WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського - Реферат

Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського - Реферат

вимог методології економгеографів, як науки економічної" [8, с.8].
Поза всяким сумнівом, розшукані рукописні економіко-географічні праці проф. А.С.Синявського потребують якнайшвидшого опублікування у новому виданні його "Вибраних праць" [3].
Друга група рукописних економіко-географічних праць А.С.Синявського, за нашими даними, включає на даний час близько 40 найменувань. На особливу увагу заслуговують, виходячи з назви та обсягу, такі роботи вченого, як:
"Бібліографія продуктивних сил України" (1923 р.);
Підготовлені на замовлення видавництва "Пролетарій" (Харків, вул. Вільної академії, 5):
"Географія Західної Європи" (1924 р. - 155 с.);
"Нарис економгеографії СРСР" (1924 р.);
"Світове господарство (в короткому нарисі)" (1924 р.);
"Економічна географія Німеччини (на замовлення Державного видавництва України) (1925 р. - 886 с.);
"Методологія і методика економічної географії" (Нарис, зданий для збірника Дослідчої катедри сільськогосподаської економії Київського сільськогосподарського інституту);
"Програм краєзнавчогоекономіко-географічного дослідження";
"Нарис історії землезнавства: Лекції" (1926 р.);
"Турция и Украина. Из очерка торговых сношений за годы 1913-1925";
"Чехо-Словаки. Нариси" (1926 р.);
"Географія транспорту: Курс, що був зачитаний на ФЕШу";
"Донбас: Географо-економічний нарис з ілюстраціями";
"Методологія і методика географії: Основні питання";
"Физиократы в Польше: Магистерская диссертация": Варшава, 1898-1900.
Інформацію щодо готовності цих праць до друку або ж їх відправлення до редколегії журналів чи видавництв сам проф. А.С.Синявський помістив у своїх опублікованих роботах [1; 6]. Безперечно, виявлення названих розвідок збагатило б українську економіко-географічну науку: поглибило б її зміст, структуру, ввело б у науковий обіг значні інформаційні масиви, нагромаджений досвід і результати як теоретичних, так і прикладних досліджень.
Вже самий перелік рукописних економіко-географічних праць проф. А.С.Синявського засвідчує про певний універсалізм їх автора. Йдеться про його зацікавленість як загальною, так і регіональною економічною географією. До першої, очевидно, слід було б віднести "Методологію і методику економічної географії", "Світове господарство", "Нарис історії землезнавства", "Географію транспорту", до другої - "Програм краєзнавчого економіко-географічного дослідження", "Нарис економгеографії СРСР", "Географію Західної Європи", "Економічну географію Німеччини", "Донбас: Географо-економічний нарис з ілюстраціями" та ін.
Варто наголосити на різнобічності наукових економіко-географічних інтересів у рукописних працях вченого. В них проглядаються елементи суспільно-географічної (антропогеографічної) і природно-географічної парадигми, комплексно-територіальні і реґіоналістичні ідеї, аналізується історія досліджень загальносвітових, міждержавних і внутрішньорегіональних господарських стосунків, розглядаються проблеми загальної економічної географії, економіко-географічного світознавства, країнознавства, у т. ч. українознавства, реґіоналістики та краєзнавства.
Без сумніву, одним з найголовніших напрямків у пошуку вищеназваних та інших рукописних творів А.С.Синявського є обстеження реґіональних, обласних державних архівів та архівів тих навчальних і наукових асоціацій, закладів і установ, у яких учений працював в особливо творчі для нього 20-40-і роки ХХ століття. Йдеться, насамперед, про колишні київські установи - Всеукраїнську наукову асоціацію сходознавства, Інститут зовнішніх зносин, Інститут народної освіти, а також Благовіщенський агропедінститут, Владивостоцький, Сталінградський, Сімферопольський, Кабардино-Балкарський педінститути, Ростовський університет, Кіровоградський та Краснодарський педінститути.
Завершуючи короткий огляд рукописної економіко-географічної спадщини проф. А.С.Синявського, хочемо наголосити на необхідності грунтовного наукового узагальнення його розробок, того великого фактологічного матеріалу, який опрацьований вченим і може бути залучений до широкого використання у системі географічних, історичних та економічних наук у міру його опублікування та виявлення нових праць.
Література
1.Викладач А.С.Синявський. Друковані праці професорів та викладачів КІНГу за 10 років (1917-1927) // Наукові записи Київ. Ін-ту Народ. Господ. 1927. Т.VІІІ. С.41-42.
2.Руденко В.П. Професор Антін Синявський - подвижник української географії. К.: Видавничий Дім "КМ Academia", 1996. 404 с.
3.Синявський А.С. Вибрані праці. К.: Наук. думка, 1993. 384 с.
4.Синявський А.С. До руху населення в Степовій Україні: Зрушення серед меннонітів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип.19: Географія Чернівці: ЧДУ, 1997. С.86-108.
5.Синявський А.С. Польща: Геополітичний нарис // Руденко В.П. Професор Антін Синявський - подвижник української географії. К.: Видавничий Дім "КМ Academia", 1996. С.257-277.
6.Синявський А.С. Розвідки, дослідження, дрібні праці, статті за останні роки / Синявський А.С. Економічний район та економічний ландшафт. Нарис (Методологічна розвідка)//Записки Київ. ін-ту народ. освіти. 1930. Кн. ІV. С.105-125 (окремий відбиток: Обкладинка).
7.Синявський А.С. Румунія: Геополітичний нарис // Руденко В.П. Професор Антін Синявський - подвижник української географії. К.: Видавничий Дім "КМ Academia", 1996. С.277-290.
8.Синявський А.С. Тези про зміст, завдання і обсяг підручника економгеографії (з приводу тез проф. Анісімова) / Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського // Ф.Х, № 1046. 8 с.
9 .Валерій Руденко, Олег Чернюх. Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - Випуск 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...