WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського - Реферат

Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського
Через складні історичні обставини життя і творчої діяльності проф. А.С.Синявський залишив після себе велику рукописну економіко-географічну спадщину, що потребує якнайшвидшого опублікування, вивчення та узагальнення. В останні роки, правда, значна частина творчого доробку вченого почала знаходити дорогу до читача. Йдеться, насамперед, про такі його праці, що зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, як: 1) Польща: Геополітичний нарис. - 1928 // Ф.Х., № 22933. - 15 с.; 2) Румунія: Геополітичний нарис. - 1926 // Ф.Х., № 22934. - 15 с.; 3) До руху населення в Степовій Україні (Зрушення серед меннонітів): Нарис // Ф.Х., № 18105. - 23 с. Вони опубліковані в 1996 р. в Києві та в 1997 р. у Чернівцях [2; 4].
Водночас рукописні праці проф. А.С. Синявського, що вже надруковані, складають не більше 3,5 % від загальної кількості його рукописів, про які існують певні відомості (включаючи листи вченого до відомих науковців та громадських діячів). Усю відому на сьогодні рукописну економіко-географічну спадщину А.С. Синявського можна розділити на три таких частини (групи):
1) розшукані праці вченого, що вже надруковані, або можуть бути опубліковані в найближчий час;
2) рукописи, оригінали чи копії яких ще не виявлені, але достатньо вірогідна інформація про які вміщена в наукових джерелах;
3) роботи вченого, які, очевидно, втрачені для наукової громадськості. До цієї групи, наприклад, можна віднести неопубліковані роботи А.С. Синявського - "Ґрунти України" (29 с.) та "Клімат України" (16 с.), що були виявлені нами в алфавітному каталозі Наукової бібліотеки Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федьковича відповідно під шифрами С-38631.4 2624 н. та С-38551.56 (47.71) 2625 н. і які 10.12.1969 р. були списані за актом № 22.
Перша частина рукописної економіко-географічної спадщини проф. А.С. Синявського охоплює приблизно 45 праць та листів вченого. Найважливіші з них зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, а саме:
- "Тези про зміст, завдання і обсяг підручника економгеографії (з приводу тез проф. Анісімова)" // Ф.Х., № 1046. - 8 с.;
- "Економічні зрушення в Степовій Україні: Велике Дніпрянське будівництво (Дніпрельстан)" // Ф.Х., № 18107;
- "Сірія: Геополітичний нарис. - 1926" // Ф.Х., № 22935. - 7 с.;
- "Торгівля СРСР з Близьким Сходом: Тези доповіді на засіданні Політико-економічного відділу Київської філії ВУНАС" // Ф.Х., № 22936;
- "Борьба великих держав на Средиземном море: Лекция-диспут в Доме ученых" // Ф.Х., № 28259.
Нещодавно в Центральному державному історичному архіві у м. Львові розшукана надзвичайно важлива праця проф. А.С.Синявського, написана для Наукового товариства ім. Т.Шевченка, "Спеціалізація сільського господарства України (районування УСРР)" (Фонд 309.-Оп.1.-Спр.1848); у Чернівецькому обласному державному архіві віднайдена його "Пояснювальна записка до теми: "Фізико-географічні райони Чернівецької області" (Звіт ЧДУ, 1945/46 навч. рік), що містить цінну економіко-географічну інформацію, а у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д.І.Яворницького знаходиться навчальна розробка вченого "Северная Америка: основные типы территорий, типы географических областей, ландшафты (Стенограмма лекции для студ. III курса географ. ф-та Кировоград. пед. ин-та)" (Фонд 10, спр.38).
Вищеназвані 8 рукописних праць проф. А.С.Синявського створені у 20-40-х роках ХХ століття. Вони є свідченням глибокого аналізу вченим сучасних йому і перспективних економіко-географічних проблем розвитку і взаємодії природи і суспільства. З одного боку, А.С.Синявський розробляє теоретико-методологічні основи економічної географії, з другого боку, висвітлює дидактичні (освітні) проекти, з третього - здійснює прикладні дослідження, що підтверджується, зокрема, його працями про економічні зрушення в Степовій Україні, торгівлю СРСР з Близьким Сходом, спеціалізацію сільського господарства України тощо.
Враховуючи актуальність проблеми статусу економічної і соціальної географії як науки і навчального предмету, доцільно подати без змін оригінальну схему проф. А.С.Синявського "курсу економгеографії як підручника для самоосвіти, для читача, що має обсяг знаннів принаймні трудшкіл, для відповідного типу профшкіл, і нарешті, яко вступний курс для ВИШів" [8, с.8]:
1. Вступні відомості про зміст, завдання, методи і джерела економгеографічного знання. Короткі відомості з історії науки і її розвитку в головних напрямках. Марксівський напрямок.
2. Основні відомості. Світовий поділ праці і закономірності утворення і розміщення економічних форм, типів господарств і їх районів. Систематика районів.
3. Відомості зі світового господарства і його еволюція. Головні об'єднання світу, структура головніших держав світу, районування світу і місце СССР в світовому господарстві.
4. Економгеографія СССР, структура господарства СССР в цілому. Структура промисловості і розгляд головних галузів промисловості. Структура сільського господарства. Розгляд окремих галузів господарства. П'ятирічний план в основних проблемах.
5. Розгляд СССР за районами. Структура, тип районів і їх місце в господарстві СССР.
6. Структура і тип господарства УСРР. Місце в господарстві СССР. Розгляд УСРР за районами і розгляд місцевого району, де міститься ВИШ.
Ця схема приведена А.С. Синявським з приводу тез проф. Анісімова про зміст, завдання і обсяг підручника з економічної географії для Вищих Інститутів Народної Освіти. Відзначаючи певні досягнення автора, А.С. Синявський зауважує, що "основною хибою … є те, що ставши в загальних тенденціях на вірний шлях, проф. Анісімов не дає ясної викристалізованої схеми ні з точки зору методології географії, ні виходячи з

 
 

Цікаве

Загрузка...