WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Типології, класифікації та рангування країн за широким набором критеріїв. Основні міждержавні організації сучасного світу - Реферат

Типології, класифікації та рангування країн за широким набором критеріїв. Основні міждержавні організації сучасного світу - Реферат


Реферат на тему:
Типології, класифікації та рангування країн за широким набором критеріїв. Основні міждержавні організації сучасного світу
План
1. Типологія країн світу за характером економічної системи. Національні моделі економік.
2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку.
3. Типологія країн за стадією суспільного розвитку.
4. Найбільш загальна соціально-економічна типологія країн сучасного світу (за матеріалами ООН і міжнародних організацій).
Крім простих групувань (класифікацій чи типологій) країн, здійснених за одним-двома критеріями, у міжнародній практиці користуються складними соціально-економічними групуваннями, в основу яких покладено цілий ряд якісних і кількісних ознак, які є надзвичайно місткими і показовими. Так, глобальні міждержавні організації (ООН, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк) тривалий час об'єднували усю різноманітність країн світу у два - три типи. Насамперед, це 1) промислово розвинені країни і 2) країни, що розвиваються. Соціалістичні країни, які існували до початку 1990-х рр., або розподіляли між даними типами (країни Центральної та Східної Європи і колишній СРСР - до промислово розвинених, азіатські соціалістичні країни і Кубу - до країн, що розвиваються), або ж виділяли в окремий третій тип країн із централізованою (чи регульованою) економікою. У наш час "промислово розвинені країни" почали називати "економічно розвиненими" (або "країнами з розвиненою економікою"), всі країни колишньої соціалістичної системи або ж відносять до країн, що розвиваються, або ж виділяють з їх числа тип країн з перехідною економікою (т. зв. "постсоціалістичні").
При даній типології враховують зокрема такі ознаки:
- характер економічної та політичної систем у країні, сформованість організаційно-управлінських структур;
- досягнутий рівень економічного та соціального розвитку;
- досягнуту стадію розвитку людського суспільства;
- особливості галузевої структури господарства, ступінь її сформованості;
- стабільність фінансових ринків;
- ступінь залучення в міжнародний поділ праці;
- історичні особливості розвитку країн тощо.
Перш ніж перейти до характеристики названих найбільш загальних соціально-економічних типів країн розглянемо окремо їх групування за широким набором ознак і критеріїв.
1. Типологія країн світу за характером економічної системи. Національні моделі економік.
Економічна система виражає спосіб організації економічного життя суспільства. ЇЇ визначають, насамперед, відносини власності у суспільстві та господарський механізм.
Основними типами економічної системи у світі впродовж багатьох десятиліть у ХХ ст. були ринкова економіка і централізовано планова економіка. Ринкову економіку мали більшість країн світу, тоді як централізовано планову - півтора десятка соціалістичних країн. З початку 90-х рр. ХХ ст. на карті світу з'явилися постсоціалістичні країни з перехідним типом економічної системи.
Елементи і показники, що характеризують той чи інший тип економічної системи, в різних країнах можуть суттєво відрізнятися, різним є й ступінь розвитку економічних систем, а тому розрізняють національні моделі економіки. У кожному з наведених типів економічних систем національних моделей може бути досить багато, подібні моделі об'єднують у більш загальні їх групи.
Ринкова економіка базується на приватній власності, вільному підприємництві і ринковому господарському механізмові. Ринок передбачає обмін вироблених товарів відповідно до їх вартості, існування конкуренції між виробниками, врівноваження попиту і пропозиції товарів. Він виступає також регулятором господарської діяльності.
Серед сучасних моделей економічного розвитку, притаманних країнам з найбільш розвиненою ринковою економікою, виділяють такі:
- англосаксонську неоліберальну модель (США, Великобританія, Ірландія, Нова Зеландія), яка характеризується повним пануванням в економіці приватної власності окремих осіб, підприємств, фірм, банків, великих компаній, серйозним демонтажем ролі держави в економіці й мінімально необхідним втручанням її в господарські процеси. Економічний розрахунок повністю ґрунтується на цінах вільного ринку і факторів виробництва. Соціальна безпека людей досягається самоорганізацією учасників ринку;
- соціально-ринкову модель (континентальні країни Західної Європи, Канада, Ізраїль), яка подібна до попередньої, однак допускає більшу частку державної власності в економіці. Визнаючи високі соціальні витрати як неминучу ціну суспільної злагоди, дана модель передбачає широке використання можливостей і важелів держави для реалізації соціальної політики;
- східно-азіатську модель (Японія, Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань), яка характеризується незначною часткою державної власності в економіці, однак високим ступенем впливу держави на економічні процеси (т. зв. інтервенціонізмом), існуванням культу лояльності до "своїх" корпорацій, безумовним пріоритетом національних інтересів над міжнародними.
2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку.
Найбільш універсальними показниками, що характеризують економічну могутність країни, є її валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національний продукт (ВНП).
Валовий внутрішній продукт держави - це сукупна вартість за ринковими цінами усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених і реалізованих у даній країні впродовж одного року (враховуючи надходження від їх експорту). ВВП охоплює результати економічної діяльності всіх підприємств, організацій, закладів і окремих осіб, незалежно від їх державної належності та громадянства, які зайняті підприємництвом на території даної країни.
Валовий національний продукт - відрізняється від ВВП тим, що враховує доходи фірм і громадян даної країни, які отримані за кордоном, проте виключає доходи зарубіжних компаній та осіб, які займаються діяльністю в даній країні.
За обсягами ВВП виділяються 6 країн, сумарна частка яких у світовому виробництві валового продукту сягнула у 1997 р. майже 2/3. До них належать США - 7830 млрд дол, або майже чверть ВВП світу, Японія - 4190 млрд. дол., Німеччина - 2090 млрд дол., Франція - 1390 млрд дол, Великобританія - 1290 млрд дол, Італія - 1145 млрд. дол. Крім цього, до першої десятки економічно найпотужніших держав входять Китай - 900 млрд. дол., Бразилія - 820 млрд. дол., Канада - 610 млрд. дол., Іспанія - 530 млрд. дол.
Водночас близькі за валовими показниками країни можуть мати надзвичайно різний рівень економічного розвитку. Для характеристики останнього використовується насамперед показник середньодушового доходу за рік (ВВП на одного мешканця країни). Так, Китай має суттєву перевагу над Канадою за обсягом ВВП, однак поступається останній за рівнем економічного розвитку в десятки разів, бо чисельність населення в Китаї в 40 разів більша, ніж у Канаді. Ще суттєвішим є відставання Китаю за цим показником від США чи Японії.
За середньодушовимпоказником ВВП країни світу поділяються на:
1) країни з високим рівнем доходів - понад 10 000 дол. на 1 мешканця (таких країн у другій половині 90-их років XX ст. було 53);
2) країни з рівнем доходів, вищим від середнього - від 3 000 до 10 000 дол. (майже 40 країн);
3) країни з рівнем доходів, нижчим від середнього - від 1000 до 3000 дол. (50 країн);
4) країни з низьким рівнем доходів - менше 1000 дол. на одного мешканця (майже 70 країн).
Найвищі показники належали Люксембургу (45 000 дол.), Швейцарії (43 060 дол.) та Японії (38 160 дол.). Ця трійка країн тривалий час утримувала лідерство у світовому рейтингу. Натомість 45 країн мали надто низькі показники доходів на особу (менше ніж 500 дол.). До цієї групи "найбідніших" країн входять насамперед африканські (30) і азіатські (12)

 
 

Цікаве

Загрузка...