WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Іван Франко як історіограф Галицького краєзнавства (до 150-річчя від дня народження) - Реферат

Іван Франко як історіограф Галицького краєзнавства (до 150-річчя від дня народження) - Реферат

вчені-природознавці, як геологи Р.Зубер, Е.Дуніковський, В.Шайноха, гео-хіміки Б.Радзішевський, Б.Ляхович та ін. І.Я.Франко проаналізував творчий доробок багатьох відомих українських польських та німецьких краєзнавців-природодослідників, зокрема географа і педагога, автора підручників з географії К.А.Беноні, геоботаніка, географа та мандрівника, професора Львівського університету А.Ремана, геолога, професора мінералогії Львівської технічної Академії Ю.Медвецького, ботаніка, професора Львівського університету Е.Гюккеля, геолога та зоолога, дослідника фауни Львівщини та Поділля М.Ломницького, ботаніка, історика природознавства Ю.Ростафінського, лісознавця і ботаніка Е.Головкевича, зоолога, професора Краківського університету М.Новицького-Сілу, геолога, професора Львівського університету Р.Зубера та багатьох інших.
Докладно зупиняється Іван Якович на характеристиці тогочасних періодичних видань, в яких представлена природознавча і краєзнавча тематика, особливу увагу звертає на енциклопедичні видання і в першу чергу на 15-томний "Slownik geograficzny", який містить величезну краєзнавчу джерельну базу з різних аспектів природознавчого краєзнавства Галичини [13].
Не залишилися поза увагою дослідника й картографічні краєзнавчі джерела краю. Серед кращих краєзнавчих видань І.Я.Франко відзначив наочну карту Максиміліана Бодинського, видану під час крайової виставки у 1877 р., "де звернуто особливу увагу на стан залюднення, якість ґрунтів, мінеральні багатства, копальні, фабрики і т. п.". Проте І.Я.Франко констатує, що "на жаль картографія у нашому краї не процвітає внаслідок централізації у Відні картографічних досліджень і підприємств, здатних виготовляти карти, які відповідали б вимогам сучасної науки" [14].
В окремий розділ І.Я.Франко виділяє краєзнавчі дослідження, що стосуються "людини як витвору природи" (антропологія), початку її цивілізації (праісторична археологія) і її характеристики як належної до певного племені (етнографія). Вчений, на нашу думку, помилково зазначає, що "ці дослідження не мають практичної мети, і значний їх розвиток засвідчує наявність ідеалізму в житті сучасного людства" [15]. Разом з тим, він констатує, що антропологічно-етнографічні дослідження, а особливо в галузі фольклористики - науки про витвори народної уяви, є одним з найбільш характерних проявів сучасного наукового піднесення.
Найбільш широко у працях І.Я.Франка репрезентоване історичне краєзнавство. "Історичні дослідження у нашому краї, - зазначає І.Франко, - протягом останніх кільканадцяти років набрали великого розмаху. На їх пожвавлення мали значний вплив такі високообдаровані і працьовиті вчені, як Бельов-ський, Стадніцький, Шайноха, Шуйський, Ліске, а також ряд молодших дослідників, що гуртуються у Кра-ківській Академії наук, а також у недавно створеному історичному товаристві у Львові, заснованому головним чином слухачами покійного Ліске" [16]. І.Я.Франко наголошує на важливості врахування в процесі краєзнавчого дослідження краю тих обставин, що "Галичина провінція неоднорідна, як щодо етнічного складу, так і щодо історії. Це зліпок неоднакових частин, кожна з яких має різну, принаймні почасти, історію" [17]. Ці методологічні засади є важливим й сьогодні.
