WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Мирон Кордуба як вчений: життя і діяльність (пошукова робота) - Реферат

Мирон Кордуба як вчений: життя і діяльність (пошукова робота) - Реферат

у Львові // Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника Національної академії наук України, відділ рукописів, ф. 61, спр. 7, 548 арк.
38.Меморіал в українській університетській справі, надісланий Сенатом університету Найвищій Раді Мирової конференції в Парижі та Союзу народів у Женеві // ЦДІА України у м. Львові, ф. 310 (Український університет у Львові. 1921-1925 рр.), оп. 1, спр. 6, 31 арк.
39.Хобзей П. Таємний університет у Львові // Наука і культура. Україна. - Вип. 27. - К., 1991. - С. 56-62.
40.Листи І. Крип`якевича // ЦДІА України у м. Львові, ф. 368, оп. 1, спр. 174, арк. 3, 6 зв.
41.Найда О. Окремі аспекти діяльності історично-філософічної секції Наукового товариства ім. Шевченка. 1913-1940 роки // З історії Наукового Товариства імені Шевченка. Збірник доповідей і повідомлень наукових сесій і конференцій НТШ у Львові. - Львів: Вид-во НТШ. - Т. 10. - 1998. - С. 24-33.
42.Жупанський Я. Історія географії в Україні: Навч. Посібник. - Львів: Світ, 1997. - 264 с.
43.Шаблій О. Академік Степан Рудницький - фундатор української географії. - Львів-Мюнхен: Редакційно-видавничий відділ Львівського державного університету, 1993. - 223 с.
44.Ukraine: A Concise Encyclopaedia. - Toronto: Shevchenko scietific society, 1963. - V. 1. - 1185 p.
45.Кордуба М. Земля свідком минулого. Географічні назви як історичне джерело. - Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1924. - 14 с.
46.Кордуба М. Потреба організації збирання географічних назв. - Париж, 1928. - 7 с.
47.Кордуба М. Конференція істориків у Варшаві // Україна. - Кн. 5. - 1927. - С. 196-199.
48.Кордуба М. Територія і населення України. - Відень, 1918. - 24 с.
49.Сосса Р. Становлення української національної картографії // Пам`ятки України: історія і культура. Науково-популярний ілюстрований часопис. Річн. 28. - Ч. 112. - Київ, 1996. - С. 93-96.
50.Серкіз Я. Учений з європейським іменем // Молода Галичина. - 1996. - 5 березня.
51.Кордуба М. Північно-Західна Україна. - Відень, 1917. - 89 с.
52.Кордуба М. Рецензія на працю Петрова А. "Карпаторусские межевые названия из пол. ХІХ в. из нач. ХХ в.". - Прага, 1929. - 219 с. - (Відбиток з "України"). - С. 136-139.
53.Кордуба М. Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини. Карти населених пунктів // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, ВР, ф. 61 (М. Кордуба), спр. 1, 65 арк.
54.Кордуба М. Матеріали до збірки топографічних назв // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, ВР, ф. 61, спр. 6, 126 арк.
55.Кордуба М. Матеріали до географічного словника Галичини. Виписки назв населених пунктів, їх частин і повіту, до якого вони належать // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, ВР, ф. 61, спр.2, 163 арк.; Кордуба М. Матеріали до географічного словника Галичини. Записки про населені пункти (географічні, топографічні, історичні та інші відомості). Ч. І. // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, ВР, ф. 61, спр. 3, 500 арк.
56.Серкіз Я. Професор Мирон Кордуба // Просвіта. - 1996. - 3 березня.
57.Кордуба М. Що кажуть нам назви осель? - Львів: Наша Батьківщина, 1938. - 22 с.
