WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Демогеографічні особливості населення України (науковий реферат) - Реферат

Демогеографічні особливості населення України (науковий реферат) - Реферат

Крим 7.4 9.0 14.2 15.1 -6.8 -6.1
Області
Вінницька 8.2 9.0 16.6 16.9 -8.4 -7.9
Волинська 10.8 11.9 13.9 14.5 -3.1 -2.6
Дніпропетровська 7.3 8.9 16.1 17.0 -8.8 -8.1
Донецька 6.2 7.6 16.6 17.5 -10.4 -9.9
Житомирська 8.4 9.8 17.0 18.3 -8.6 -8.5
Закарпатська 10.9 12.4 11.3 12.4 -0.4 0
Запорізька 7.3 8.5 15.9 16.3 -8.6 -7.8
Івано-Франківська 9.8 10.7 12.5 12.9 -2.7 -2.2
Київська 7.3 9.0 16.6 17.6 -9.3 -8.6
Кіровоградська 7.7 8.6 17.5 18.3 -9.8 -9.1
Луганська 6.3 7.3 17.2 17.9 -10.9 -10.6
Львівська 9.0 10.1 12.6 13.1 -3.6 -3.0
Миколаївська 7.9 9.0 15.4 16.3 -7.5 -7.3
Одеська 8.3 9.6 15.3 16.0 -7.0 -6.4
Полтавська 6.8 7.5 18.0 18.4 -11.2 -10.9
Рівненська 11.3 12.5 13.0 13.6 -1.7 -1.1
Сумська 6.8 7.2 18.1 18.7 -11.3 -11.5
Тернопільська 8.8 9.9 14.3 14.4 -5.5 -4.5
Харківська 6.7 8.0 15.7 16.4 -9.0 -8.4
Херсонська 8.3 9.1 15.7 15.5 -7.4 -6.4
Хмельницька 8.4 9.1 16.1 16.5 -7.7 -7.4
Черкаська 7.3 7.7 17.3 18.1 -10.0 -10.4
Чернівецька 9.7 10.6 12.7 13.1 -3.0 -2.5
Чернігівська 6.8 7.5 19.9 20.7 -13.1 -13.2
Показники смертності людей залежать безпосередньо від їхнього матеріального стану, рівня охорони здоров'я, умов праці і побуту, стану забрудненості довкілля, рівня старіння населення та ін. В Україні на кожні 100000 жителів у 2004 р. померло 1626 осіб (в 1995 р. - 1212 осіб). Більшість смертей - від хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, нещасних випадків, отруєнь і травм. Збільшились показники смертності серед всіх вікових груп чоловіків та жінок старших 20 років. При цьому спостерігається збільшення показників з різних причин смертності, а особливо від нещасних випадків, травм, самогубств.
Значний вплив на смертність має забруднення навколишнього природного середовища. У областях, де сумарні показники забруднення у 1.5 раза вищі від загальнодержавних (Луганська, Донецька, Дніпропетровська), загальна захворюваність населення у 2 рази вища від середньодержавного рівня. На стан відтворення населення впливає значною мірою забруднення території України радіоактивними елементами. Майже 4 млн. осіб проживають на території радіоактивного забруднення. Це впливає на погіршення показників відтворення населення. Для цих територій (Чернігівська, Київська, Житомирська області) характерні найгірші демографічні показники.
Показники природного руху населення мають значні відмінності у регіонах України (табл. 2), міських та сільських поселеннях (табл. 3).
Таблиця 3
Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення у міських та сільських поселеннях України
(осіб на 1000 жителів)
1985 1990 1995 2000 2001 2004
Кількість народжених
всього 15.0 12.7 9.6 7.8 7.8 9.0
в міських поселеннях 15.6 12.7 8.8 7.1 7.3 8.9
в сільській місцевості 13.8 12.7 11.1 9.4 8.8 9.3
Кількість померлих
всього 12.1 12.1 15.4 14.8 15.4 16.0
в міських поселеннях 10.1 10.2 13.6 13.0 13.8 14.4
в сільській місцевості 15.9 16.1 19.1 18.7 18.6 12.6
Природний приріст
всього 2.9 0.6 -5.8 -7.0 -7.6 -7.0
в міських поселеннях 5.5 2.5 -4.8 -5.9 -6.5 -5.5
в сільській місцевості -2.1 -3.4 -8.0 -9.3 -9.9 -10.3
Відмінності між показниками народжуваності у містах і селах України дістали зворотну спрямованість у 90-х роках ХХ ст. До цього часу більша народжуваність у містах була зумовлена швидкими темпами урбанізації, молодшою віковою структурою населення в містах внаслідок масової міграції до них молоді із сільської місцевості. Але вже після 1990 р. спостерігається різке зменшення народжуваності у містах, що пояснюється різким сповільненням темпів урбанізації і навіть проявами деурбанізації. Із сіл і з міст відбувається відтік людей молодого і середнього віку, здатних до відтворення, за межі держави, тому показники народжуваності низькі у всіх типах населених пунктів.
