WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Історичний розвиток та структура географічної науки (пошукова робота) - Реферат

Історичний розвиток та структура географічної науки (пошукова робота) - Реферат

природою краю, а побутом людий, що єго замешкують і пояснити, чому люди так а не инакше розміщені по поверхні землі. Природа краю від найдавнійших часів впливала сильно на людий. Ріжний розклад середників поживи і инших природних богатств викликував від найдавнійших часів мандрівки людий, обхід та торговлю, зміни в природі, часто і самим чоловіком спричинені, змушували до пересувань центрів населеня протягом віків, корисне географічне положенє впливало звичайно на скорший розвиток культури, або деяких єї галузей та ратувало дуже часто народи від наконечної погуби і т.п. З другої сторони чоловік іменнож від часу осягненя висшої культури, сильно впливав на природу, а і відносини між поодинокими групами людства мали для розміщеня людий на поверхні землі велике значінє. Динамічна антропогеографія студіює всі ті сили, яким підлягають відносини чоловіка до природи і єго розміщенє на земли. До сеї галузи географії чоловіка треба отже зачислити географію продуктів, обходу (комунікациї ) і географію промислу та торгівлі. Четверта точка погляду, зякої виходить нинішна антропогеографія, є генетична. Генетична часть антропогеографії має нам пояснити, в який спосіб нинішні відносини чоловіка до землі стали такими, як є. І як в своїй генетичній части фізична географія війшла в близкий контакт з істориєю розвитку землі, себто геольогією, так і географія чоловіка мусить в генетичній своїй части війти в найтіснійшу звязь з істориєю розвитку людства і то не тілько з істориєю але і з передісторичною археольогією і відповідними частями етнольогії і антропольогії. Ограничуватись на самій істориї не є можливе для географії, а то з причини, що істория обнимає лиш малу часть розвитку людства і обмежуєсь лиш на деякі народи Старого Сьвіта. Географія чоловіка мусить обіймати все людство землі і длятого собі шукати опори на науках, що узгляднюють розвиток людий в добі передісторичній і займають ся також всіма народами низшої культури. Мимо того усталилась для генетичної антропогеографії назва географії історичної. Географія історична бере зі своїх помічних наук дані до істориї розвитку людства чи якоїсь єго части і пояснює сей розвиток о скілько він в звязи з фізично-географічними прикметами краю. Притім є єї другою важною задачею розвинути історично відносини чоловіка до природи краю, як розвивалась управа почви, годівля худоби, гірництво і т.и., як нищено ліси, осушувано багна, регульовано ріки і ірриговано землю, будовано дороги, розвивано мореплавство, вкінци як розвивав ся обхід, торговля, промисл і т.и. Притім завсігдки вважати треба історичному географови на головну ціль географії; розслід взаємин почви, воздуха, води, ростин, зьвірят і чоловіка з огляду на земску поверхню, бо інакше легко мож навіть несьвідомо відбічи далеко від географії і заступитись в історию. Та сама небезпека в далеко більшім розмірі грозить антропогеографови, коли бересь до третої групи завдань своєї науки, до групи питань, які дотикають відносин духової культури чоловіка до природи краю, де мешкає. До тих проблемів забирались ріжні географи вже в старинности, доказуючи, що той або сей край надававсь більш до розвитку висшого духовного життя як инші, що клімат і природні відносини краю так або инакше впливають на духову питомість даного народа і т.д. Однак нинішна географія, хоч і як широко собі зачеркнула границі, мусить від тих проблемів посторонитись, бо ту географічні фактори прямо никнуть в порівнаню з кількостию і вагою географічних. Історик, фільозоф, фільолог могуть з далеко більшим правом братись до проблемів звязи природи краю з духовою культурою, як географ. Ту і лежить границя антропогеографії а і географії взагалі.
Тепер ще пару слів про помічні науки антропогеографії. Головно ходилоби ту о відносини географії до статистики, антропо- і етнольогії, археольогії та істориї. Нині ніхто не сумніваєсь що, пр. статистика є зовсім окремою наукою і до географії не належить. Таксамо окремі науки суть антропольогія і етнольогія, хотяй до недавна географічні підручники були переладовані статистичним і етнольогічним материялом. Ті всі науки суть що правда помічними для географії і мають з нею в деяких своїх частях спільний предмет і материял, але географ 1) може єго собі сам навіть з першого джерела збирати 2) групує сей материял з географічної точки погляду. "Географія не може бути й думати, щоби представляти цілу внїшну і внутрішну організацію держав, бо се належить до статистики, ані розсліджувати тілесні і духовні ріжниці народів та розвиток їх духового і товариского житя. Географія мусить вдоволятись розслідом простірних відносин держав і народів і їх звязи з природою земскої поверхні" (Геттнер).
Відносини антропогеографії до істориї суть подібні, як фізичної географії до геольогії, хоч далеко не так важні. Істория є помічною наукою географії лиш в генетичній части антропогеографії, а на оборот географія є помічною наукою істориї також не дуже для неї важною; бо лиш найзагальнійші дані географічного опису якогось краю мають примінене в істориї. Впрочім не вяжуть істориї з географією жадні звязи, ані річеві ані методичні. Нема жадного наукового географа ані історика, який би ся инакше на відносини між тими двома науками задивлював. Тим дивовижнійшою видаєть ся ретроградність наших плянів іспитових приписів, що лучать дві галузи науки так ріжні між собою. Після нинішного стану науки географія є чисто природною наукою і стоїть в тісній звязи лиш з иньшими природними науками а в досить далекій і менче важній з істориєю.
Рівночасно однак мусить всякий географ призначити, що генетична часть антропогеографії носить досить справедливу назву історичної географії. Істория є ту дуже важною помічною наукою - без цілковитого опанованя історичної критики джерел та чисто історичних даних всяка робота в історичній географії не можлива. Тому то працювали і працюють в тій части географії головно історики, однак зазначити належить, що лиш тоді они могуть належито сповнити своє завданє, коли собі присвоять географічні методи дослідів і представленя. Бо є віддавна знаною тезою, що природа краю має на історичний розвиток народу, що єго замешкує, часом великий вплив. Нарід є дуже тісними узлами звязаний зі своїм рідним краєм і та звязь виступає в деяких фазах історичного життя дуже сильно.
Для географа є впрочім історична географія менче важною цариною, бо головний інтерес при праці над нею є історичний, так що є сумніви, чи взагалі єї до географії зачислити. Історична географія і є заразом одинокою частиною географії взагалі, що моглаб бути вважана за науку гуманістичну, а не природну. В виду сего трудно лиш з нагоди єствованя т.н. історичної географії вводити в цілу велику географічну науку який то дуалізм, або щось часто роблять грубі ігноранти, цілу географію зачисляти до історичних наук.

 
 

Цікаве

Загрузка...