WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської обл.) - Реферат

Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської обл.) - Реферат

сільському господарстві у більшості випадків носить сезонних характер);
- Чехія (зайнятість у промисловості і на будівництві, переважно чоловіки);
- Італія (зайнятість у сільському господарстві та послуги домашньої прислуги, переважна більшість жінок-мігрантів);
- Португалія, Греція (чоловіки і жінки у сільському господарстві і сфері послуг);
- Росія (робота на будівництві у великих містах та в інших галузях економіки).
Такі місцеві особливості, як географічне положення населених пунктів, наявність налагодженого транспортного сполучення з країнами-реципієнтами трудових ресурсів, традиції міграційної поведінки, налагоджені зв'язки з іншими працівниками-мігрантами суттєво впливають на географію поїздок мігрантів, спосіб їх зайнятості за кордоном, інші важливі характеристик зарубіжних поїздок з метою заробітку[5].
Тривалість перебування наших громадян на роботі за кордоном коливається від трьох місяців (сезонні роботи) до декількох років (через неможливість легального перетину кордону у зворотному напрямі). За приблизними підрахунками від 20% до 40 % економічно активного населення області, періодично стає учасником трудових міграцій і знаходяться поза сферою суспільного виробництва області.
Нерегульоване міграційне скорочення населення приводить до погіршення демографічної ситуації, суттєво деформує вікову структуру населення, посилює соціальне напруження, стає причиноюруйнації сімейних цінностей і традицій відносин між поколіннями. Одночасно виникають суттєві відміни між зареєстрованим ринком праці області і реальною ситуацією. Ці неузгодженості утруднюють визначення основних напрямів і створення конкретних механізмів для покращення соціально-економічної ситуації в області.
Для Івано-Франківської області працересурсний потенціал, який задіяний за її межами, міг би стати однією з конкурентних переваг для соціально-економічного розвитку території. Проте на сьогоднішньому етапі формування регіонального ринку праці трудової міграції суттєво зменшують напругу і сприяють надходженню додаткових коштів в економіку області, що навіть за приблизними підрахунками у декілька разів перевищує залучені прямі іноземні інвестиції та вітчизняні капіталовкладення.
Одним із наслідків впливу трудових міграцій на функціонування ринку праці є втрата кваліфікації працівниками-мігрантами. Особи з високим рівнем професійної підготовки через нелегальний характер працевлаштування і досить часто невисокий рівень знань мови країни, де вони працевлаштовуються виконують за кордоном малокваліфіковану роботу.
Неврегульованість проблеми нелегальних трудових міграцій, недосконалість міграційного законодавства негативно позначається на рейтингу нашої держави у Європі та у світі. Одним із шляхів скорочення масштабів і подолання негативних наслідків трудових міграцій є розробка і впровадження цільових програм для повернення працівників мігрантів, яка б передбачала можливість легалізації зароблених коштів в Україні.
Таким чином, на нинішньому етапі формуванні ринку праці Івано-Франківської області міграційний чинник має значний вплив на його функціонування. Він визначає специфіку його функціонування, послаблюючи прояви наслідків процесів хронічного безробіття як в області в цілому, так і на окремих локальних ринках праці зокрема.
В умовах реформування господарства трудові міграційні процеси є глибоко суперечливими. Міграційні переміщення працездатного населення дозволяють згладжувати деякі з поточних економічних труднощів і суперечностей економічного розвитку, але водночас накопичується багато суперечностей, пов'язаних з переважно нелегальним характером трудових міграцій. Великомасштабна міграція, особливо кваліфікованих кадрів є причиною значних втрат інтелектуального потенціалу.
Особливо гостро відчувається негативний вплив трудових міграцій на локальному рівні у розрізі окремих населених пунктів, де у зв'язку з високим рівнем безробіття і слабо розвиненою сферою прикладання праці досить значним є міграційний відтік. І ще породжує цілий ряд негативних явищ, що проявляються у деформуванні вікової структури, високому показнику навантаження на одного працюючого, зростанні незареєстрованого сегменту ринку праці.
Багатоаспектний вплив трудових міграцій на різні сторони життєдіяльності населення вимагає активізації зусиль щодо захисту інтересів громадян України, врахування особливостей міграцій в соціально-економічному розвитку регіону. Ключові моменти вирішення проблеми нелегальної трудової міграції та подоланні їх негативних наслідків полягають у розробці нормативно-правових документів, які б забезпечили можливість оцінки реальної ситуації на локальному, регіональному та загальнонаціональному рівні, сприяли впорядкуванню міграційних потоків як у західному, так і у східному напрямах Прийняття цільових урядових рішень прискорить стабілізацію на окремих локальних, регіональних і національному ринку праці Особлива увага має бути напрямлена на оцінку міграційних потоків для регіонального розвитку з позицій комплексно-пропорційного розвитку території, успішність якого визначає стабільність національного господарства.
Література:
1. Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції і Україні та їх вирішення // Економіка України. - 2001. - №4.
2. Данюк В., Леонтенко О. Удосконалення держаної еміграційної політики України // Україна: аспекти праці. - 1999. № 6. - С. 47-52.
3. Заставний Ф. Українське заробітчанство в зарубіжжі: реалії, проблеми, перспективи // Географія та основи економіки в школі. 2003, № 5. - С.32-35
4. Литвиненко В., Хомра О. Локальні ринки праці прикордоння України: підходи до оцінки ситуації // Україна: аспекти праці. -1995, № 7-8. - С. 6-10.
5. Пирожков С., Малиновская Е., Хомра А. Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект: Монография. - К.: НИПМБ, 2003. - 134 с.
6. Хомра О. Демографічні та соціально-економічні характеристики, наміри та орієнтації сільських безро-бітних // Регіональна економіка. - 1998. - № 4. - С. 88-94.
7. Запухляк Н. Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської області) // Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. № 2, 2005. - Тернопіль. - С. 255-257.

 
 

Цікаве

Загрузка...