WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Етапи формування національного складу населення Чернівецької області - Реферат

Етапи формування національного складу населення Чернівецької області - Реферат


Реферат
на тему:
Етапи формування національного складу населення Чернівецької області
Упродовж багатьох століть на території сучасної Чернівецької області відбувалися складні етносоціальні процеси, які призвели до значної строкатості національної структури населення. Чернівецька область характеризується досить складним економіко-географічним та геополітичним положенням. Вона лежить у смузі стику трьох великих державних національних груп: українців, румунів та молдован. Це породжує певні проблеми під час проведення державної політики в економічній та соціально-культурній сферах, а також позначається на всіх видах життя і діяльності людей та суспільства. Саме з метою запобігання певних негараздів, державою постійно проводиться політика, яка враховує інтереси національних меншин. Так, для них створено в області ряд життєво важливих умов: преса, радіо, телебачення румунською молдавською, російською мовами, функціонує ряд шкіл, ліцеїв та гімназій з румунською і російською мовами викладання, а також єврейський та польський ЗНЗ освіти. Проводиться допомога у здобутті вищої освіти в Румунії та Молдові, і звичайно, в Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича та інших вузах м. Чернівців, де функціонують спеціалізовані відділення.
Чернівецька область, завдяки своєму окраїнному положенню в Україні та суцільній українській етнічній території (СУЕТ), пройшла декілька етапів свого становлення. Основними з них є: дослов'янський (з найдавніших часів до ІV ст.. н.е.), давньослов'янський (ІV - ІХ ст. н.е.), період Київської Русі (Х - ХІІ ст. н.е.), Галицько-Волинської держави (сер. ХІІ - ХІV ст. н. е.), Молдавського князівства (1359 - 1538), Султанської Туреччини (1538 - 1774), Австро-угорської та Російської імперії (1774 - 1918), Румунії (1918 - 1940), УРСР (1940 - 1991) та незалежної України (з 1991 р.).
Історичний перебіг подій, передусім, входження території до складу різних держав, позначився на національній структурі населення краю, яка формувалася внаслідок переселення народів. У різні епохи її строкатість виглядала по-різному, але все ж таки простежується прямий зв'язок сучасної національної структури із історичними особливостями формування.
Проблема національної структури та процесів розглядалася багатьма вченими, як географами, так і істориками (Шмедес К.Г., Тимощук Б.О., Оникієнко В.В., Крачило М.П., Доманицький В., Канюк, Димир В., Стежару Д., Жуковський А., Кайндль Р.Ф. та багато інших). Але, здебільшого, ці дослідження мали хорологічний аналіз, тобто акцентували увагу на чисельності та географії націй. Сучасні дослідження нале-жать Я.І.Жупанському, В.М.Ботушанському, В.О.Джаману, В.П.Крулю та ін. Саме вони звертаються до питання про національний склад, як генетичне утворення, яке пройшло історичний шлях розвитку. Проте, недостатньо вивченим залишається хронологічний аспект даної проблеми, тобто власне формування, чисельність та географія національного складу населення Чернівецької області, в різні періоди, його відбиток на сучасну структуру, а також суспільно-етнічну думку та особливості життя.
Заселення сучасної території Чернівецької області розпочалося ще в сиву давнину, в період раннього кам'яного віку - палеоліту. Перші люди на території краю з'явилися ще 300-100 тис. років тому біля нинішнього села Бабин Кельменецького району. Проте найдавнішу стоянку середнього палеоліту, яка існувала близько 40 тис. років тому, знайдено біля затопленого на сьогоднішній день Дністровським водосховищем села Молодове Сокирянського району. За новими даними археологів можна стверджувати, що перші люди появилися тут 350 тис. років тому, поскільки наприкінці 2002 року у м.Чернівці було знайдено скелет пітекантропа такого віку [4].
Поселення раннього та середнього палеоліту виявлені в долинах річки Дністер на її правому березі, та р. Прут (лівий берег). У період пізнього палеоліту територія замешкання збільшилася - заселений був правий берег р. Прут та її притоки р. Черемош. Мезоліт (середній кам'яний вік) ознаменувався потеплінням і відступом льодовика на північ. Найбільша густота поселень виявлена знову в долині річки Дністер. У період неоліту (нового кам'яного віку)населення почало менше залежати від природних умов, і тому заселялися вже і перед-гірські райони області.
На зміну первісного суспільства в ІV тис. до н.е. прийшла нова доба у історії людства, яка одержала назву енеоліт, або мідна доба. Даний період на території області представлений трипільською культурою - першою землеробською цивілізацією Європи. У краї виявлено близько 300 пам'яток цієї культури, які поширені не тільки в Придністров'ї, але і в долині річки Прут, та її притоки Черемош. У ІІ - на початку І тис. до н.е. корінні зміни в житті місцевого населення викликала бронзова епоха, яка представлена культурами шнуркової кераміки, комарівською та ноа. Головною особливістю у ході заселення краю цього періоду є поява поселень на захід від р. Прут.
У перших століттях І тисячоліття до н.е. на західних землях сучасної Чернівецької області поширюється голіградська (фракійського гальштату) культура. Це перша культура ранньозалізного віку. Із середини VІІ ст. до н.е. у цьому краї поселяються скіфські племена, ймовірно, скіфи-орачі, згадувані Геродотом, які представлені західно-подільською скіфською культурою (VІІІ-ІІІ ст. до н.е.), пам'ятки якої знайдені в багатьох населених пунктах краю. У ІІ-І ст. до н.е. тут набувають поширення пам'ятки лукашівської культури. Носіями її було, скоріш за все, змішане населення, яке носило елементи слов'ян, гетів і германців. Етнокультурна ситуація на терені краю ускладнюється в І - ІІ ст. до н.е., коли тут з'являються сармати. Аналіз археологічних даних дозволяє констатувати, що в цей час на землях краю мешкало змішане населення, в середовищі якого простежуються слов'янські, дакійські, сарматські та германські елементи. [5]
У ІІІ - ІV ст. н.е. спостерігається стабілізація етнічних процесів у реґіоні. На території Чернівецької області чітко виділяються дві синхронні археологічні культури - черняхівська та карпатських курганів, межею між якими була р. Прут. Нині на території області відомо майже 250 поселень і могильників черняхівської культури та 30 пам'яток культури карпатських курганів [2]. Це дає змогу стверджувати, що територія Прут-Дністровського межиріччя в цей час була більш густіше заселена, ніж Прут-Сіретська. Аналіз археологічного матеріалу з пам'яток черняхівської культури дає змогу стверджувати, що одним з етнічних елементів культури був слов'янський.
Так закінчився дослов'янський період в історії Чернівецької області. Його

 
 

Цікаве

Загрузка...