WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Демографічні дослідження у науковій спадщині професора Валентина Садовського - Реферат

Демографічні дослідження у науковій спадщині професора Валентина Садовського - Реферат

року підтвердив факт, відомий з попередніх статистичних досліджень: грамотність українців нижча у порівнянні з її рівнем у титульній російській нації.
Щодо інших територій дослідник робить такий висновок: "поширюючись на схід і осягнувши ті кордони, які визначались межами поширення російської колонізації, українці роблять спробу знайти нові землі в районі менше густої російської колонізації" [6, c.138 -160]. Ці території в Нижньо- і Середньо-Волзькому районах, частково - в Уральському районі і Башкирії, які заселялись ще до появи залізниць. Після завершення будівництва залізниць у Сибір і Далекий Схід (1905 р.) почалася масова колонізація цих територій українцями з Лівобережжя. Північний Казахстан, Степовий Алтай, частково Середня Азія (Киргизія) - так званий Сірий клин - і Приамур'я Далекого Сходу - так званий Зелений клин - це основні регіони розселення українців [9, с.173]. В.Садовський розкриває кількісні характеристики української колонізації цих територій, розселення населення, динаміку цих процесів.
Підсумовуючи проведену роботу, В. Садовський зазначив:"Перш за все треба підкреслити, що дані перепису 1926 року щодо тенденцій розселення українців по суті річей дають матеріял неповний і не сучасний. Вони фіксують власне із опізненням те становище, яке утворилось було перед 1914 роком. Українська еміграційна хвиля, яка мала майже виключно хліборобський характер, у зв'язку з умовинами війни і революції майже цілком спинилась" [3, с.247].
Важливою для демогеографії є робота В. Садовського "Огляд літератури про українську демографію" (Варшава, 1931). У названій праці дослідник здійснює детальний аналіз найважливішої літератури з питань демографії, тим самим підкреслює значну наукову роботу, яка була проведена в українській демографії до перепису 1926 року. Вчений зазначає, що основний матеріал для ознайомлення із складом і числом населення тієї частини України, яка входила в межі колишньої Російської імперії, до другої половини ХІХ ст. складають матеріали так званих ревізських переписів. Всього було проведено десять таких переписів - у 1719, 1743, 1761, 1781, 1794, 1811, 1815, 1833,1850, 1856 роках. Проводились вони в податкових цілях і не охоплювали всього населення. З другої половини ХІХ століття кількість демографічних матеріалів починає зростати.
У 70-х і 80-х роках ХІХ ст. починає організовуватись земська статистика. Поволі з великими труднощами адміністративний апарат імперії підійшов до думки про необхідність організації загального перепису населення, який і відбувся на початку 1897 року. Перепис готувався тривалий час, однак він був проведений без належної підготовки населення. Тому єдиний документ, де зібрано дані по всій імперії, в тому числі і по Україні, хибує багатьма недоліками. Зокрема, не зовсім точними є дані про національний склад. На це вказав О.Русов у своєму рефераті. Викликають непорозуміння дані про професійний склад населення. Але, зазначає В.Садовський, не зважаючи на всі недоліки, дані перепису 1897 року багато разів передруковували в різного роду статистичних щорічниках і довідниках. З українських видань про перепис писали в "Літературно-Науковому Вістнику" (1907 р., кн.6-12), О. Русов у Записках Українського Наукового Товариства у м. Києві (т. V, 1909 р.). Даних перепису у своїх працях торкаються С.Рудницький, М.Кордуба. Вийшли статті і замітки в "Українському віснику", "Рідному краю", "Громадській думці" та ін. Дані перепису висвітлювались в підручниках з економічної географії і статистики К. Воблого, С. Остапенка, В. Садовського. За часів совєтської влади була опублікована брошура А. Хоменка: "Населення України 1897-1927 рр." (м.Харків). Вийшла низка видань Центрального Статистичного Управління УССР за матеріалами перепису 15 березня 1923 року. Останнім, найновішим матеріалом з демографії УССР був перепис 17 грудня 1926 року.
Здійснюючи огляд літератури і матеріалів з питань демографії України, В. Садовський також торкався діяльності наукових установ. Серед них на перше місце вчений ставив Демографічний Інститут при Всеукраїнській Академії Наук під керівництвом академіка М. Птухи. Значну роль відіграло заснування кафедр статистики і демографії в українських вищих школах у Чехо-Словацькій Республіці, Українській Господарській Академії в Подєбрадах та Українському Вільному Університеті в Празі.
Висновки. Завершуючи аналіз праць В. Садовського з питань демографії, слід зазначити, що рамками даної статті окреслено лише чотири роботи вченого із зазначеної проблематики. Однак, за їх допомогою можна побачити потужний пласт, досліджений професором В. Садовським у сфері суспільної географії. Предметом наступних розвідок мають стати наукові праці вченого з проблем економічного районування, національної політики, регіональної та світової економіки.
Література
1. Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з англ.; Передмова та розділ "Україна" О. Шаблія. - К.; Либідь, 2004.- 740 с.
2. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. - Львів: Світ, 1994.- 472 с.
3. Професор Валентин Садовський / Упоряд. О.Шаблій. -Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 306 с.
4. Садовський В.В. Північно-західна Україна в світлі статистики // Літ.-наук. вістн. Львів, 1924. Ч.11.С.156-166; Ч.12. С. 250-261.
5. Садовський В.В. Людність західноукраїнських земель по польському перепису 30 вересня 1921 року // Студії з поля суспільних наук і статистики. - Львів, 1927. - Т.4. Вип.1. - 51 с.
6. Садовський В.В. Українці поза межами УССР на основі перепису 1926 р. // Українська людність СССР. Праці Українського наукового інституту. Варшава, 1931.Т.1. С.138-160.
7. Садовський В.В.Огляд літератури про українську демографію // Праці Українського наукового інституту. Варшава, 1931.Т.1. С.9-29.
8. Садовський В.В. Перепис людности 1926 р. // Тризуб.1929. Ч.14-15 (170-171). С. 9-14.
9. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О.І.- Львів: Світ, 1994. - 608 с.
10. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів: Львівський національний університет імені І.Франка, 2001. - 744 с.
11. Шевчишен М. Демографічні дослідження у науковій спадщині професора Валентина Садовського // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - Випуск 1 (15).

 
 

Цікаве

Загрузка...