WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект - Реферат

Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект - Реферат

витрати, пов'язані з ремонтом, включають не лише його вартість, але й утрати унаслідок простоювання відповідного об'єкту на період ремонту. Такі втрати можуть виникати унаслідок тимчасової заміни об'єкта, що перебуває у ремонті, іншим, абоунаслідок недовиробництва певних обсягів продукції (послуг), якщо тимчасова заміна недоцільна.
ОЗ постійно перебувають під впливом не лише факторів експлуатаційних навантажень та (або) НПС, які діють безпосередньо на об'єкт й можуть бути виявлені та "виміряні" за допомогою спеціальних технічних приладів, але й - факторів, що на ООЗ фізично не діють. Мова йде про фактори мікро- та макромаркетингового середовищ підприємства [33, c. 67]. Згідно [34, c. 316], мікромаркетингове середовище формують фактори, які безпосередньо стосуються самого підприємства: його структури, цілей, посередників, наявних і потенційних споживачів продукції, що ним виробляється, тощо. Макромаркетингове середовище формується факторами, які безпосередньо не стосуються самого підприємства: демографічними, економічними, природними, науково-технічними, політико-правовими, культурними, соціальними тощо. Вплив факторів мікро- та макромаркетингового середовищ підприємства викликає моральне зношування (МЗ) ОЗ, яке полягає у відносному (стосовно конкурентів чи певних вимог) погіршенні параметрів їх функціонування.
Основними причинами МЗОЗ, які акумулюють у собі десятки інших (нижчого порядку), є НТП, зміни кон'юнктури ринку та зміни у державному регулюванні господарської діяльності, а також зміни у НПС. Одночасно, необхідно підкреслити, що наведені акумулюючі фактори МЗОЗ слід розглядати не кожен, зокрема, а як взаємовпливаючі та взаємодіючі елементи однієї системи. Правильність такого підходу обґрунтувати не складно, адже очевидно, що, наприклад, зміна кон'юнктури ринку значною мірою спричиняється змінами державного регулювання господарської діяльності і, навпаки, часто зміни державного регулювання господарської діяльності відбуваються під впливом змін кон'юнктури ринку. Подібні взаємовпливи та взаємодії можна навести й щодо інших пар факторів МЗОЗ: науково-технічний прогрес - зміни державного регулювання господарської діяльності, зміна кон'юнктури ринку - зміни у НПС тощо. Тому ООЗ фактично перебуває під взаємодіючим впливом акумулюючих факторів МЗ, які фокусують у собі все різноманіття факторів маркетингового середовища підприємства.
Для дослідження особливостей знецінення ОЗ під впливом МЗ важливим є виділення його специфічних видів. Передусім, слід підкреслити можливість МЗ, яке проявляється у знеціненні існуючих ОЗ унаслідок здешевлення на ринку нових ОЗ, аналогічних за експлуатаційними характеристиками до вже існуючих. Тобто, можна констатувати, що при цьому ОЗ не удосконалюються. Багато фахівців, погоджуючись із теоретичною можливістю такого МЗ, відзначають, що у реальних умовах унаслідок інфляції та постійного подорожчання ресурсів виробництва, воно, як правило, малоймовірне. Однак сьогоднішня реальність підтверджує не лише теоретичну можливість існування цього виду МЗ (назвемо його, за традицією, першим), найбільш яскравими прикладами чого є стрімке здешевлення комп'ютерної техніки та мобільних телефонів.
Деякі фахівці взагалі вважають, що нема підстав відносити до МЗ знецінення існуючих ОЗ унаслідок здешевлення на ринку нових ОЗ, аналогічних за експлуатаційними характеристиками до вже існуючих, оскільки втрата вартості при цьому (авторський стиль та лексику повністю збережено - Ю.С.) "компенсується зниженням собівартості, завдяки якому підприємства отримують більше прибутку, виконуючи роботу подешевілими основними фондами без зміни їх споживчої вартості і продуктивності експлуатації" [35, c. 40]. Автори цієї праці упевнені навіть, що у цьому випадку слід говорити не про МЗ, а навпаки, - про "моральне зростання (мабуть, маючи на увазі під зростанням збільшення цінності - авт.) об'єктів основних фондів".
На нашу думку, таке твердження не є правильним. По-перше, не вартість ОЗ визначає собівартість виробництва продукції та величину прибутку, а швидше навпаки: від прибутковості ОЗ залежить їх цінність, - чим більша прибутковість, відповідно, тим більшою мала б бути й цінність. По-друге, це "зниження собівартості" (яке, за логікою авторів, відбудеться унаслідок зменшення "порцій" перенесення вартості подешевілих ОЗ на продукцію, що ними виробляється) не супроводжуватиметься зростанням прибутку, оскільки пропорційно до "зниження собівартості" зменшиться й ціна на відповідну продукцію. При цьому, власне зменшення ціни продукції, що виробляється певними ОЗ, спричиняє їх знецінення та "зниження собівартості" їх функціонування. По-третє, "моральне зростання" мало б означати ріст цінності відповідних "об'єктів основних фондів", а цього ж не відбувається. Тому, у цьому випадку можна говорити хіба про певну "економічну моральність", яка має полягати у припиненні "перенесення на собівартість" тої частини вартості існуючих ОЗ, що зникла унаслідок МЗ першого виду, причиною якого є здешевлення на ринку нових ОЗ, аналогічних за експлуатаційними характеристиками до вже існуючих. Визнання знецінення ОЗ, власне, і було б "економічною моральністю" (чи своєрідною "економічною чесністю"), подібно як є у випадку падіння курсів акцій, вартість яких у свій час зросла суто спекулятивно.
Оскільки МЗ першого виду не стосується експлуатаційних (поточних) витрат, то відповідні ОЗ залишаються конкурентоспроможними. Хоча МЗ першого виду може зумовлювати реальні втрати капіталу та банкрутство окремих підприємців, які, унаслідок зниження цін на продукцію, що вироблялася за допомогою відповідних ОЗ, втратять частину доходів, знецінені ОЗ, змінивши власника, й надалі будуть прибутково функціонувати. Тут ще раз слід наголосити, що не знецінення певного конкретного ООЗ призводить до зниження цін на відповідну продукцію, а, навпаки, зменшення цін на нові аналогічні ОЗ, яке зумовлює здешевлення продукції, викликає знецінення існуючих ОЗ. Якщо ж зниження цін на продукцію відбувається не унаслідок здешевлення нових ОЗ, а під впливом зменшення вартості інших ресурсів, це не приводить до знецінення існуючих ОЗ, оскільки обсяг прибутку не зміниться, - величина зниження ціни продукції відповідатиме зменшенню собівартості її виробництва за рахунок здешевлення певного ресурсу. Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити обґрунтований висновок, що під впливом МЗ першого виду відбувається лише часткове знецінення ОЗ. Зазначимо, що модернізація ОЗ, які зазнали лише цього виду МЗ, апріорі (без перевірки) є недоцільною.
Ще один специфічний вид МЗ (його, за традицією, назвемо другим) проявляється у знеціненні існуючих ОЗ унаслідок появи на ринку нових ОЗ, які є економічнішими при використанні. Нові ОЗ можуть потребувати при експлуатації, наприклад, менших витрат на паливо (за рахунок скорочення його споживання у розрахунку на

 
 

Цікаве

Загрузка...