WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) – теоретик економічної географії та патріот України - Реферат

Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) – теоретик економічної географії та патріот України - Реферат

приділена географічному положенню. Він не поділяв визначення економіко-географічного положення, даного М. Баранським, і дав власне: "Економіко-географічним положенням називаються певні просторові відношення, тобто розташування території або пункту відносно економіко-географічних районів, країн, ринків, транспортних шляхів та до фізико-географічного положення" [3].
Волобуєв-Артемов постійно цікавився розвитком економічної та географічної науки в Україні. Він підтримав погляди українських вчених (О. Румянцева, Я. Фейгіна, К. Воблого), які у 1952р. в підручнику "Нариси економічної географії УРСР" заявили про існування "окремої економічної науки - економічної географії" [7].
У 1958 р. Волобуєв-Артемов у своїй статті підтримав і розвинув погляди Я. Фейгіна та захистив його від необґрунтованої критики В. Анучина [5].
У середині 50-х років дискусія майже завершилася примиренням прихильників протилежних напрямів географічної науки, але ненадовго. У 1960р. після виходу у світ книги В. Анучина "Теоретические проблемы географии" почався новий (третій), більш гострий етап дискусії. У 1958 та 1963 рр. М. Волобуєв-Артемов опублікував дві методологічних статті. У першій він піддав критиці погляди В. Анучина. Він підкреслював, що Анучину як "заповзятому прихильнику "єдиної географії", антинауковий смисл якої показаний нами в літературі, відмова від визнання детермінуючого впливу природного впливу вважається індетермінізмом" [4].
У другій статті автор розкрив своє бачення сутності територіального поділу праці як складного суспільно-географічного явища. За визначенням автора "територіальний поділ праці - це система економічних взаємозв'язків та взаємовідношень, що відображають особливості даного засобу виробництва та разом з тим нової продуктивної сили праці". Він розглядав економічний район як "економічно сформовану ланку внутрішнього територіального поділу праці" [5]. Вищими формами територіального поділу праці є спеціалізація та кооперування.
Значну увагу вчений приділяв розкриттю загальних закономірностей формування економічних районів та міжнародного поділу праці при капіталізмі. Розвиток територіального поділу праці в умовах капіталізму веде до утворення економічної єдності території. Волобуєв-Артемов вважав, що закони розміщення виробництва і територіального поділу праці - це особливий різновид економічних законів - економіко-географічні закони.
Коло наукових інтересів Волобуєва-Артемова не обмежувалося економічною географією. До його наукового доробку потрібно віднести також праці з політичної географії світу. У 50-х роках він опублікував ряд праць з проблем політичної карти світу, типології капіталістичних країн, проблем територіальних вод та відкритого моря. Як бачимо, наукові інтереси вченого були досить широкими, з кожної із досліджених проблем він розробив рекомендації щодо їх вирішення.
Про останній період життєдіяльності Волобуєва-Артемова відомо дуже мало. Відомий вчений-історик Юрій Шаповал, який досліджував життя та діяльність вченого, подає не зовсім точну інформацію, що "у 1961 р. Волобуєв переїхав у Донецьк, де працював у торговельному інституті" [14, c. 202]. Із бесіди з донькою Валерією, яка живе у Донецьку і протягом 1961 - 1988 рр. працювала викладачем хімії Інституту радянської торгівлі (тепер це Державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського), ми з'ясували факти. На прохання тодішнього ректора проф. Ф.Д. Фесенка протягом 1961 - 1962 навчального року Михайло Симонович тричі на декілька днів приїздив в Інститут, де проводив консультації зі своїми аспірантами та докторантами. Проте через забруднене повітря міста у нього активізувалася астма і він більше в Донецьк не приїздив.
