WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Історія медичної географії в Україні - Реферат

Історія медичної географії в Україні - Реферат

наукова нарада з проблем медичної географії, метою якої було ознайомлення учасників з основними науковими напрямами медичної географії, обговорення актуальних проблем цієї науки і шляхів швидкого впровадження в практику результатів медико-географічних досліджень, а також визначення перспектив дальшого розгортання наукових праць у галузі медичної географії.
На всіх конференціях, які проводились у різних містах колишнього Радянського Союзу, українські вчені представляли цінні теоретичні розробки з медичної географії, більшість з яких випробувані на практиці. Про вагомість досліджень українських учених свідчать значною мірою дані таблиці 1, розробленої В.А.Шевченком.
Наведені в табл.1 дані свідчать про пильну увагу українських учених до медико-географічних проблем, чим і пояснюються їхні провідні позиції у розвитку цієї галузі знань.
Сьогодні є підстави говорити про наявність міцної української національної медико-географічної школи. Вона представлена насамперед географами (медико-географами), лікарями, спеціалістами інших галузей знань. Зокрема, цікаві наукові дослідження з медичної географії були здійснені медичнимиінститутами (Львівським, Київським, Тернопільським, Івано-Франківським та ін.), Київським науково-дослідним інститутом загальної і комунальної гігієни, Харківським науково-дослідним інститутом охорони здоров'я дітей і підлітків та багатьма іншими вищими медичними закладами і науково-дослідними установами. У 1988 р. у м.Тернополі відбулась конференція на тему "Регіональні особливості здоров'я населення УРСР і досвід реалізації комплексних програм "Здоров'я" в умовах прискорення НТП". На цій конференції обговорювалися регіональні особливості стану населення України, демографічна ситуація в країні, дані з найбільш важливих класів хвороб, таких як хвороби системи кровообігу, ендокринної системи, органів дихання, органів травлення, відомості з травматизму. У центрі уваги учасників конференції були й проблеми реалізації обласних і міських цільових комплексних програм "Здоров'я", які у 80-х роках розробляли практично для всіх областей і великих міст, а також спеціальних програм з профілактичними і лікувально-оздоровчими заходами для ліквідації найбільш поширених захворювань. У 1988 р. у Львові відбувся міжнародний семінар Всесвітньої організації охорони здоров'я, на якому наукові працівники кафедри управління охорони здоров'я Львівського медичного інституту зробили першу спробу опрацювати положення сучасної системи охорони здоров'я. Виборення Україною незалежності надзвичайно активізувало роботу над створенням цих положень. Розроблено декілька концепцій депутатськими комісіями охорони здоров'я Львівської обласної та міської Рад народних депутатів, вченими Львівського медичного інституту і Українського лікарського товариства у Львові. У результаті творчого об'єднання всіх цих матеріалів створено єдиний проект концепції охорони здоров'я громадян України, який був схвалений Комісією з питань здоров'я людини Верховної Ради України і винесений на обговорення науково-практичною конференцією, що відбулась у м. Львові 10 квітня 1992 р. У резолюції цієї конференції сказано, що концепція є теоретичною основою для формування національної політики в галузі охорони здоров'я, розробки та прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів чинного законодавства та здійснення практичної діяльності в галузі медицини і охорони здоров'я. Конференція ухвалила проект концепції охорони здоров'я громадян України. Однак це не означає, що вирішені всі теоретичні проблеми і дані відповіді на всі запитання.
Не менш цікаві дослідження здійснені в Інституті географії НАН України, в Київському, Львівському, Чернівецькому. Одеському університетах.
Медико-географічні дослідження в Україні особливо активізувались після аварії на Чорнобильській АЕС. Відбувається диференціація медичної географії на окремі самостійні науки, зокрема медичне картографування, величезний внесок у розвиток якого в наші дні зробили Я.І.Жупанський, ВАШевченко та ін. З'являються нові погляди на предмет і завдання медичної географії з позицій сьогодення. Варті уваги визначення предмета і завдань медичної географії професором Львівського університету О.І.Шаблієм, опубліковані у матеріалах конференції "Здоров'я і середовище", яка відбулась у Любліні (Польща) у 1993 р. Згадана конференція є зразком співпраці українських учених з медико-географами інших країн світу.
Всестороннє вивчення і належна оцінка цих праць сприятиме дальшому розвиткові медичної географії як самостійної науки.
Таблиця 1.
Конференції з медичної географії, проведені з 1962 по 1991 р. в СРСР*
Назва, рівень конференції Місто, рік Доповіді та повідомлення з медико-географічного картографування
Усього у т.ч. від України з них з використанням карт
Усього у т.ч. від України
1 2 3 4 5 6
1. Сучасний стан і перспективи розвитку медичної географії в СРСР (І всесоюзна 1962) Ленінград, 1962 98 16 18 5
2. Географічне середовище і здоров'я населення (П всесоюзна) Ленінград, 1962 295 37 49 6
3. Нозогеографія і медико-географічні атласи (Ш всесоюзна) Ленінград, 1968
310
20
66
5
4. Медико-географічний кадастр (IV всесоюзна) Ленінград, 1973 244 26 63 5
5. Медико-географічне районування і прогнозування (V всесоюзна) Ленінград, Кіріші, 1979 192 23 11 7
6. Методологічні і теоретичні питання сучасної медичної географії (VI всесоюзна) Ленінград, Рєпіно, 1983 263 26 44 6
7. Регіональні проблеми медичної географії і медико-географічне країнознавство (VII всесоюзна) Ленінград, Рєпіно, 1987 252 26 50 16
8. Реалізація і шляхи підвищення ефективності медико-географічних досліджень ОЛІЇ всесоюзна) Ленінград, Рєпіно, 1991 218 9 38 4
9. Принципи складання регіональних медико-географічних атласів і карт Кишинів, 1969 100 10 100 10
10. Симпозіум комісії медичної географії міжнародного географічного товариства Москва, 1976 82 5 17 1
11. Регіональна конференція з медичної географії Львів, 1964 66 63 5 4
12. Підсумки і перспективи медико-географічних досліджень у лівобережних областях України (регіональна) Полтава, 1969 64 58 10 8
13. Підсумки і перспективи медико-географічних досліджень в Україні (І республіканська) Полтава, 1977 161 129 13 10
*Запозичено з: Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. К., 1994. С.20.

 
 

Цікаве

Загрузка...