WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті - Реферат

Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті - Реферат

П.І.Прищенко, С.І.Сюткін, В.О.Тюленєва, О.В.Черняков.
Ускладнення соціально-економічного життя в країні, суттєве скорочення державного фінансування та набору студентів, систематичні невиплати зарплати привели до кадрових втрат - трудової еміграції провідних викладачів, особливо з кафедри реґіональної географії (Б.М.Нешатаєв, П.І.Меркулов, О.В.Черняков), на викладацьку роботу до Сумського державного університету переходять В.О.Тюленєва і В.Д.Василега, головним спеціалістом до відділу економічного аналізу і прогнозування Сумської обласної Ради народних депутатів переходить В.О.Мартиненко. З 1 вересня 1994 року кафедру реґіональної географії очолив кандидат географічних наук О.В.Бова, який повертається до Сум після закінчення цільової аспірантури. Він же протягом 1994-2002 рр. виконує обов'язки голови Сумського відділу Українського географічного товариства (СВ УГТ).
У другій половині 1990-х рр. у Сумському педагогічному інституті проводиться суттєве скорочення штатів, що не оминуло і географічні кафедри, зростає навантаження на викладачів. Як наслідок, 1 вересня 1997 року відбувається об'єднання кафедр загальної і реґіональної географії в одну кафедру географії. Завідувачем об'єднаної кафедри знову обрано кандидата географічних наук, доцента О.В.Бову. Науковий авторитет колективу в цей час підтверджують неодноразові звертання обласної державної адміністрації за консультаціями, експертизами, прогнозами. Кандидатські дисертації захищають випускники кафедри О.Г.Мордвинов, Л.І.Попкова, Н.В.Хлонь, А.О.Корнус. Виконується низка госпдоговірних тем, зокрема, пов'язаних з паспортизацією малих річок Сумщини (В.О.Тюленєва), досліджується система шкільного обслуговування, виявляються села "групи ризику" (Г.Г.Леонтьєва) та ін. Підтримується тісний зв'язок із школою, зокрема друкується один з перших в Україні реґіональних підручників "Географія Сумської області" (Г.Г.Леонтьєва, В.О.Тюленєва, Д.І.Яценко), який витримав кілька видань і робочий зошит "Географія Сумської області" (Г.Г.Леонтьєва, В.О.Тюлєнєва, Д.І.Яценко, О.Л.Ткаченко) та ін. У листопаді 2002 р. за участю СВ УГТ проведена Всеукраїнська науково-практична конференція "Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України". Крім вищеназваних осіб, в різні роки на кафедрі працювали викладачі В.О.Попков, Л.І.Попкова, Т.Г.Яременко, О.М.Мащенко, Ж.М.Мокренко, С.І.Меркулова, лаборанти Л.О.Залевська, І.П.Білих, Л.В.Маслова, Н.Д.Дмитрієва.
Певні надії колектив кафедри в цей час покладав на збільшення кількості студентів заочної форми навчання, набір на яку розпочався у 1997 році, відкриття навчально-консультаційного пункту в м. Путивль у 1998 р. Перший випуск вчителів географії на заочному відділенні в Сумах відбувся у 2002 р., у Путивлі - у 2003 р. 16 січня 2003 р. головою СВ УГТ обрано канд. геогр. наук доцента С.І.Сюткіна, ученим секретарем - канд. геогр. наук доцента А.О.Корнуса. Зусиллями членів відділу та науковців кафедри географії, за сприяння інших кафедр природничо-географічного факультету, в рамках святкування 75-річчя степового заповідника "Михайлівська цілина" проведено міжнародну науково-практичну конференцію. Викладацький склад кафедри географії - активні організатори та автори факультетського збірника наукових праць "Природничі науки".
Значне поліпшення кадрового забезпечення "об'єднаної" кафедри географії (захистили кандидатські дисертації С.І.Сюткін і Ю.В.Буц, повернувся до Сум проф. Б.М.Нешатаєв), набір студентів на нові спеціальності "Вчитель географії та англійської мови" (2001 р.), "Вчитель історії та географії" (2002 р.), відкриття магістратури із спеціальності "Географія" (2002 р.) та підготовка до її акредитації знову призводять до відтворення в СумДПУ двох географічних кафедр: загальної географії та регіональної географії. Рішенням Вченої ради університету від 30 вересня 2002 року створюється кафедра реґіональної географії у складі професора Б.М.Нешатаєва (завідувач), доцентів Г.Г.Леонтьєвої та С.І.Сюткіна, асистента В.В.Чайки, старшого лаборанта І.І.Сюткіної. Кафедра загальної географії має у своєму складі доцентів О.В.Бову (завідувач), А.О.Корнуса, В.О.Тюленєву (за сумісництвом), старших викладачів Д.І.Яценко і В.Г.Євтушенка, асистента О.Л.Ткаченко, завідувача лабораторії О.С.Данильченко і лаборанта Д.О.Бойко.
