WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України - Реферат

Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України - Реферат

відводиться другорядне значення.
Четверта група показників - організація науки - характеризує оптимальність управлінської структури та оптимальність організації наукової системи по відношенню до втрат наукового потенціалу. На нашу думку, до даної групи слід було б віднести і такий показник, як територіальна структура науки.
Виходячи з аналізу табл. 1, нами була складена схема наукового потенціалу економічної і соціальної географії (рис.1).
Висновки.
1. Виходячи з аналізу останніх публікацій, можна стверджувати, що сьогодні існує значний інтерес до проблем сучасного стану географічної науки, особливо історії географії.
2. Для аналізу сучасного стану української економічної і соціальної географії було використано філософську наукознавчу концепцію структури наукового потенціалу, обґрунтовану колективом авторів Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України.
3. Виконаний стислий аналіз структури наукового потенціалу української економічної і соціальної географії дає підстави стверджувати, що наявна концепція наукового потенціалу може бути використана як для аналізу ретроспективного, так і сучасного стану та перспектив розвиткуекономічної і соціальної географії. Для отримання достовірних знань про стан цієї галузі географії потрібна по-компонентна характеристика складових наукового потенціалу.
Доцільно використати чотири групи показників: забезпеченість кадрами, науково-інформаційна забезпеченість, матеріально-технічна забезпеченість, оптимальність організації наукової системи. Це показано на схемі наукового потенціалу економічної і соціальної географії, розробленій автором.
4. Концепція наукового потенціалу, в якій паралельно використовуються наукометричні і власне описові методи, є перспективною для глибшого дослідження сучасного стану та історії географічної науки. Проте вона потребує вдосконалення та уточнення. Розробка географічних основ концепції наукового потенціалу та його досліджень є одним із завдань, які стоять перед суспільно-географічною наукою.
Література
1.Август Николаевич Олиферов. Библиография печатных трудов. - Симферополь: Изд-во "Доля", 2005. - 72 с.
2. Анчишкин А.И. Наука-техника-экономика. - М.: Экономика, 1986. - 384 с.
3. Бляхман Л.С. Экономика научно-технического прогресса. - М.: Высшая школа, 1979. - 272 с.
4. Вісьтак О.І. Суспільно-географічні дослідження українських вчених Галичини у міжвоєнний період (1919-1939 рр.): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. геогр. наук: 11.00.02 / Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 2001. - 19 с.
5. Добров Г.М. Наука о науке. - К.: Наукова думка, 1970. - 320 с.
6. Жупанський Я.I. Історія географії в Україні. - Львів: Світ,1997. - 264с.
7. Жупанський Я.І. Становлення економіко-географічних досліджень в Україні (19 - початок 20 ст.) // Український географічний журнал. - 1994. - №1-2. - С. 50-55.
8. Жупанський Я.І., Руденко В.П. Розвиток наукових та освітніх географічних напрямків і шкіл у Чернівецькому університеті // Український географічний журнал. - 2004. - № 3. - С. 117-123.
9. Ковальчук І.П. "Географія українських і сумежних земель" та "Атляс України і сумежних країв" Володимира Кубійовича у контексті українознавчих студій // Історія української географії: Всеукр. наук.-теорет. часопис. - Тернопіль: Підруч. і посіб., 2001. - Вип. 3. - С. 56-63.
10. Ковальчук І.П., Кравчук Я. Кафедра геоморфології Львівського національного університету: історія, сьогодення, перспективи // Історія української географії: Всеукр. наук.-теорет. часопис. - Тернопіль: Підруч. і посіб., 2000. - Вип. 2. - С. 34-42.
11. Краснопольский А.В. Отечественные географы (1917-1992). Биобиблиографический справочник. - СПб., Т. 1. - 1993 - 472 с.; Т. 2. - 1994 - 450 с.; Т. 3. - 1995 - 542 с.
12. Краснопольский А.В., Аппоева Л.И., Краснопольская Н.В. Научный потенциал отечественной географии. Ч.1. Развитие географии на Кавказе / Под ред. А.В. Краснопольского. - Карачаевск, 1999. - 164 с.
13. Методологические вопросы науковедения / Под ред. В.И. Оноприенка. - К.: УкрИНТЭИ, 2001. - 330 с.
14. Нагірна В.П., Руденко Л.Г. Тематика дисертаційних досліджень в руслі сучасних суспільних проблем в Україні (спеціальності "Економічна і соціальна географія", "географічна картографія") // Український географічний журнал. - 2004. - № 2. - С. 60-74.
15. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії: Навч. посібн. - К.: Знання, 2000. - 204 с.
16. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. - К.: Знання, 1998. - 416 с.
17. Пістун М.Д. Передумови та аргументи формування української економіко-географічної школи в 20-х рр. ХХ ст. // Український географічний журнал. - 2004. - № 3. - С. 68-74.
18. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1996. - 231 с.
19. Професор Опанас (Афанасій) Ващенко / Упоряд. О.Шаблій. - Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 232 с.
20. Пугач С.О. Основні напрямки розвитку економічної і соціальної географії в Україні // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. - 2004. - № 4. - С. 344-346.
21. Руденко В.П. Професор Антін Синявський - подвижник української географії. - К.: Видавничий дім "KM Academia", 1996. - 440 с.
22. Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку сучасної французької суспільної географії // Український географічний журнал. - 2005. - № 1. - С. 31-37.
23. Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку французької суспільної географії у 70-80 роках ХХ ст. // Український географічний журнал. - 2004. - № 3. - С. 74-82.
24. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навч. посібн. - Одеса: Астропринт, 2001. - 560 с.
25. Шаблій О.І. Академік Степан Рудницький - фундатор української географії. Львів-Мюнхен. Ред.-вид. відд. Львівського держуніверситету, 1993. - 223 с.
26. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. - Л.: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2001. - 744 с.
27. Пугач С. Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. - Випуск 1 (11). - С.80-84.

 
 

Цікаве

Загрузка...