58.Статті і рецензії на статті з історії України авторів з прізвищами на літери А-К) // ЦДІА України у м.Львові, ф. 402 (Редакція журналу "Стара Україна", м. Львів), оп. 1, спр. 6, арк. 190-195.
59.Грицак Я. Чи була школа Грушевського? // М. Грушевський і українська історична наука. Матеріали наукових конференцій. - Львів, 1999. - С. 162-171.
60.Енциклопедія Українознавства. Загал. частина: В 3 Т. - К.: Національна Академія наук України, Інститут Української археографії, 1995. - Т. 3. - 1230 с.
61.Листи Кордуби М. до Крип`якевича І. з Варшави // ЦДІА України у м. Львові, ф. 357 (Крип`якевич Іван Петрович - професор, історик), оп. 1, спр. 24, 11 арк.
62.Листи Кордуби М. до Левицького В. // ЦДІА України у м. Львові, ф. 771 (Левицький Володимир - професор, голова НТШ у 1932-1935 рр.), оп. 1, спр. 38, 18 арк.
63.Кордуба М. Одне з найважливіших питань історії України // ДАЛО, ф. Р. 2923, оп. 1, спр. 6, 17 арк.
64.Вирізки з газети "Діло" зі статтями на історичні теми // ДАЛО, ф. Р. 2923, оп. 1, спр. 15, 7 арк.
65.Korduba M. Geneza narodowosci ukrainskiej // ДАЛО, ф. Р. 2923, оп. 1, спр. 14, 13 арк.; Korduba M. Die Einstellung der Ukrainisсhen Nation // Contributions a L`histoire de L`Ukraine au VII - e Congres international des sciences historiques, Varsovie aout 1933. - P. 19-67.
66.Korduba M. Die ostgermanischen Handelswege durch die Ukraine um die Mitte des ersten Jahrtausends vor Chr. Geb. // Swiatowit. - Warszawa: Warszawskie towarzystwo naukowe, 1933. - T. XV. - S. 179-191.
67.Korduba M. Agnieszka (1137-1182) // Polski slownik biograficzny. - T. 1. - Krakow, 1935. - S. 31.
68.Кордуба М. Болеслав-Юрій ІІ: останній самостійний володар Галицько-Волинської держави. - Краків, 1940. - 28 с.
69.Кордуба М. Історія Холмщини і Підляшшя. - Краків, 1941. - 127 с.
70.Листування з міністерствами фінансів, іноземних справ, просвіти і віросповідання у Варшаві про надання фінансової дотації, звітів, отриманні закордонних паспортів та з інших питань // ЦДІА України у м. Львові, ф. 309, оп. 1, спр. 54, 36 арк.
71.Листи викладачам університету і запрошення взяти участь в роботі міжнародної конференції // ЦДІА України у м. Львові, ф. 309, оп. 1, зв. 6, спр. 112, 8 арк.
72.З архіву проф. Івана Раковського: Листування. М.Кордуба, В.Сімович, еп. І.Бучко, І.Раковський // Укра-їнський історик. - 1985. - № 1-4. - Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен. - С. 212-221.
73.Серкіз Я. Плугатар національної історії // За вільну Україну. - 1994. - 10 лютого.
74.Дашкевич Я. Мирон Кордуба зблизька // Пам`ять століть. Історичний науковий та літературний журнал. - № 6. - 2001. - С. 114-119.
75.Правила навчального розпорядку у вищих учбових закладах; робочі плани кафедри, замовлення на літе-ратуру та устаткування для кабінету (1944-1946) // ДАЛО, ф. Р. 2923, оп. 1, спр. 4, 14 арк.
76.Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. В 2 Т. - К.: Наукова думка, 1995. - Т. 1. - 750 с.
77.Рубльов О., Черченко Ю. Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції: (20-50-ті рр. ХХ ст.). - К.: Наукова думка, 1994. - 350 с.
78.Дашкевич Я. Боротьба з Грушевським та його львівською школою за радянських часів // Воля і Бать-ківщина. - 1996. - № 3. - С. 53-91.
79. Ірина Федорів. Мирон Кордуба як вчений: життя і діяльність // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - Випуск 2 (14). - С.11-22

 
 

Цікаве

Загрузка...