WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Світове господарство в умовах науково-технічної революції. Найбільш загальні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі - Реферат

Світове господарство в умовах науково-технічної революції. Найбільш загальні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі - Реферат

виробництва, спрямована на "розвантаження" великих міст і агломерацій (створення міст-супутників навколо Лондона і Парижа, спеціалізованих "міст науки" в США, Росії, Західній Європі, "технополісів" у Японії). Розосередженню виробництва сприяє також тенденція створення малих і середніх підприємств.
Особливого значення в період НТР набув екологічний чинник. Зважаючи на нього відбувається обмеження концентрації виробництва і населення, переміщення частини "брудних" виробництв в інші райони або навіть демонтаж їх.
2. Сучасні найбільш загальні тенденції розвитку світового господарства:
Для сучасного етапу розвитку світового господарства і міжнародного ПП характерні наступні суперечливі процеси і явища:
1) інтенсивне наростання глобалізації - створення і функціонування світових ринків всіх видів товарів, капіталів, виробничих послуг (транспорт, зв'язок, енергетика), послуг невиробничого характеру, робочої сили різної кваліфікації, інформації. Регуляторами і прискорювачами цих процесів виступають Світова торговельна організація (СТО), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ) та ін.;
2) збереження багатоукладності і різностадійності розвитку країн і регіонів. Так, у країнах перехідного типу економіки (постсоціалістичні, Китай, В'єтнам, колишні країни соціалістичної орієнтаціїсеред країн, що розвиваються) ринкові відносини незрілі або в зародковому стані, а їх розвиток пригнічується втручанням держави. У більшості країн, що розвиваються, основна частина виробництва продовольчих товарів до цього часу припадає на споживче господарство, в якому продаж продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках відіграє підпорядковану роль.
Різностадійність визначається існуванням країн, які перебувають на різній стадії соціально-економічного розвитку: постіндустріальній, індустріальній, доіндустріальній. У постіндустріальну стадію ввійшла група високорозвинених країн Північної Америки, Західної Європи, Японія. На індустріальній (та індустріально-аграрній) стадії перебувають економічно середньорозвинені країни Заходу, сучасні постсоціалістичні і соціалістичні, ряд країн, що розвиваються (Індія, Туреччина, нафтодобувні Перської затоки і Північної Африки, нові індустріальні в Азії, Латинській Америці). У багатьох африканських, азіатських, центральноамериканських державах і країнах Океанії переважає доіндустріальна (аграрна) економіка, промисловість тут примітивна або лише зароджується;
3) регіоналізація світогосподарського простору, яка проявляється у формуванні міждержавних торгово-економічних блоків, об'єднань і угруповань у різних регіонах планети - Європейського Союзу (ЄС: 15 західноєвропейських країн; у перспективі - приєднання нових країн з Південної, Центральної та Східної Європи); Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН: 7 країн, включаючи В'єтнам); Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА: США, Канада, Мексика; у перспективі більшість країн Америки); Південноамериканського спільного ринку (МЕРКОСУР: Аргентина, Бразилія, Уругвай і Парагвай; у перспективі - інші країни Південної Америки) та ін.
У недалекому майбутньому можливе формування регіонів вільної торгівлі на вищому територіальному рівні - Азіатсько-Тихоокеанського (більшість країн Східної і Південно-Східної Азії, Америки, Австралії та Океанії) і Північноатлантичного (країни Північної Америки та Європи).
Література:
1. Соціально-економічна географія світу: Загальна частина/ За ред. С.П.Кузика. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. - С. 56-99.
2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - С. 36-101.
3. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 2001. - С. 325-329, 406-424.
4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - С. 291- 298.
5. Географія. 11 клас: Відповіді на питання екзамен. білетів/ І.Дітчук, О.Заставецька, Б.Федуник. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. - С. 103-106, 9-12.
6. Социально-экономическая география зарубежного мира/ Под ред.В.В.Вольского. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. - С.115-190.
7. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география: Учебное пособие. -М.: Московский лицей, 1998. - С.6-80.
8. Максаковский В.П. Историческая география мира: Учеб. пособие для вузов. - М.: Экопрос, 1997. - 584 с.
9. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): Учебник. - М.: Гардарики, 2001. - С. 16-57.
10. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран/ Под ред. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. - М.:Флинта, 2000. - С. 15-37, 185-190.
11. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран: Учебник. СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - С. 15-31, 109-120.
12. Витвер И.А. Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежного мира. - М.:Географгиз, 1963. - 366 с.
13. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2001. С. 174-189.
14. Страны и регионы. 2000. Статистический справочник Всемирного банка/ Пер. с англ. - М.: Изд-во "Весь Мир", 2001. - 240 с. - (Мир в цифрах).
15. Страны мира. 2000. Статистический справочник ООН/ Пер. с англ. - М.: Изд-во "Весь Мир", 2001. - 240 с. - (Мир в цифрах).
16. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл./ За ред. Б.П.Яценка. - К.: АртЕк, 1999. - С. 4-19.
17. Бершадська Т. Економічна та соціальна географія світу. 10 клас. - Тернопіль: Підручники і посібники,2001. - С. 4-16.

 
 

Цікаве

Загрузка...