Однак, несприятливі соціально-демографічні тенденції в області, відкриття географічних та суміжних спеціальностей в інших університетах призвели до багатьох ускладнень у роботі обох географічних кафедр. Припинився набір на заочне відділення спочатку в Сумах, а згодом і в Путивлі. На денному відділенні не оголошується набір на спеціальності "історія та географія", "географія та англійська мова", у зв'язку з відсутністю абітурієнтів не завжди вдається заповнити і місця у магістратурі.
У цих умовах географи природничо-географічного факультету зосередилися на підготовці студентів однієї академічної групи за спеціальністю "географія та біологія", зберігаючи значний обсяг наукової, науково-методичної, організаційної роботи. Захищають кандидатські дисертації випускники кафедри В.В.Удовиченко і О.В.Говорун, значно зріс рівень наукових та навчально-методичних публікацій, створюються монографії, підручники, навчальні посібники; результати досліджень сумських географів публікуються у багатьох провідних фахових виданнях. Збільшилася кількість наукових конференцій, проведених зусиллями географів Сумського педагогічного університету. У 2004 році проведено Всеукраїнську студентську наукову конференцію "Актуальні проблеми дослідження довкілля", а у 2006 році - Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України",присвячену 160-річчю з дня народження В.В. Докучаєва.
За останні роки викладачами кафедри загальної географії підготовлено низку навчальних посібників з географії України, географії материків і океанів, палеогеографії антропогену (О.В.Бова, А.О.Корнус), метеорології та гідрології (В.О.Тюленєва). Колективом кафедри реґіональної географії створена серія підручників та посібників з економічної і соціальної географії України, економічної і соціальної географії світу, географії населення, економічної і соціальної географії Сумської області (Г.Г.Леонтьєва, С.І.Сюткін), ландшафтам Передуралля присвячена робота Б.М.Нешатаєва. Щорічно видається міжвузівський збірник наукових праць "Екологія і раціональне природокористування", у 2006 р. вийшов новий Атлас Сумської області, у підготовці до видання якого взяли учать і викладачі географічних кафедр. А.О.Корнус розробив спеціальний зміст кількох карт.
Члени кафедр загальної і реґіональної географії підтримують зв'язки з школами області, керують дослідними роботами в Малій Академії Наук, є членами журі ІІІ-IV етапів Всеукраїнської олімпіади з географії, обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт Малої АН, обласного туру конкурсу "Вчитель року" в номінації "Географія". На базі кафедр організовано підвищення кваліфікації методистів районних та міських відділів освіти.
Кафедри і Сумський відділ Українського географічного товариства мають тісні зв'язки з громадськими молодіжними організаціями - Сумським обласним комітетом молодіжних організацій, обласним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту. Спільно з ними з 1999 року організовуються масові сходження студентської молоді Сумщини на г. Говерлу. На даний момент у складі СВ УГТ налічується 40 осіб, з них - 1 доктор і 7 кандидатів географічних наук. У відділі 4-5 разів на рік проводяться загальні збори, на яких розглядаються актуальні питання географічної науки. При відділі створена і функціонує на громадських засадах наукова бібліотека, яка налічує близько 1000 примірників різноманітних джерел географічної інформації.
За 25 років існування географічної освіти і науки у Сумському педагогічному університеті тут підготовлено понад 1500 вчителів географії, близько 10 кандидатів наук. Географи Сумщини з оптимізмом дивляться у своє майбутнє.
Література
Сюткін С., Корнус А., Корнус О. Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - Випуск 1 (15).

 
 

Цікаве

Загрузка...