WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Земельні ресурси України та їх оцінка - Реферат

Земельні ресурси України та їх оцінка - Реферат


Реферат на тему:
Земельні ресурси України та їх оцінка
Земля - місце проживання населення, яке концентрується в містах, сільських населених пунктах та здійснює громадську і виробничу діяльність на прилеглій території. Головне призначення землі як базису народонаселення залежить від здійснення соціальних функцій в обмеженому діапазоні. Зазвичай збільшується чисельність населення, зростає його щільність, удосконалюється розселення при збереженні ролі землі у поліпшенні рівня життя людини.
У складі природного середовища земля - базовий природний ресурс, навколо якого формуються водні та повітряні ресурси, рослинний та тваринний світ. У товщі землі нагромаджено корисні копалини. Це природне призначення землі не руйнується часом, тому що людина представляє розумну частину біологічної сфери, змінюючись разом з нею та під її дією.
Земля - джерело споживчих вартостей. При поєднанні її з живою працею формується процес виробництва, створюється предмет праці, продукти та товари. Форми взаємодії праці та землі поліпшуються, хоча принциповий напрям функціонування землі у виробництві фактично залишається незмінним.
Останніми роками у зв'язку з прийняттям нового земельного законодавства у незалежній Україні земля стала об'єктом ринкових відносин - підлягає купівлі та продажу. Введено земельні платежі (податок, орендна плата тощо). Вони відображають економічну суть землі як товару та нерухомості. Ця функція землі радикально змінювалась від заборон державою угод з землею до державного заохочення земельного обігу.
У сільськогосподарському виробництві земля виступає і як предмет праці, і як засіб виробництва. Діючи на землю, як на предмет праці, людина добивається підвищення родючості ґрунту, створюючи таким чином належні умови для збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів з найменшими затратами праці і коштів.
Найважливішою особливістю землі вважається те, що вона не є продуктом людської праці, як інші засоби виробництва. Земля виникла за багато мільйонів років до появи людини і є даром природи для неї. У процесі історичного розвитку мускульна енергія людини була замінена мускульною енергією тва-рини, остання механічною і електричною енергією двигунів, на зміну яким прийшла енергія атомна. Земля залишається незмінним засобом виробництва. Слід зазначити й ще одну особливість - територіальна обмеженість її - земельні фонди не можуть бути збільшені або створені знову. Людина здатна лише підвищувати ефективність використання землі.
Земля має ґрунти різної родючості, різного розташування, її не можна переміщувати, як інші засоби виробництва. За умов правильного використання земля не зношується. А навпаки, поліпшує свої властивості, родючість, адже ґрунт - це складна система живих і неживих компонентів, поєднаних в єдине ціле і здатних до саморегуляції, самовідновлення внаслідок біогеоценозу. Ґрунт утворився внаслідок життєдіяльності рослин. З виникненням рослинного світу таких ґрунтів, якими вони є, не було, а були геологічні субстрати.
Таблиця 1
Розподіл земельної площі і сільськогосподарських угідь України
на початок 2006 р ., (тис. га.)
Кількість
землекористувачів тис. Загальна площа Всі сіль
ськогосподарські угіддя у тому числі
рілля сіножаті пасовища
Всього земель - 60354,8 41826,5 32857,5 2295,8 5493,7
землі сільськогосподарсь-ких підприємств і громадян
46397,1 40419,2 32396,6 2076,2 4794,3
землі недержавних сіль-ськогосподарських підприємств 13,7 36348,9 31235,6 25607,5 1543,1 3515,6
землі державних сільсько-господарських підприємств
3,5 2568,1 2146,1 1710,3 66,3 244,0
землі міжгосподарських сільськогосподарсь-ких підприємств 0,3 39,2 16,6 11,4 3,1 1,2
Землі громадян 22105,9 7440,9 7020,9 5067,4 463,7 1033,5
З них:
особисті підсобні господарства населення та присадибні ділянки (селянські фермер-ські господарства 38,9 1129Д 1102,1 1012,3 19,1 682
землі користувачів інших категорій 216,9 13957,4 1407,3 460,9 219,6 699,4
Земельний масив, який постійно обробляється і використовується під посіви сільськогосподарських культур, включаючи багаторічні трави і чисті пари, має назву "рілля".
Загальна земельна площа України становить 60 335 тис. га, у тому числі сільськогосподарські угіддя - 41 854 тис. га. Із загального об'єму сільськогосподарських угідь частка орних земель складає 32,2 млн. га (54,96%), сіножатей - 1966 тис. га і пасовищ - 4 556 тис. га.
Найбільші площі сільськогосподарських угідь розташовані в Одеській, Дніпропетровській і Харківській областях, а найменші - в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській. Найбільший об'єм орних земель має Дніпропетровська область, а найменший - Закарпатська.
Дякуючи заходам щодо раціонального використання земельних ресурсів, за останні роки скорочено кількість продуктивних земель для розміщення різних несільськогосподарських об'єктів. Цьому сприяє упорядкування землекористування, проведення інвентаризації всіх земельних ділянок, на яких без втрат для сільського господарства можна розміщувати промислові об'єкти.
Земельний фонд, який у відповідності до цільового призначення складається із земель які знаходяться в користуванні: сільськогосподарських підприємств; населених пунктів; промисловості, транспорту, курортів, заповідників тощо; державного лісового і водного фондів, а також земель державного запасу.
Землі сільськогосподарського призначення використовуються сільськогосподарськими підприємствами, організаціями і установами в цілях задоволення нагальних потреб у харчових продуктах.
До міст належать всі землі, що знаходяться в межах міської зони, в тому числі землі: міської забудови; загального користування; такі, що зайняті міськими парками; водного, повітряного, трубопровідного транспорту, гірничої промисловості тощо. Землі за межами міської смуги є резервом для розширення території міста, будівництва необхідних споруд, а також зайняті лісами, лісопарками та іншими насадженнями, які виконують захисні та санітарно-гігієнічні функції і є місцями відпочинку.
До складу земель промисловості входять такі, що надані для розміщення і експлуатації основних забудов і споруджень промислових підприємств, електростанцій, енергетичних споруд та установок; зайняті підсобними будівлями, внутрішньозаводськими підземними шляхами, адміністративними будинками, а також тими, які призначені для інших потреб промисловості. Навколо промислових підприємств, в залежності від характеру виробництва, створюються санітарно-захисні зони, в яких житлове будівництво заборонене.
До транспорту, ліній електропередач і зв'язку належать ті землі, які надані в користування підприємствам залізничного, автомобільного, морського, річкового, трубопровідного, повітряного транспорту, організаціям, які здійснюють експлуатацію електропередач і зв'язку. Використання цих земель у межах населених пунктів здійснюється у відповідності з планом розвитку і забудови міст.
Курортамналежать ділянки, які мають лікувальне значення для проведення оздоровчих заходів. До їх складу входять землі:
з джерелами мінеральних вод, лікувальних грязей; зайняті лікувальними установами, а також підсобними господарствами та іншими забудовами, призначеними для обслуговування курортів; зайняті лісовими, водними, парковими та іншими угіддями санітарно-оздоровчого характеру.
Державному лісовому фонду належать землі, вкриті лісом, а також такі, що призначені для потреб лісового господарства.
До

 
 

Цікаве

Загрузка...