WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Економіко-географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано-Франківської області - Реферат

Економіко-географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано-Франківської області - Реферат

є вищим на 3,3 %. Структуразайнятості населення Івано-Франківської області за видами економічної діяльності у 2002 р. відображена у таблиці 1. Подані значення не враховують працівників малих підприємств і кооперативів, фермерських та особистих підсобних господарств. Так, лише в особистих підсобних, селянських господарствах працює 26,7 % зайнятих економічною діяльністю. У зв'язку із ринковими перет-вореннями, що відбуваються в економіці регіону, суттєво скорочується кількість населення, зайнятого на підприємствах державної (на 10,6 %) та колективної (на 26,4 %) форм власності, тоді як кількість зайнятих у приватному секторі економіки зросла на 26 %. Водночас на 36,4 % зросла чисельність роботодавців.
Таблиця 1
Структура зайнятості населення Івано-Франківської області, 2002 р.,%
Промисловість 24.2
Сільське господарство 10.1
Лісове господарство 1.8
Рибне господарство 0.08
Транспорт 4.6
Зв'язок 2.6
Будівництво 5.3
Торгівля 4.1
Громадське харчування 0.6
Матеріально-технічне постачання і збут 0.4
Заготівлі 0.2
Інформаційно-обчислювальне обслуговування 0.03
Операції з нерухомим майном України 0.04
Загальнокомерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку України 0.03
Геологія і розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служба 0.3
Виробничі види побутового обслуговування населення 0.4
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва 0.4
Житлове господарство 1.0
Комунальне господарство 3.9
Невиробничі види побутового обслуговування населення 0.3
Охорона здоров'я, фізична культура та соціальне забезпечення 12.9
Освіта 17.0
Культура 2.4
Мистецтво 0.2
Наука і наукове обслуговування 0.6
Фінансування, кредитування, страхування 1.2
Апарат органів державного і господарського управління, органів управління кооперативних і громадських організацій 5.3
Всього 100.0
Аналізуючи динаміку кількості зайнятих у 1999-2003 рр. встановлено, що кількість працюючих збільшилася у таких видах економічної діяльності як освіта, культура, наука і наукове обслуговування, державне управління, страхування, соціальне забезпечення, операції з нерухомим майном, невиробничі види побутового обслуговування населення. Решта видів економічної діяльності зазнали втрат у кількості штатних працівників. Особливо відчутно (у 2 рази і більше) зменшилась зайнятість у сільськогосподарському виробництві, автомобільному господарстві, громадському харчуванні, матеріально-технічному постачанні й збуті, заготівлях (майже у 3 рази), інформаційно-обчислювальному обслуговуванні, виробничих видах побутового обслуговування населення. Вагомим видом економічної діяльності населення Івано-Франківської області є традиційні ремесла: створення виробів з дерева, шкіри, металу, лозоплетіння. Косівщина славиться писанкарством, унікальною культурою ткацтва, зокрема відомою продукцією є ліжники. Область славиться мистецтвом художньої різьби по дереву, виготовленням неповторних сувенірів із дерева. Осередками цих промислів є села Брустури, Яворів, Річка, Косів.
Плинність кадрів - явище об'єктивне, а його кількісні параметри відображають реальні економічні тенденції у реґіоні. Так, за 2003 р. в Івано-Франківській області різниця між кількістю звільнених працівників і прийнятих на роботу найвища у сільському господарстві і становить 5010 осіб. Очевидно, що це засвідчує про повний занепад цієї сфери економіки; у транспортній галузі ця різниця складає 1822 особи, у будівництві - 1853 особи. Лише у комунальному господарстві кількість прийнятих працівників є більшою за кількість вибулих на 110 осіб, в органах державного управління - на 144 особи, у нафтовидобуванні - на 20 осіб. Здебільшого працівники звільняються за власним бажанням (у промисловості таких 80 %), оскільки часто підприємства не працюють повний робочий тиждень, не виплачують вчасно заробітної плати, не створюють нормальних умов праці.
В Івано-Франківській області досить поширеним явищем є неповна зайнятість населення - 6,6 % від облікової кількості штатних працівників, серед зайнятих жінок - 9,8 %. За 1999-2003 рр. кількість таких працівників скоротилася приблизно у 2 рази, проте ще залишається значною. Так, у промисловості в режимі неповного робочого тижня працювало 43 % зайнятих (переважно у машинобудуванні та металообробці, хімії і нафтохімії, деревообробці, целюлозно-паперовій та харчовій галузях), у будівництві - 17 %, транспорті -13 %, освіті - 7 %, торгівлі - 5 %, охороні здоров'я - 4,1 %.
Гострою невирішеною проблемою у реґіоні залишається перебування працівників у вимушеній адміністративній відпустці. У 2003 р. було зареєстровано 3710 осіб, які знаходились у відпустках тривалістю понад три місяці підряд, серед них найбільше у промисловості, будівництві та сільському господарстві.
Географічний розподіл зайнятого населення фіксує значну концентрацію зайнятості в обласному центрі (28,4 % від загальної кількості працівників, зайнятих в економіці області), бо саме в обласному центрі зосереджені основні підприємства, організації, установи, що успішно функціонують. Однак навіть в Івано-Франківську відбувалося значне вивільнення працівників 14,3 тис. осіб у 1995 р. до 84,8 тис. осіб у 2003 р.
За рівнем зайнятості населення перше місце в області займає Тлумацький район (75,9 %), дещо менші показники у Косівському (73,7 %) та Снятинському районах (73,2 %). Найнижчий рівень зайнятості зафіксовано на території Яремчанської міської ради (59,6 %) та Тисменицькому районі (55,8 %).
У статевій структурі зайнятого населення загалом переважають чоловіки: найбільша частка характерна для Рожнятівського (57 %), Калуського та Верховинського районів (по 56 %). У більшості районів області та в обласному центрі у структурі зайнятості міського населення переважають жінки. Хоча у деяких, наприклад Коломийському, ситуація протилежна - 64% зайнятих становлять чоловіки. Серед сільського населення більшу половину зайнятих становлять чоловіки.
Актуально нині є проблема зайнятості молоді, кількість якої з року в рік зменшується. Багато випускників навчальних закладів залишається непрацевлаштованою, адже особи 15-28 років не мають достатнього досвіду праці і вважаються менш конкурентноздатними. Серед 43553 зайнятих осіб у віці 15-28 років 10852 особи працюють на промислових підприємствах (найвища частка молоді у легкій промисловості та електроенергетиці, дещо менша у хімічній, нафтохімічній та дерево-обробній галузях), 6229 осіб - в медичних закладах, 6980 - в освіті.
Територіальний аналіз зайнятості молоді виявив райони з найвищими показниками (Верхо-винський - 4,5 %, Косівський - 4,4 %, Тлумацький - 3,3 %), а також найнижчими показниками в області ( у м. Івано-Франківськ та Калуському районі - по 1,4%, Долинському і Рогатинському - по 1,6 %, Галицькому - 1,7 %).
Зміна форм власності, розривання господарських зв'язків, банкрутство, реорганізація підприємств зумовили

 
 

Цікаве

Загрузка...