WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Мирон Кордуба як вчений: життя і діяльність (пошукова робота) - Реферат

Мирон Кордуба як вчений: життя і діяльність (пошукова робота) - Реферат

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника Національної академії наук України, відділ рукописів, ф. 61 (М. Кордуба), спр. 1, 65 арк.
17.Матеріали до збірки топографічних назв // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, ВР, ф. 61, спр. 6, 126 арк.
18.Матеріали до географічного словника Галичини. Виписки назв населених пунктів, їх частин і повіту, до якого вони належать // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, ВР, ф. 61, спр. 2, 163 арк.;
19.Матеріали до географічного словника Галичини. Записки про населені пункти (географічні, топографічні, історичні та інші відомості). Ч. І. // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, ВР, ф. 61, спр. 3, 500 арк.
20.Стаття про перекручення деяких географічних назв у підручниках географії та історії // Державний архів Львівської області, ф. Р. 2923 (Кордуба Мирон Михайлович, історик, професор Львівського державного університету. 1876-1947 рр.), оп. 1, спр. 10, 5 арк.
21.Підготовчі матеріали до підручника з географії // ДАЛО, ф. Р. 2923, оп. 1, спр. 45, 82 арк.
22.Картотека географічних назв з бібліографічними посиланнями // ДАЛО, ф. Р. 2923, оп. 1, спр. 80, 883 арк.
23.Рецензії невстановлених авторів на "Географічний атлас" М. Кордуби // ДАЛО, ф. Р. 2923, оп. 1, спр. 82, 17 арк.
Література
1.Листи М. Кордуби до М. Грушевського // Центральний державний історичний архів України у м. Києві, Ф. 1235 (Грушевські - історики, філологи), оп. 1, спр. 551-552, 142 арк.
2.Пріцак О. Мирон Кордуба і його життя // Дзвін. - Львів, 1990. - № 7.- С. 144-146.
3.Головин Б. Мирон Кордуба: найважливіші віхи життя і наукової діяльності // Тернопілля'96. Регіональний річник. - Тернопіль: Збруч. - 1996. - С. 109-110.
4.Ярема С. Мирон Кордуба // Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі. До 100-річчя заснування. 1898-1998. - Тернопіль, Львів: Видавництво НТШ, Львівське крайове товариство "Рідна школа", 1998. - С. 662-663.
5.Матеріали про прийняття державних іспитів у студента філософського факультету Кордуби Мирона // Державний архів Чернівецької області, ф. 216 (Чернівецький університет), оп. 2, спр. 125, 144 арк.
6.Винар Л. Найвидатніший історик України М. Грушевський (у 50-ліття смерті: 1934 - 1984) // Сучасність. - 1985. - лютий. - Ч. 3. - С. 54-78.
7.Кордуба М. Приїзд проф. М. Грушевського до Львова // Вісник Союза Визволення України. - 1916. - Ч. 128. - С. 795-796.
8.Серкіз Я. Плугатар національної історії //За вільну Україну. - 1994. - 10 лютого.
9.Кордуба Мирон - академік у Львові, член НТШ з 1895 р. // Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі - ЦДІА України у м. Львові), ф. 309, оп. 1, спр. 371, 70 арк.
10.Крип`якевич І. Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом М. Грушевського у 1894-1913 рр. // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. - Т. 222. - Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1991. - С. 392-411.
11.Зайцева З. Мирон Кордуба й українські наукові товариства // Український історичний журнал. - 2002. - № 6. - С. 108-122.
12.Хроніка і бібліографія // Літературно-науковий вістник. - Кн. 3. - Т. 45. - Львів-Київ: Друкарня НТШ, 1909. - С. 692.
13.Історичне товариство в Чернівцях // Літературно-науковий вістник. - Річн. 6. - Ч. І. - Т. 21. - Львів, 1903. - С. 210-214.
14.Зайцева З. Наукові товариства як інституції української науки другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи. Зб. наук. праць. - Київ-Чернівці, 1997. - С. 74-75.
15.Кордуба М. Земля свідком минулого. Географічні назви як історичне джерело. - Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1924. - 14 с.
16.Кордуба М. Де лежав старовинний город Хмелів? - Львів, 1907. - 3 с.
17.Алексієвець М. М., Савенко В. В. Роль Наукового товариства ім. Т. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). - Тернопіль, 1999. - 188 с.
18.Гирич І. Організація М. С. Грушевським археографічної роботи у львівський період життя і діяльності // Український історичний журнал. - 1997. - № 1. - С. 72-86.
19.Винар Л. М. Грушевський: історик і будівничий нації (Статті і матеріали). - Нью-Йорк, Торонто, Київ: Вид-во Фундація імені О. Ольжича, 1995. - 304 с.
20.Кучер Р. Наукове товариство імені Т. Шевченка: Два ювілеї. - К.: Наукова думка, 1992. - 112 с.
21.Чуприна В., Чуприна З. Видатний дослідник Хмельниччини // Дзвін. - Львів, 2000. - № 3. - С. 121-124.
22.Бутич І. Михайло Грушевський - археограф // Михайло Грушевський. Збірник наукових праць і матеріалів міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня народження Михайла Грушевського. - Львів: Атлас, 1994. - С. 50-57.
23.Кордуба М. Матеріали до історії української козаччини. Акти до Хмельниччини (1648-1657) // Жерела до історії України-Руси. - Т. 12. - Львів, 1911. - 545 с.
24.Даниленко В., Добржанський О. Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя і діяльність. - Київ-Чернівці: Інститут історії України НАН України, 1996. - 232 с.
25.Срібняк І. Діяльність Союзу визволення України серед полонених старшин-українців царської армії у таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1915-1918 рр.). - К., 1996. - 47 с.
26.Ольшанська С. Мій батько // Подільське слово. - 1996. - 24 лютого.
27.Листи Кордуби М. до Томашівського С. // ЦДІА України у м. Львові, ф. 368 (Томашівський Степан, історик, публіцист, політичний діяч, дійсний член НТШ. 1875-1930 рр.), оп. 1, спр. 170, арк. 13-15.
28.Головин Б. Кордуба Мирон // Подільське слово. - 1996. - 24 лютого.
29.Комариця М. Кордуба Мирон - український історик, публіцист, редактор // Українська журналістика в іменах. - Львів, 1998. - Вип. V. - С. 368-369.
30.Кордуба М. Спогади (рукопис) 1919-1925 // Державний архів Львівської області (далі - ДАЛО), ф. Р. 2923, оп. 1, спр. 2, 152 арк.
31.Протоколи засідань Народного комітету Трудової партії у Львові (1921-1924) // ЦДІА України у м. Львові, ф. 581, оп. 1, спр. 111, 84 арк.
32.Кугутяк М. Історія української націонал-демократії (1918-1929). Т. 1. - Київ-Івано-Франківськ: Плай, 2002. - 536 с.
33.Лазечко П. З історії створення та діяльності Українського таємного університету у Львові (1921-1925 рр.) // Український історичний журнал. - № 6. - К., 1994. - С. 64-71.
34.Довідка про заснування і роботу університету // ЦДІА України у м. Львові, ф. 310, оп. 1, спр. 9, арк. 2-3.
35.Головач О. Вчені НТШ і Український університет у Львові // Вісник НТШ. - 1992. - № 1. - С. 12-13.
36.Мудрий В. Український університет у Львові. - Нюрнберг, 1948. - 60 с.
37.Кордуба М. Доба Людовіка ХІV. Виклади на українському університеті

 
 

Цікаве

Загрузка...