Докладно І.Я.Франко аналізує одну з небагатьох на той час комплексних краєзнавчих праць Болеслава Лімановського "Галичина пером і олівцем" (1892), присвячену краєзнавчій характеристиці регіону. Польський публіцист, соціолог та історик Болеслав Лімановський (1835-1935) свою працю поділив на 10 розділів: 1) земля та її природа; 2) населення; 3) історичний нарис; 4) людські оселі; 5) політична структура і політичне життя краю; 6) земельна власність і сільське господарство; 7) промисловість; 8) торгівля, кредит, шляхи; 9) освіта; 10) філантропічні установи і товариства [18]. І.Я.Франко, аналізуючи доцільність подібного плану, робить висновок, що "певна хаотичність у розподілі предмета свідчить, що автор, незважаючи на безперечну пильність у зборі матеріалу і мудру інколи економність при його викладі, не осягнув свій предмет з достатньою глибиною, не зумів через увесь свій нарис провести як одне ціле ідею, що була б живлющим для всіх розділів і творила з них живий витвір духу, який заговорив би з нами своїм індивідуальним життям" [19].
Відзначивши численні недоліки праці і присоромивши українців за те, "що досі Галичина не здобулася на подібну працю, а чекала, поки її напише людина, що живе за кордоном", І.Я.Франко водночас наголошує, що "книга п. Лімановського повинна стати підручною для кожного, хто хоче мати якесь уявлення про оправи краю. З її змістом мусить познайомитися вся наша інтелігенція, особливо молоде покоління, що тепер, як і двадцять років тому, відзначається неуцтвом у питаннях і справах свого найближчого оточення" [20]. У кінці своєї статті І.Я.Франко закликає до повсюдного розгортання краєзнавчих досліджень як важливого суспільно-політичного і науково-культурного чинника, рекомендує до відкриття Галицької крайової виставки 1894 року підготувати видання "докладної, науково опрацьованої книги "Краєзнавство Галичини" [21], яка була б "найбільш тривалим пам'ятником" у відзначенні відкриття виставки.
На жаль, до пропозицій і побажань великого вченого і мислителя тоді не прислухалися. Побічно зазначимо, що й до наших днів роль І.Я.Франка у розробці теоретичних питань українського краєзнавства належним чином ще не оцінена. Лише у роки незалежності України краєзнавчі праці І.Я.Франка вводяться у науковий обіг. Дослідникам його краєзнавчої спадщини є над чим працювати. Адже перу І.Я.Франка належить понад сто п'ятдесят краєзнавчих праць [22, с. 22].
Література
1.Герасим'юк Христина. Маловідома спроба регіоналізації Карпат Г. Величка в кінці ХІХ ст. // Проблеми географії України: Матеріали наукової конференції (Львів, 25-27 жовтня 1994 р.). - Львів, 1994. - С. 51.
2.Франко І. Я. Галицьке краєзнавство // Франко І. Я. Твори у 50-ти томах. - К., 1986. - Т. 46. - Кн. 2. - С. 117.
3.Там само.
4.Там само. - С. 118.
5.Романів О. М., Грицак Я. Й. З іменем Шевченка // Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовійнауці. - Львів: Меморіал, 1992. - С. 22.
6.Там само. - С. 23.
7.Франко І. Я. Галицьке краєзнавство // Франко І. Я. Твори у 50-ти томах. - К., 1986. - Т. 46. - Кн. 2. - С. 116-150.
8.Там само. - С. 116.
9.Коваленко Л. А. І. Я. Франко про історію Поділля // Матеріали третьої Подільської історико-краєзнавчої конференції. - Львів, 1970. - С. 58-62.
10.Грабовецький В. В. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка в його праці "Галицьке краєзнавство" // ІV республ. наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. і повід. - К., 1989. - С. 64-65.
11.Франко І. Я. Вказана праця. - С. 122-123.
12.Там само. - С. 123.
13.Slownik geograficzny Krolewstwa Polskiego і innych krajow slowianskich. - Warszawa, 1890-1900. - t. 1-15.
14.Франко І. Я. Вказана праця. - С. 125.
15.Там само. - С. 126.
16.Там само. - С. 130.
17.Там само. - С. 130-131.
18.Галичина пером і олівцем, опрацював Болеслав Лімановський, малюнки Влодзимежа Тетмаєра. - Львів, 1892. - 154 с.
19.Франко І. Я. Вказана праця. - С. 142.
20.Там само. - С. 150.
21.Там само. - С. 150.
22.Лехман Т. Іван Франко - пропагандист краєзнавчих екскурсій // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - № 41. - С. 22.

 
 

Цікаве

Загрузка...