WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Бюджет виробництва продукції у малих і середніх сільськогосподарських підприємствах - Реферат

Бюджет виробництва продукції у малих і середніх сільськогосподарських підприємствах - Реферат

передбачаються. Вважається, що ці витрати є збутовими, а не виробничими витратами. Однак навіть у випадку реалізації продукції після збирання врожаю можуть виникнути витрати на транспортування та збут. Тому, якщо такі витрати включаються до виробничих бюджетів, тоді повинна зазначатися реалізаційна ціна на кінець періоду зберігання, а не на моментзбору врожаю.
3. Труднощі також виникають при складанні бюджетів виробництва плодів, ягід та винограду. Від закладення багаторічних насаджень і виноградників, коли здійснюються відповідні затрати на це, та до початку продуктивного періоду може пройти рік або навіть більше, проте виробничі бюджети виробництва такої продукції складаються, як правило, на період, коли багаторічні насадження перебувають у продуктивній фазі. Часто доцільно розробити окремі бюджети як для фази формування багаторічних насаджень, так і для продуктивної фази, протягом якої отримується продукція. (Рональд Д. Кей "Менеджмент ферм. Планування, контроль та виконання", 1986 р., [Ronald D. Kay "Farm Management. Planning, Control, and Implementation'])
2. ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ ВИРОБНИЦТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
2.1. Роль виробничого бюджету в управлінні сільськогосподарським підприємством
Бюджет виробництва продукції допомагає в прийнятті рішення щодо використання і поєднання старих і нових підходів до виробництва для максимізації прибутку. Визначаючи потреби в кредитних та матеріально-технічних ресурсах, бюджет допомагає організувати вчасне забезпечення фінансовими та матеріально-технічними ресурсами (посівним матеріалом, добривами тощо). На підставі такого виробничого плану, в якому обгрунтовані очікувані результати, витрати та доходи, фінансово-кредитна установа може надати виробнику кредитні ресурси, беручи за основу його виробничий потенціал, а не його обсяг фінансових активів.
Виробничий бюджет може бути корисним при прийнятті різноманітних управлінських рішень. По-перше, підсумувавши валові доходи та витрати при виробництві конкретного виду продукції, можна робити висновки про його реальну прибутковість чи збитковість. Керівник господарства повинен визначити одиницю (одна голова молочного поголів'я, один гектар), в розрахунку на яку будуть визначатися обсяги необхідних ресурсів, та очікуваного прибутку. Такі технічні коефіцієнти або потреби в ресурсах відіграють надзвичайно велику роль при визначенні максимальних обсягів виробництва певних видів продукції, комбінації виробничих напрямів і, зрештою, виробничої спеціалізації підприємства. Крім того, такий підхід до аналізу рентабельності окремих видів продукції дає можливість оперативно робити необхідні корективи щодо напрямів виробництва господарства або каналів та обсягів реалізації продукції. Керівники зможуть приймати кращі рішення щодо вибору конкретного виду тварин/сільськогосподарської культури для максимізації рентабельності господарства.
По-друге, у бюджеті розраховується сума коштів, які залишаться у господарстві після покриття пов'язаних з виробництвом змінних витрат; це становить так званий валовий прибуток.
2.2. Інтерпретація та аналіз бюджетів виробництва продукції
На прикладі бюджету з виробництва огірків, представленому в таблиці 15, показано підрахунок основних показників валового прибутку, загальних витрат та прогнозованого прибутку/чистого доходу від менеджменту.
Валовий прибуток - це дохід або надходження після вирахування змінних витрат. Це проміжна розрахункова величина, яка показує надходження, які ще треба співвіднести з постійними витратами.
Валовий прибуток вираховується за формулою:
Валовий прибуток = Валовий дохід мінус змінні витрати
(у нашому прикладі: 10 276 грн. = 24 000 грн. мінус 13 724 грн.)
Значення валового прибутку обчислюється окремо для кожної культури і для кожного господарства. За допомогою цього показника визначають зміну загального прибутку господарства при зміні комбінації культур, тобто виробничої спеціалізації.
Визначення валового прибутку дає можливість оцінити надходження від одного виробничого напряму рослинництва/тваринництва з точки зору покриття господарством своїх постійних витрат (зокрема, накладних витрат, амортизаційних відрахувань та лізингових платежів) після того, як були покриті всі змінні витрати.
Сукупні витрати розраховуються за формулою:
Сукупні витрати /видатки = змінні витрати плюс постійні витрати
(У нашому прикладі: 15 131 грн. = 13 724 грн. плюс 1 407)
Чистий дохід/чистий дохід менеджменту або прибуток розраховується за формулою:
Чистий дохід /чистий дохід менеджменту /або розрахунковий прибуток = валовий дохід мінус сукупні витрати
(У нашому прикладі: 8 869 грн. = 24 000 грн. мінус 15 131 грн.)
або
Чистий дохід/ чистий дохід менеджменту /або розрахунковий прибуток = валовий прибуток мінус постійні витрати
(У нашому прикладі: 8 869 грн. = 10 276 грн. мінус 1 407 грн.)
У випадку бюджету виробництва огірків, представленого в таблиці 15, розрахунковий прибуток становив 8 869 грн. з гектара після всіх витрат. Проте це не максимально можливий рівень прибутку з гектару огірків. Будь-який бюджет виробництва - це тільки одна точка виробничої функції. Наприклад, зміна рівня використання добрив призведе до зміни витрат на них, врожайності, валового доходу, і, таким чином, очікуваного прибутку.
Розрахунковий прибуток можна порівняти з розрахунковим прибутком з гектара від іншої культури та обрати прибутковішу культуру чи комбінацію культур для щорічного вирощування. Однак показники прибутковості потрібно належним чином інтерпретувати, тому що вони становлять дохід або прибуток після всіх витрат, включно з альтернативними витратами на власні первинні ресурси.
До бюджету виробництва у таблиці 15 не включено витрати на менеджмент. Тому при іншому визначенні розрахункового прибутку він розглядається як віддача від менеджменту або плата за управлінську діяльність.
Аналіз рівня беззбитковості
Бюджети виробництва продукції також можна використовувати для проведення аналізу рівня беззбитковості як для процесу вирощування, так і для отриманого врожаю. Беззбитковий рівень виробництва вираховується за формулою:
Беззбитковий рівень виробництва продукції = валові витрати поділені на ріалізаційну ціну
Такий рівень виробництва покриє всі витрати при даній ціні реалізації продукції. Наприклад, у таблиці 15 цей показник міг би обчислюватися так: 15 131 грн. розділити на 800 грн. або 19 тонн з гектара. Оскільки ціна реалізації продукції є лише приблизною прогнозною ціною, беззбитковий рівень

 
 

Цікаве

Загрузка...