WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Формування спільної міграційної політики Європейського союзу - Реферат

Формування спільної міграційної політики Європейського союзу - Реферат

підтвердження зміни курсу імміграційної політики ЄС від раніше цілком обмежувальної до прагматичнішої і відкритішої [39].
Легальна імміграція, за висловом віце-президента та комісара ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ Франко Фратіні, має стати відповіддю на демографічні та економічні виклики, що постали перед Європою, а також на міграційний тиск на її кордони [40]. Мета затвердженого плану полягає у використанні потенціалу міграції для розвитку Європи, в тому числі шляхом щонайповнішої інтеграції тих іноземців, які вже перебувають на її території, а також регульованого залучення нових контингентів іноземних працівників.
"Дорожня карта імміграції", як назвали план, містить кілька розділів. Перший присвячений розробці необхідного спільного законодавства щодо в'їзду і перебування громадян третіх країн з метою працевлаштування, а також гарантій їхніх прав і свобод. Окрему категорію становитимуть кваліфіковані спеціалісти, які користуватимуться режимом найбільшого сприяння. Врегульовуватиметься також порядок залучення сезонної робочої сили з-за кордону. Планується оформляти сезонним робітникам багаторазові багаторічні візи, за якими вони мали б право періодично в'їжджати на територію ЄС. Квота імміграції до ЄС встановлюватиметься для кожної країни окремо і залишатиметься в компетенції національних урядів.
У другій частині плану йдеться про поширення інформації щодо можливостей легальної міграції та працевлашутвання в ЄС. Наприклад, планується створити європейський WEB-портал імміграції. Третій розділ присвячено діяльності з інтеграції іммігрантів та членів їхніх сімей на ринку праці та в суспільстві країн прийому, що передбачає мовне навчання, соціальну орієнтацію тощо. Нарешті, заключний розділ плану стосується міграційного менеджменту, який мають здійснювати в тісній співпраці з країнами походження мігрантів. Наприклад, щоб запобігти проблемам, з якими країни походження стикаються внаслідок "відпливу мізків", планується заохочувати зворотну міграцію, обертову міграцію тощо.
У плані передбачено, що 2006 р. буде присвячено дослідженням і дискусіям із зазначених питань, а у 2007 р. за їх результатами мають бути підготовлені конкретні ініціативи.
Таким чином, дедалі очевидніша тенденція до заохочення іммігрантів, передовсім висококваліфікованих, без чого ЄС не зможе укріпитися як конкурентоспроможний світовий центр. Уже досягнуто домовленості про спрощення процедури прийому науковців із третіх країн [41], які наберуть чинності через два роки. Активна політика проводитиметься й щодо міграції некваліфікованих сезонних працівників. Вірогідними є підходи, що є типовими для традиційно іммігрантських країн, таких як США чи Канада.
На сучасному етапі процес формування спільної міграційної політики ЄС значно динамізувався. Демографічні реалії та економічні потреби Євросоюзу, так само, як і міркування внутрішньої та зовнішньої безпеки, потребують його подальшої активізації. Необхідність спільної міграційної політики актуалізується і внаслідок поглиблення інтеграції в Європі. Адже будь-яке рішення в цій сфері, прийняте на національному рівні, невідворотно впливатиме на ситуацію в інших країнах-членах.
Створення єдиного європейського міграційного простору відбувається поступово, іноді нерівномірно і з очевидними труднощами, проте цілком послідовно. Урахування цього процесу в Україні є необхідним, оскільки вона належить до нього як географічно, так і політично (внаслідок євроінтеграційної політики), а головне фактично, завдяки сотням тисяч українців, які працюють, навчаються, укладають шлюби в Європі.
Розвиток зовнішнього вектора міграційної політики ЄС розширює для України можливості співпраці з Євросоюзом у сфері запобігання нелегальній міграції, торгівлі людьми, забезпечення безпеки кордону. Посилення уваги до інтеграції іммігрантів та спрощення порядку легальної трудової імміграції до ЄС поліпшують умови захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, розширюють можливості працевлаштування в країнах ЄС, що за нинішньої економічної ситуації в Україні має важливе соціально-економічне значення.
Разом з тим з формуванням спільної міграційної політики ЄС для України пов'язані і певні виклики, що потребують адекватних відповідей. По-перше, запровадження більш відкритої імміграційної політики посилюватиме привабливість Євросоюзу для потенційних мігрантів з України, передовсім висококваліфікованих, що може негативно позначитися на людському та інтелектуальному потенціалі держави і тому вимагатиме нарощування зусиль зі скорочення еміграції, повернення емігрантів на батьківщину. По-друге, розгалужене і деталізоване законодавство в міграційній сфері потребуватиме в процесі інтеграції до ЄС наполегливої праці з його імплементації, досягнення відповідності європейським стандартам.
Джерела
1. Geddes A. The Politics of Migration and Immigration in Europe. - L.; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE Publications, 2003. - 220 p.
2. Договор о создании Европейского Экономического Сообщества // Сб. междунар. правовых док., регулирующих вопр. миграции / Международ. орг. по миграции. - М., 1994. - С. 278-284.
3. Предписание 1612/68 от 15 октября 1968 года о свободе передвижения трудящихся с поправками, внесенными предписанием 312/76 от 9 февраля 1976 года //Сб. международ. правових док., регулирующих вопр. миграции/ Международ. орг. по миграции. - М., 1994. - С. 289-293.
4. Bourdouvalis C. The European Union and the Immigration Problem: Small Steps and Possible Solutions //Immigration into Western Societies: Problems and Policies / Ed. By E. Ucarer and D. Puchala. - L., W.: Printer, 1997. - P. 266-278.
5. Договор о создании Европейского Союза (Маастрихстский договор) // Сб. междунар. правовых док., регулирующих вопр. миграции / Междунар. орг. по миграции. - М., 1994. - С. 147-151.
6. Boeles P. Fair immigration proceeding in Europe. - Hague: Nijhoff, 1997. - XVIII, 510 p.
7. Koslowski R. European Union Migration Regime, Established and Emergent //Challenge to the nation-state: Immigration in the Western Europe a. the U.S. / Ed. by Joppke Chr. - Oxford: Oxford Univ. press, 1998. - P. 153-190.
8. Population and Migration in the European Union / Ed.by P.Rees. J.Stillwell, A.Convey, M.Kupiszevski. - Chichester: John Wiley and Sons, 1996.
9. Соглашение между Правительствами государств Экономического Союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене контроля на общих границах (Шенгенское соглашение) // Сб. междунар. правових док., регулирующих вопр. миграции/ Междунар. орг. по миграции. - М., 1994. - С. 318-324.
10. Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года между Правительствами государств Экономического Союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене контроля на общих границах // Сб. международ. правових док., регулирующих вопр. миграции / Междунар. орг. по миграции. - М., 1994. - С. 325-354.
11. Конвенция, определяющая государство, ответственное за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов Европейских Сообществ (Дублинская конвенция) //Сб. международ. правовых док., регулирующих вопр. миграции / Международ. орг. по миграции. - М., 1994. - С. 137-146.

 
 

Цікаве

Загрузка...