WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Етапи формування поселенської мережі Луганської області - Реферат

Етапи формування поселенської мережі Луганської області - Реферат

біля яких було побудовано шахти. Поліфункціональність стає прерогативою великих міст.
Головними чинниками цього етапу були політичні (серед них, перш за все, слід відзначити вплив Другої світової війни), адміністративні (утворення області з усіма адміністративними ланками) та економічні (утворення нових підприємств - переважно видобувної промисловості).
Період з 1950 до 1991 року можна визначити як шостий етап у формуванні поселенської мережі області. У цей період найбільш впливовими чинниками були політичні, економічні та соціальні.
Відбудова промисловості області та створення нових міст (наприклад, Сєверодонецьк) і підприємств призвели до подальшого розвитку великих міст. Великими поліфункціональними центрами стають Луганськ, Лисичанськ, Красний Луч.
Сільськогосподарська зона області - лівобережжя Сіверського Дінця - втратила значну кількість населення. Про це свідчать результати порівняння переписів 1926 та 1959 років, що наведені у таблиці 2.
Таблиця 2.
Динаміка чисельності населення у Луганській області*
Назва території Чисельність населення Чисельність населення у 1959 р. до чисельності у 1926 р., %
1926 р., тис.осіб 1959 р., тис.осіб
Область у цілому 1439 2452 170,4
У тому числі:
Лівобережназона 706 460 65,2
Північна підзона 384 205 53,3
Придонецька підзона 322 255 79,4
Правобережна зона 733 1992 271,7
*Складено за матеріалами переписів 1926 р. і 1959 р.
До Північної підзони включено такі райони, як Троїцький, Білокуракинський, Новопсковський, Марківський, Міловський і Біловодський (у сучасних межах районів). Вона втратила найбільший відсоток населення - 46,7 %.
Придонецька підзона Лівобережної зони охоплює Кремінський, Сватівський, Новоайдарський, Старобільський і Станично-Луганський райони. У ній зменшення чисельності населення було не таким відчутним - 20,6 %.
Як бачимо, середнє зменшення чисельності населення у Лівобережній зоні склало 34,8 %, у той час, як чисельність населення Правобережної зони зросла майже на 172 %. При цьому загальна чисельність населення в Луганській області за цей період збільшилася з 1,44 млн. осіб у 1926 р. до 2,45 млн. осіб у 1959 р., тобто зросла на 70 %.
Впродовж цього етапу статус міст отримали 20 селищ міського типу та новостворених поселень. Найбільше міст утворилося впродовж 1960 - 1965 рр. - 16, до цього періоду - 1, після нього - 3. Ще більше поселень (51) отримали статус селищ міського типу, що збільшило мережу міських поселень більше, ніж вдвічі. Процес утворення селищ міського типу теж не був рівномірним: до 1959 р. цей статус отримали 26 поселень, у 1960 - 1970 рр. - 23 поселення, після 1970 р. - 2 села.
Таблиця 3.
Динаміка урбанізації Луганської області
Рік Чисельність населення області, тис.осіб Міське населення області, тис.осіб Питома вага міського населення в його загальній чисельності, %
1939 1,84 1,21 65,8
1959 2,45 1,94 79,2
1970 2,75 2,27 82,7
1979 2,79 2,36 84,6
1989 2,86 2,47 86,4
1992 2,87 2,48 86,6
1994 2,86 2,47 86,4
2001 2,55 2,19 85,9
2003 2,51 2,16 86,1
2004 2,44 2,11 86,5
Впродовж цього етапу область досягла найвищого рівня урбанізації: за переписом населення 1989 р. питома вага міського населення 86,4 відсотка. Найвищого показника - 86,6 % - область досягла у 1992 р. За цим показником Луганщина належала до гіперурбанізованих регіонів світу.
Характерною рисою цього етапу стало надбання кількома містами поліфункціональності, але при цьому переважна більшість поселень залишилася монофункціональною, що відбивається на їх розвитку.
Сьомий етап триває з 1991 року до наших днів. Він характеризується процесом трансформації поселенської мережі, пов'язаним з переходом від економіки адміністративно-планового типу до ринкової та постіндустріальної. Для останньої характерним є те, що провідну роль починає відігравати соціальна сфера діяльності людини. Згідно з цим зростає роль міст як фінансових та торговельних центрів.
В умовах демографічної кризи та зниження обсягів промислового виробництва і закриття шахт виникла проблема "виживання" монофункціональних міст та міських селищ, людність яких помітно знижується [10].
Кількість міського населення Луганської області протягом 1993 - 2004 рр. зменшилася на 395 тис. осіб, або на 16 %, сільського - на 51 тис. осіб, або на 13 %. Це зумовлено економічними, соціальними та демографічними чинниками.
На сучасному етапі головними чинниками стають соціальні (необхідність створення нормальних умов для життя людей), економічні (необхідність створення нових робочих міст), демографічні, екологічні тощо.
Визначені нами етапи формування сучасної поселенської мережі Луганської області відображають складність, тривалість та різнофакторність її формування, що повинно враховуватися при розробці державної регіональної політики розселення та регулювання цього складного суспільно-географічного процесу.
Література
1. Атлас Российской. - С-Пб: Академия наук, 1745.
2. Географический атлас Российской империи, издаваемый Пядышевым. - С-Пб, 1827.
3. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 году Петра Кеппена. - С-Пб, 1857.
4. Екатеринославская губерния. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897.
5. Історія міст і сіл Української РСР. Луганська область. - К.: Головна редакція Радянської енциклопедії АН УРСР, 1968.
6. Короткі підсумки перепису населення України 17 грудня року 1926. - Харків: Центральне статистичне управління УСРР, 1928.
7. Міські селища України. Збірник статистично-економічних відомостей. Рік перший. - Харків: Центральна статистична управа УСРР, 1929.
8. Пірко В.О. Заселення Донеччини у XVII - XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел) / Український культурологічний центр. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2003.
9. Подов В.И., Курило В.С. История Донбасса в 3-х т. - Луганск: Альма-Матер, 2004.
10. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2005 року. - К.: Держкомстат України, 2005.
11. Некрилов Д. Етапи формування поселенської мережі Луганської області // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - Випуск 2 (14). С.41-45.

 
 

Цікаве

Загрузка...