WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Політична географія України як наукова дисципліна - Реферат

Політична географія України як наукова дисципліна - Реферат

дослідження все ж виступає держава, як базовий інститут політичної системи і політичної організації суспільства в цілому та здійснення політичної влади домінуючої частини населення у соціально-неоднорідному суспільстві з метою забезпечення його цілісності і безпеки, задоволення загально-соціальних потреб.
Предметом дослідження геополітики виступають закономірності організації і розвитку простору, масштаби якого значною мірою визначають політичну, економічну, загальнокультурну долю відповідних народів і держав. Простір досліджується з позиції його місцезнаходження в системі географічних та інших координат, впливу на соціальні умови. Це викликано тим, що природні і штучні компоненти простору здійснюють значний впливна людей. Конкретні просторові фактори прискорюють або навпаки, сповільнюють розвиток цілих народів, впливають, а часто і визначають шляхи і форми цього розвитку - економічного, соціального, загальнокультурного. Предмет дослідження геополітики постійно змінюється, втягуючи у своє коло нові проблеми розвитку природи і суспільства.
До предмету вивчення геополітики відноситься також динаміка відносин між державами, народами, визначення місця країни або групи країн у світових відносинах і світовій політиці.
Концепція Сам. Ґантінґтона викладена автором у книзі "Зіткнення цивілізацій: новий образ світового устрою" (1996). Головні постулати цієї концепції. Людство вступило в нову фазу свого розвитку і самоусвідомлення, де головним є не західні цінності (громадянське суспільство, лібералізм, масова культура), а консерватизм, націоналізм. На противагу західній цивілізації з невпинною тенденцією до глобалізації, формуються дві потужні цивілізаційні системи: азіатська і мусульманська. Сам. Ґантінґтон не зараховує велику частину Євразії ні до одної з систем (сюди входить і Україна), називаючи її візантійською, де визначальними є два чинники: релігійний і етноментальний. В цьому контексті Україна опинилась на стику вже трьох цивілізацій: Західної, Мусульманської, Візантійської.
Французький політолог Ален Безансон у книзі "Кордони Європи на сході і російське питання" вважає, що Україна знаходиться на такав. "візантійській дузі", в епіцентрі протистояння цивілізацій Заходу та православного Сходу. Тому Україна має виробити геостратегію свого межового положення. Головні принципи української геостратегії в цьому плані можна сформулювати так.
Концепція Зб. Бжезинського викладена у його книзі "Велика шахівниця: головні цілі американської політики", вводячи шахові терміни, він розглядає Євразійський континент як головне поле дій. Ним виділено п'ять геостратегічних гравців - країн, що мають спроможність і національну волю застосувати силу чи вплив поза своїми кордонами: Франція, Німеччина, Росія, Китай, Індія і змінити існуючий стан справ. Також виділяється п'ять геостратегічних осей - країн, що важливі своїм розташуванням (Україна, Азербайджан, Пд.. Корея, Туреччина, Індія).ключовим моментом тут є недопустимість входження України в коло геополітичних інтересів Росії.
Концепція Ол. Дугіна викладена в "Основах геополітики. Геополітичне майбутнє Росії" (1997). Її головні положення:
1) Росія є і залишатиметься імперією, інтереси якої є протилежними інтересам держав Атлантики.
2) Основна стратегічна мета Росії - це утвердження свого впливу на всьому Євразійському континенті.
3) Ієрархічна побудова імперії: геостратегічні центри, що підпорядковуються Москві, - це Німеччина та Японія.
4) Для підриву кожної з країн необхідно їх розчленувати.
Звернемось до ще одного близького до геополітичних концепцій поняття, - геополітична доктрина.
Доктрина - це політичне, наукове, філософське, воєнне чи інше вчення. Геополітична доктрина - вчення та система пануючих поглядів і керівних принципів щодо місця держави у її політико-географічному положенні стосовно найближчого і віддаленого оточення і навіть у глобальному масштабі.
У геополітичних доктринах надзвичайно важливими є питання про зовнішньополітичні пріоритети та орієнтації, що їх дотримуються у своїй політиці різні політичні та наукові сили. Можна спробувати узагальнити основні з них:
Промосковська - доктрина, яка відносно Російської імперії, чи відносно Радянської Росії, була проімперською і вірнопідданською. У кращому випадку вона передбачала автономію чи федеративну частину. Та навіть М. Грушевський до IV універсалу Центральної Ради не наполягав на самостійності і тільки згодом змінив свою думку. Особливо р'яно її підтримували українські керівники (про трансформацію поглядів детальніше поговоримо пізніше.
Західна - у своїй орієнтації спирається на західноєвропейські держави, але так як не було чіткого єдиного західного центру притягання. Ще Данило Галицький (ХІІІ ст.) орієнтувався на західні католицькі країни, зокрема РИМ, щоб з їх допомогою зупинити татаро-монгольську експансію на християнський світ. Але успіху ця орієнтація не принесла..
Найвлучніше цю доктрину висловив Дм. Донців: "Геть від Москви!", а Мик. Хвильовий - "Психологічна орієнтація на Європу".
Панславізм - за цією доктриною слов'янські держави мають бути об'єднані під началом Росії, але з столицею в Константинополі. Цю ідею висловив Данилевський у своїй "книзі "Росія та Європа" (1888). Безумовно, що за роки ця доктрина дещо трансформувалась, і тому сьогодні активно пропагується ідея "федерації слов'янських народів" - росіян, українців, білорусів. В останні роки цю ідею активно підтримували Мих. Горбачов, Ол. Солженіцин, Д. Лихачов. В Україні сьогодні цю ідею активно пропагує політичне об'єднання "зУБР!", з д. Чародєєвим на чолі.
Євразійська - основну роль у відповідності з своїм геополітичним положенням відіграє Росія, а це передбачає модель "периферія -центр". Тому "центр" - Росія, у сумі з Китаєм, країнами мусульманського простору та країнами пострадянського простору, має протистояти "атлантичного трикутника" - США, Канада. Великобританія. Підґрунтя для цієї доктрини підготували в 20-х рр. ХХ ст. М. Шахматов, В. Ільїн, Н. Трубецький.
В цій доктрині Україна має відштовхуватись, а правильніше - враховувати своє геостратегічне положення і налагоджувати зв'язок по осі Берлін - Будапешт - Відень - Київ - Стамбул - Токіо.
Правозахисна - доктрина, що використовує принцип захисту прав людини в різних країнах. Вона симетрично відображає американську політику неоглобалізму і захисту прав людини.
Ця доктрина допускає втручання Росії у внутрішні справи суверенних держав. Її в різні роки активно підтримували Антон Денікін, Федір Тютчев, Юр. Лужков, В. Жириновський.
Польські

 
 

Цікаве

Загрузка...