WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Економіко-географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано-Франківської області - Реферат

Економіко-географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано-Франківської області - Реферат


Реферат
на тему:
Економіко-географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано-Франківської області
Питання географічного вивчення трудових ресурсів, зайнятості і проблем безробіття є традиційними у географії населення. Особливості суспільного розвитку лише вносять певні корективи у постановку акцентів зазначених досліджень. В сучасних умовах актуальними є наукові дослідження трансформації зайнятості у конкретних реґіональних умовах, геопросторові особливості використання працересурсного потенціалу у контексті соціально-економічних чинників. Однак, динамічний аналіз трансформації зайнятості є обмежений методологією статистичного обліку: до 2001 р. статистика праці здійснювалася згідно "Загального класифікатора галузей народного господарства", згодом на основі іншої методології, що базується на "Класифікації видів економічної діяльності".
Рівень і структура зайнятості населення залежить від ряду факторів. Структура господарського комплексу є одним із визначальних чинників, але і вона водночас сама оцінюється показниками зайнятості. Вплив даного чинника слід розглядати на основі історичного підходу.
Сучасна Івано-Франківська область була заселена здавна. Населення займалось рільництвом, вирощуванням худоби і птиці, значна кількість людей була зайнята на солеварнях. У гірській місцевості помітна доля населення була зайнята у лісопереробній галузі. Інтенсивно розвивались різноманітні ремесла: гончарство, кушнірство, ткацтво, виготовлення різноманітних предметів з дерева тощо, які згодом поклали початок розвитку промисловості.
Великі промислові підприємства почали функціонувати у другій половині XIX - на початку XX ст. Але сучасна структура господарського комплексу була сформована у другій половині XX ст., коли інтенсивно створювалися нові та реконструювалися старі підприємства. Однак навіть у радянські часи підприємства області не працювали на повну потужність, тому в області завжди був надлишок робочої сили. Для населення Івано-Франківської області уже декілька десятиріч є звичними сезонні міґрації на заробітки у Росію, інші області України, а нині також і до європейських країн.
Рівень освіти, поряд з іншими показниками визначає якість працересурсного потенціалу. Вищий освітній рівень зайнятого населення призводить до зростання продуктивності праці, дозволяє модернізувати діяльність із меншими витратами на підготовку кадрів. Загалом структура професійної освіти реґіону повинна відповідати потребам господарського комплексу, а частка людей із вищою освітою засвідчувати рівень інтелектуального потенціалу, реалізація якого сприятиме технологічному, економічному та культурному прогресу.
Створенню нових робочих місць, а, отже, зменшенню безробіття, сприяють капіталовкладення та іноземні інвестиції. За останні роки їх обсяг був незначний: у 2003 р. - 1137 млн. грн., або 2,6 % від загального обсягу капіталовкладень в Україні, а у розрахунку на одного мешканця Івано-Франківської області - 809 тис. грн., що на 10 % менше від середньодержавного рівня.
У 2003 р. загальний обсяг інвестицій в основний капітал області становив 1 млрд 130 млн грн., а прямих іноземних інвестицій - 96 млн дол. США. Галузевий розподіл прямих іноземних інвестицій показує реальні економічні можливості реґіону, виявляє перспективні сфери зайнятості населення, а, отже, дає можливість прогнозувати напрямки професійної підготовки та перекваліфікації трудових ресурсів. В Івано-Франківській області 77,1 % загального обсягу інвестицій вкладені у промисловість, у тому числі 22,7 % - у гірничодобувну, 15,5 % - деревообробну, 8 % - харчову галузь. Традиційно привабливою є торгівля, яка концентрує понад 16 % загального обсягу іноземних інвестицій.
Івано-Франківська область відзначається низьким рівнем економічної активності населення - 60,3 % від загальної кількості населення у віці 15-70 років (або 626,5 тис. осіб у 2003 р.). За кількістю економічно-активного населення область займає п'ятнадцяте місце в Україні, тоді як за кількістю населення - тринадцяте.
У постатевому розподілі спостерігається стійке переважання чоловіків. Так, у 2003 р. кількість економічно-активних чоловіків становила 322,4 тис. осіб (64,5 % у структурі чоловічого населення 15-70 років), а жінок - 304,1 тис. осіб (56,4 % від усього жіночого населення вказаного віку). Кількість економічно-активного населення у сільській місцевості є більшою і становить 333 тис. осіб, у міських поселеннях - 293,5 тис. осіб. Такий розподіл нехарактерний для нашої держави, бо у більшості областей та в середньому в Україні спостерігається протилежна ситуація. Однак рівень економічної активності вищим є у містах - 62,9 %, а у селах становить 58,1 %. Відмічено негативну тенденцію стрімкого зменшення рівня економічної активності сільського населення - на 9,1 % за 2002-2003 р.р., тоді як у міських поселеннях падіння відбувалось майже у 2 рази меншими темпами.
Серед економічно-активного населення області переважну більшість (96 %) становлять особи працездатного віку, решта - це зайняте населення пенсійного віку. 30 % економічно-активного населення становлять особи у віці 35-44 років. Частка молодих (20-29 років) у структурі економічно-активного населення становить 25,1 %, причому серед жіночого - 24,1 %, а серед чоловіків - 26,1 %. У сільській місцевості спостерігається вища частка молодих в структурі економічно-активного населення порівняно із містами (відповідно 27,2 % та 22,8 %). За 2002 - 2003 р.р. доля економічно-активного населення у віці 60-70 років зменшилася з 4,9 до 2,6 % в основному за рахунок жіночого населення. Серед міських жителів пенсійного віку економічна активність дещо зросла, а серед сільських скоротилася у 2,5 рази.
Важливим якісним параметром, що характеризує економічно-активне населення, є його освітній рівень. Івано-Франківська область відзначається високою часткою людей з вищою освітою у загальній кількості економічно-активного населення - 21,2 %. Жіноче населення області є більш освіченим - 22,9 % з повною вищою та 29,1 % з базовою вищою освітою. Серед економічно-активних чоловіків ці значення нижчі - 19,6 % та 17 % відповідно. У зв'язку із сформованою господарською структурою Івано-Франківщини та відповідними потребами робочої сили, закономірною є перевага економічно-активного населення з повною вищою освітою у містах, порівняно із сільською місцевістю на 20,3 %, з базовою вищою - на 5,1 %. Осіб, що мають початкову освіту, або неосвічених серед економічно-активного населення є більше у сільській місцевості.
У 2003 р. кількість зайнятого населення Івано-Франківської області становила 513 тис. осіб. Упродовж останніх 10 років цей показник неухильно зменшувався, що є результатом економічної кризи в реґіоні. Рівень зайнятості населення у 2003 р. становив 52,5 % і зменшився проти попереднього року на 5,5 %. За рівнем зайнятості Івано-Франківщину випереджає переважна більшість областей України, а середньодержавний показник

 
 

Цікаве

Загрузка...