Таблиця 4
Смертність населення з основних причин смерті
(кількість померлих на 100 000 населення)
Все населення Населення в працездатному віці
1985 1990 1995 2001 1985 1990 1995 2001
Всього померлих 1212 1213 1538 1539 457 453 682 574
В т.ч. від хвороб системи кровообігу 755 642 874 943 137 128 203 163
Новоутворень 170 197 199 197 104 110 115 97
З них - злоякісних 168 195 197 195 102 108 113 95
Нещасних випадків, отруєнь, травм 98 107 160 155 124 136 212 180
З них - алкоголем 11 10 20 20 17 15 30 14
Органів дихання 93 72 90 69 27 20 37 27
Показники смертності збільшуються у сільській місцевості та у містах, але гірше медичне обслуговування сільських жителів та вища частка в їх складі людей старшого віку зумовлюють вищі показники смертності серед них.
Вже з 1991 року показники природного приросту населення в Україні від'ємні, але у сільській місцевості вони стали такими ще раніше - з 1985 р. У 2001 р. у селах України помирало людей на 156 тисяч більше, ніж народжувалось, а у 2004 р. - на 159 тис.осіб.
Відмінності у показниках природного руху населення дозволяють провести демогеографічне районування України.
Його здійснили Ф.Д.Заставний, М.І.Фащевський та В.А.Джаман та ін. Зокрема, Ф.Д.Заставний виділив у межах України три регіони - західноукраїнський, центрально-південний та центрально-північний. Перші два станом на 1990 р. відзначались сприятливою демографічною ситуацією, а третій - різко негативною.
М.І.Фащевський на основі аналізу динаміки чисельності населення регіонів України за більш, ніж піввіковий період, а також показників природного і механічного руху населення у 90-их роках, виділив п'ять демогеографічних регіонів - Столичний, Центральний, Південний, Західний та Південно-Східний.
В.О.Джаман (1998), аналізуючи демогеографічну ситуацію в Україні у кінці XX ст., виділяє такі райони за подібністю демографічних процесів:
1) Західний (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області);
2) Центральний (Київська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська області);
3) Північно-Східний (Чернігівська, Сумська, Полтавська області);
4) Східний (Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області);
5) Південний (АР Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області).
Таблиця 5
Народжуваність, смертність та природний приріст
населення України (осіб на 1000 жителів)
Роки Число народжених Число померлих Природний приріст
1913 44.1 25.2 18.9
1940 27.3 14.3 13.0
1950 22.8 8.5 14.3
1960 20.5 6.9 13.6
1970 15.2 8.8 6.4
1980 14.8 11.4 3.4
1985 15.0 12.1 2.9
1990 12.7 12.1 0.6
1995 9.6 15.4 -5.8
1996 9.1 15.2 -6.1
1997 8.7 14.9 -6.2
2000 7.8 14.8 -7.0
2001 7.8 15.4 -7.6
2004 9.0 16.0 -7.0
Дещо вищі демографічні показники, ніж в інших районах, характерні для Західного, це зумовлено традиціями населення, впливом релігії на громадську думку щодо сім'ї, її регулювання. Але прилягання цього району до кордону України з країнами Європи посилює міграційні потоки людей із нього, що вже накладає негативний відбиток на демографічні процеси. Області, де ще кілька років тому був додатний природний приріст, перетворились у регіони з природним скороченням населення.
Найгіршу демографічну ситуацію має Північно-Східний район. У його областях найнижчі показники народжуваності і найвищі - смертності, найвищі темпи "старіння" населення. Це зумовлено, передусім, як екологічними причинами (забрудненням території

 
 

Цікаве

Загрузка...