вивчення Полтавскої губернії. - Полтава, 1919.
8.Матвиенко-Гарнага Ф. Значение ярмарок в культурно-хозяйственной жизни Полтавщины // Хозяйство Полтавщины. - 1923. - № 13. - С.54-61.
9.Матеріали до опису округ УСРР. Полтавська округа. - Х., 1926. - 74 с.
10.Матеріали до опису округ УСРР. Лубенська округа. - Х., 1926. - 50 с.
11.Николаев В., Самбикин М., Стопневич Б. Материалы по районированию Полтавщины. - Полтава, 1923
12.Обзор Полтавской губернии за 1910 год. - Полтава,1912.
13.Обзор Полтавской губернии за 1911 год. - Полтава, 1912.
14.Обзор Полтавской губернии за 1912 год. - Полтава, 1913.
15.Обзор Полтавской губернии за 1913 год. - Полтава,1915.
16.О работах, произведенных статистическим бюро в 1904 г. - и предложения на 1905 г.: Доклад Полтавской губернской земской Управы ХL очередному губернскому земскому собранию. № 134. -Полтава, 1904. -32 с.
17.Отчёт о работах статистического бюро Полтавского губернского земства за 1900 г. - Полтава, 1901. - 18 с.
18.Павловский И.Ф. Статистические сведения о Полтавской губернии. - Полтава, 1905.
19.Полтавский краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2001-2003 рр./ Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток / Ред. кол. О.В.Белько та ін. - Полтава: Дивосвіт, 2003. - 432 с.
20.Природньо-історичні умови Полтавщини. В.Б-ів // Хозяйство Полтавщины. - 1921. - № 1. - С. 9-13.
21.П.М. Про промисловість Полтавщини за 1921рік // Хозяйство Полтавщины. - 1922. - № 4-5. - С.43-47.
22.Сводный сборник по статистическому описанию Полтавской губернии в 1882-1889 годах. - Вып.1. - Полтава, 1900. - 279 с.
23.Статистика землевладения 1905 г. - Вып. 48 / Полтавская губерния. - С.-Петербург. - 1907. - 7 с.
24.Статистика Украины. Серия ІІ Сельсько-хозяйственная. Том 2. Вып. 2 / Итоги с/х переписи 1920 г. / Полтавская губерния. - Х. - 1922. - 103 с.
25.Статистический справочник по Полтавской губернии. - Полтава, 1911.
26.Статистический справочник по Полтавской губернии. - Полтава, 1912.
27.Статистический справочник по Полтавской губернии. - Полтава, 1913.
28.Статистический справочник по Полтавской губернии. - Полтава, 1915.
29.Статистический справочник по Полтавской губернии. - Полтава, 1916.
30.Статистический справочник по Полтавской губернии. - Полтава, 1917.
31.Статистический справочник по Полтавской губернии. - Полтава, 1918-1919.
32.Статистичний довідник по Полтавщині на 1925р. - Полтава, 1925. - 284 с.
33.Стопневич Б. Споживча кооперація на Полтавщині // Хозяйство Полтавщины. - 1923. - № 12. - С.77-98.
34.Стопневич Б. Описание округов и районов Полтавщины // Хозяйство Полтавщины. - 1923. - № 13. - С.96-120.
35.Туманов А. Итоги районирования // Хозяйство Полтавщины. - 1923. - № 12. - С. 117-120.
36.Шаблій О., Вісьтак О. Історико-географічне джерелознавство // Історія української географії. Всеукраїнський часопис. - Тернопіль, 2000. - Вип. 2. - С.7-12.
37. Шевчук С. Суспільно-географічні дослідження Полтавщини першої чверті ХХ століття // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичнийчасопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - Випуск 1 (15).

 
 

Цікаве

Загрузка...