В газеті РФЕІ "Совєтській економіст" від 23 січня 1963 р. опубліковано привітання завідуючому кафедрою економічної географії М. Волобуєву-Артемову з нагоди його ювілею - шестидесятиріччя. У цьому ж році вчений опублікував свою останню статтю. За словами доньки, у зв'язку із значним погіршенням стану здоров'я у 1963 р. батько звільнився з роботи в Інституті і більше ніде не працював. 20 червня 1972 р. Михайло Симонович помер від серцевого нападу і похований у Ростові-на-Дону, але на якому цвинтарі донька не пам'ятає. Дружина переїхала у Донецьк до доньки, де у 1975 р. померла.
Донька Валерія у листі до Юрія Шаповала так згадувала про батька: "...своєї любові до України він неприховував. Любив одягати українські вишиванки, щиро захоплювався красою українських пісень, української мови"[13]. Михайло Симонович розумів, що не зможе повернутися в Україну і мріяв, щоб хоч донька та онучка жили в Україні та продовжили родинну традицію займатися викладацькою діяльністю. Ці його мрії здійснилися, всі нащадки видатного вченого живуть в Донецьку, донька, кандидат хімічних наук, була доцентом Державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, онучка Ніна пішла шляхом дідуся, стала кандидатом економічних наук, доцентом цього ж Університету, правнук Сашко цього року став студентом цього Університету. Як бачимо, родинні традиції передаються новим поколінням.
Пам'ять про вченого залишається в його працях та науковій спадщині. Спадщина Волобуєва (Волобуєва-Артемова) невелика, але вагома тим, що він плідно розробляв актуальні проблеми економіки України та теорії економічної географії. Сформульовані вченим теоретичні положення в галузі економічної географії не втратили актуальності й дотепер, але, на жаль, сучасні географи не посилаються на праці цього вченого, бо вони їх просто не знають. Сподіваємося, що ця стаття допоможе молодим українським вченим-географам пізнати цього талановитого, мужнього і визначного вченого - справжнього патріота України.
Література
1. 1. Волобуєв М.С. До проблеми української економіки // Більшовик України, Х, - 1928, № 2,3.
2. Волобуєв-Артемов М.С. Еще о методологических основаниях экономической географии и о борьбе с пережитками геттнерианства // Известия Всесоюзного географического общества, - Л -. 1953, Вип 2.
3. Волобуєв-Артемов М.С. Лекции по вопросам методологии экономической географии (курс "Введение в экономическую географию"). Учебник, - Х:, ХДУ, 1954, Ч. І.
4. Волобуев-Артемов М.С. К теории формирования внутреннего (междурайонного) территориального разделения труда при капитализме // Сборник научных трудов Ростовского-на-Дону финансово-экономического института, каф. эконом. географии, Ростов-на-Дону, 1958, Вып. 1, с. 3-44
5. Волобуев-Артемов М.С. О сущности понятия территориальное разделения труда // Сборник трудов Ростовского-на-Дону финансово-экономического, каф. эконом. географии, - Ростов-на-Дону, - 1958, Вип. 1.
6. Жирмунский М.М. К вопросу о предмете экономической географии как науки // Известия Академии наук СССР, сер. геогр., - 1951, № 3.
7. Нариси економічної географії УРСР, К, - Вид. АН УРСР, - 1952, т. ІІ.
8. Саушкин Ю.Г. Основные вопросы экономической географии СССР // Известия Всесоюзного географического общества, - Л., - 1953, Вип. 6.
9. Семевский Б.Н. О коренных ошибках "районной школы" в экономической географии // Известия Всесоюзного географического общества, Л., - 1954 Вип. 5.
10. Соловей Дмитро. Голгота України. - Вінніпег, - 1953, ч. І.
11. Фейгин Я. Г. О предмете и задачах экономической географии // Вопросы философии. - М; 1951, №6.
12. Шаповал Юрій. Михайло Волобуєв: доля "націонал-ухильника" // Смолоскипи, - К., 1994, ч. 2.
13. Шаповал Юрій. "Я помилявся, взявши на себе провину ..." // З архівів ВЧК - ГПУ - НКВД - КГБ, - К., 1994, №1.
14. Анатолій Доценко. Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) - теоретик економічної географії та патріот України // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. - Випуск 2 (12). - С.27-33.

 
 

Цікаве

Загрузка...