WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Еколого-географічні проблеми розвитку міських поселень Хмельницької області - Реферат

Еколого-географічні проблеми розвитку міських поселень Хмельницької області - Реферат


Реферат
на тему:
Еколого-географічні проблеми розвитку міських поселень Хмельницької області
В сучасних умовах трансформації суспільних відносин, коли головною проблемою є вихід з економічної кризи, посилюється необхідність врахування екологічного фактора у розвитку поселень. Це викликано значним антропогенним навантаженням на довкілля у містах, великою концентрацією виробництва у містах і обмеженням ресурсів для їх розвитку. Забруднення довкілля і порушення протікання природних процесів сприяють формуванню негативних тенденцій у способі життя і здоров'ї людей, а надмірне використання природних ресурсів призводить нерідко до їх виснаження. Недооцінка ролі екологічного фактора в суспільному житті, відсутність довготермінових прогнозів стану навколишнього середовища в містах призвели до значного погіршення умов життя людей в міських поселеннях області.
Екологічна ситуація, яка складається у населеному пункті, впливає не тільки на умови життя населення, але й на компонентну і територіальну структуру господарства. Розвиток виробництва перебуває під впливом певних обмежень, які включають поряд з еколого-економічними і санітарно-гігієнічні нормативи життєдіяльності населення. Зв'язки в системі "навколишнє середовище - місто" найбільше виявляються у малих міських поселеннях, бо великі міста самі активно формують середовище і у них яскраво виражені зворотні зв'язки.
Вихідною базою для встановлення екологічних обмежень при визначенні перспективних параметрів господарського розвитку міста є аналіз сучасного стану окремих природних компонентів і інтегральної геоекологічної ситуації у самому місті і прилеглій до нього території.
Для території Хмельницької області важливо встановити сучасний стан забруднення довкілля загалом, і різних його компонентів, зокрема. Серед них - повітря, а основними його забрудниками є промислові підприємства та автотранспорт. У 2000 р. було зареєстровано 9208 джерел викидів шкідливих речовин, що більше, ніж у 1985 році, на 4,5 тисячі, але менше, ніж у 1995 р. на 900 джерел.
Дещо зменшилися обсяги шкідливих речовин у повітря внаслідок зупинки деяких промислових підприємств (у 2000 р. - 126.4 тис.т, у 1990 - 705.8 тис.т), але натомість спостерігається збільшення викидів у атмосферу від пересувних джерел (у 2000 р. - 51.6 тис.т). У структурі забрудників повітря провідне місце займають підприємства харчової промисловості, електроенергетики, хімічної промисловості та виробництва неметалевих виробів. Викиди в середньому на одне підприємство є найвищими на підприємствах з виробництва неметалевих виробів (101.4 т), електроенергії (50.9 т), хімічної промисловості (40.8 т).
Основні викиди у повітря - пил, сажа, окис вуглецю, окиси азоту, ксилол, толуол, стирол та ін. Найбільші обсяги цих викидів припадають на міста Хмельницький і Кам'янець-Подільський, навколишні території. А концентрація цих викидів у районах, де знаходяться малі міста і селища міського типу, що не мають розвиненої промисловості, є найменшою (Летичівський, Старосинявський, Ярмолинецький, Білогірський, Віньковецький, Новоушицький). Відповідно міста і селища у цих районах вважаються "найчистішими". Але навіть у тих пунктах, де викиди у повітря не перевищують норми, ці викиди не завжди відповідають нормам за хімічним складом.
Для зменшення викидів шкідливих речовин необхідно прискорити переведення підприємств на екологічно чисті технології. На окремих підприємствах необхідно забезпечити роботу газопилоочисного устаткування. Важливу роль в цьому можуть відіграти зелені насадження. У більшості поселень їх концентрація більша від норми, але найефективніше виконують захисні функції санітарно-очисні зони. Вони є навколо промислових підприємств у більшості міських поселень області.
Крім викидів шкідливих речовин в повітря, в області ще є токсичні відходи різних класів небезпеки. Із загального обсягу майже 6000 т цих відходів, майже 86.3 % з них зосереджується в м. Хмельницький, а також у Кам'янці-Подільському та інших містах. Ці відходи, як і шкідливі викиди в атмосферу, є причиною значної захворюваності людей на хвороби органів дихання, крові, шкіри та ін.
Важливе значення в області має проблема забруднення води і раціонального її використання. Потреба у прісній воді не задовольняється у більшості міських поселень області і це є обмежувальним фактором розвитку водомістких виробництв. Особливо це стосується міст Славути, Нетішина, Сатанова, Віньківців. Значення цього фактора посилюється значною забрудненістю стічних вод, що робить неможливим використання багатьох річок на окремих ділянках для господарських потреб. Так, вміст бактеорологічних забрудників у всіх річках області перевищує ГДК, найвищий - на р.Горинь і Хомора з притоками. Значно вищі від допустимих вмісти амонію і нітринів у Південному Бузі, Збручі, Случі, заліза - Горині, Ікві, Вовку, Південному Бузі, цинку - Збручі та Вовку, хрому - у р.Горинь, Гуска, Хомора, міді - р.Случ, Горинь, Іква, Хомора, а нафтопродуктів - Горині, Случі, Гусці. Найгірша екологічна ситуація в області склалась на річках північної частини області. Найзабрудненішою в області є р.Горинь з притоками.
Найбільше забруднюють річки стоки промислових і комунальних підприємств. У багатьох міських поселеннях очисні споруди діють неефективно, вони

 
 

Цікаве

Загрузка...