WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Стандартизація як наука - Реферат

Стандартизація як наука - Реферат

закріплення та реалізації знань у процесі розвитку. Без встановлення й застосування визначеної системи понять не може існувати жодна наука. Поняття ж закріплюються в науці у вигляді відповідної системи термінів і визначень, а процес упорядкування і закріплення останніх є також стандартизація.
Будучи сполучною ланкою між окремими етапами циклу "наука -виробництво", стандартизація істотно скорочує його тривалість. Результати наукових досліджень можуть бути цілком і швидко уведені в нормативно-технічні документи.
Стандартизація тісно зв'язана з іншими науками і використовує їхні дані. Все більшого значення в стандартизації стала здобувати математична статистика. Характер взаємозв'язків із іншими науками визначається тим, що стандартизація, будучи заснованою на наукових принципах, забезпечує єдність і високу точність вимірів, а також узагальнює й закріплює в науково-технічній документації наукові відкриття й досягнення.
Науково-теоретичні знання в областістандартизації мають прикладний характер і є багатобічними за сутністю. Вони охоплюють елементи, що відносяться до науково-технічних, соціально-економічних знань. Стандартизація прискорює процес використання досягнень науки у практиці, так як результати досліджень, які мають прикладне значення, набувають нормативного характеру в вигляді нормативно-технічного документа.
Із розвитком стандартизації велику увагу приділяють економічним, правовим і науково-методичним питанням. У вирішенні методологічних проблем стандартизації основним є діалектичний системний, програмно-цільовий підхід.
Функції, мета і задачі стандартизації.
Стандартизація включає не тільки розробку і прийняття обов'язкових стандартів, але й здійснення різних функцій, що забезпечують масове чи серійне виробництво продукції високої якості.
Найважливіші з цих функцій наступні:
" організаційна - забезпечення інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, розробка промислових методів виробництва в сільському господарстві, механізація, електрифікація й автоматизація робіт у рослинництві й тваринництві;
" планування - встановлення науково обґрунтованих параметрів і рівня якості продукції як вихідних даних для планування і встановлення термінів досягнення цих показників;
" забезпечення якості - встановлення оптимальних вимог до якості продукції й сприяння їхньому підвищенню та виконанню;
" обмін - забезпечення взаємозамінності агрегатів, вузлів і деталей як основи автоматизації, спеціалізації й кооперування в сільськогосподарському машинобудуванні;
" раціоналізаторська - створення умов для раціонального вибору розмірів і видів продукції та технологічних процесів як передумови масового виробництва;
" правова - здійснення впливу на суспільні відносини, пов'язані з виробництвом, обміном і споживанням продукції необхідної якості, встановлення обов'язкових для виконання правил приймання, умов іспитів, добору проб тощо;
" економічна - забезпечення виробництва продукції оптимальної якості та її конкурентноздатності на міжнародному ринку;
" керування - формування демократичного централізму в народному господарстві, одержання якісної науково-технічної інформації;
" систематизація - класифікація й кодування продукції, термінології, визначень, знаків, символів і т.п.;
" взаєморозуміння - забезпечення взаєморозуміння у всіх областях народного господарства, полегшення внутрішньої й міжнародної торгівлі, зв'язків, обміну науковим і технічним досвідом;
" соціальна - дотримання правил техніки безпеки й сприятливих умов праці;
" пропаганда - сприяння впровадженню передових ідей науки й техніки у виробництво і широке використання уніфікації, агрегатування, кооперування та комплексної стандартизації в сільськогосподарському виробництві;
" виховна - привчання до точності, порядку й відповідальності за дотримання вимог науково-технічної документації до технологічних процесів.
Основними цілями стандартизації є:
" прискорення технічного прогресу, підвищення ефективності суспільного виробництва і продуктивності праці, у тому числі інженерного й управлінського;
" поліпшення якості продукції й забезпечення її оптимального рівня;
" забезпечення ув'язування вимог до продукції з потребами оборони країни;
" створення умов для широкого розвитку експорту товарів високої якості, які відповідають вимогам світового ринку;
" удосконалення організації керування народним господарством і встановлення раціональної номенклатури продукції, що випускається;
" розвиток спеціалізації в області проектування і виробництва продукції;
" раціональне використання виробничих фондів та економія матеріальних і трудових ресурсів;
" забезпечення охорони здоров'я населення і безпеки праці працюючих;
" розвиток міжнародного економічного, технічного й культурного співробітництва.
Основні задачі стандартизації наступні:
" встановлення вимог до якості готової продукції на основі комплексної стандартизації, її характеристик, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, необхідних для виготовлення продукції з високими показниками якості й ефективної експлуатації;
" визначення єдиної системи показників якості продукції, методів і засобів контролю та іспитів, а також необхідного рівня надійності залежно від призначення і умов їхньої експлуатації виробів;
" встановлення норм, вимог і методів у області проектування і виробництва продукції з метою забезпечення її оптимальної якості, виключення нераціонального різноманіття видів, марок і типорозмірів;
" розвиток уніфікації промислової продукції як найважливішої умови спеціалізації виробництва, комплексної механізації й автоматизації виробничих процесів, підвищення рівня взаємозамінності, ефективності експлуатації й ремонту виробів;
" забезпечення єдності та вірогідності змін у країні, створення й удосконалення державних еталонів одиниць фізичних величин, а також методів і засобів вимірів вищої точності;

 
 

Цікаве

Загрузка...