WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Стандартизація як наука - Реферат

Стандартизація як наука - Реферат


Реферат на тему:
Стандартизація як наука
На сучасному етапі розвитку стандартизації її сутність виявляється подвійно: як процес встановлення і застосування норм та правил, а також як область наукового пізнання, що вивчає і пояснює закономірності процесу встановлення норм та правил.
Стандартизація виникла в процесі реалізації об'єктивної необхідності стабілізації різних процесів суспільного розвитку як засіб їхнього постійного прогресу. Немає такої області громадського життя, якого б не торкнувся процес стандартизації. Природно сформованими "стандартами" здавна є писемність, літочислення, грошові знаки, побудова музичних добутків, правила спортивних ігор, правила вуличного руху.
Термін "стандарт" походить від англійського "standart" - мірило, норма, зразок, основа. Сучасне визначення, яке розкриває сутність, призначення і зміст терміну "стандартизація" розроблено Комітетом із вивчення наукових принципів Міжнародної організації з питань стандартизації (ІСО) і схвалене Радою ІСО у 1962 році. З 1 січня 1970 року в нашій країні введений в дію ДСТ 1.0-68 "Державна система стандартизації. Основні положення", у якому дається визначення стандартизації й стандарту, засноване на визначеннях ІСО.
Стандартизація - це встановлення і застосування правил із метою упорядкування діяльності у визначеній області на користь і за участі всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення загальної оптимальної економії при дотриманні умов експлуатації (використання) і вимог безпеки. Вона ґрунтується на об'єднаних досягненнях науки, техніки та практичного досвіду, визначає основу не тільки сьогодення, але й майбутнього розвитку і повинна здійснюватися нерозривно з прогресом.
Окремим, частково випадковим застосуванням стандартизації є установлення фізичних величин, термінів і позначень на продукцію та виробничі процеси (вибір і визначення характеристик тієї чи іншої продукції, методів контролю і вимірів, технічних вимог, що характеризують якість виробів, взаємозамінність тощо), а також критеріїв, які гарантують безпеку людей і схоронність матеріальних цінностей.
Іншими словами, стандартизація - це вибір технічно й економічно оптимальних рішень для повторюваних випадків (виробів, процесів, методів і т.п.) у всіх галузях народного господарства, надання їм форми закону і здійснення на практиці. Стандарт - це нормативно-технічний документ, який установлює комплекс норм, правил, вимог до об'єкта стандартизації і затверджений компетентним органом. Стандарт може бути розроблений як на матеріальні предмети (продукцію, еталони, зразки речовин і т.п.), так і на норми, правила, вимоги до ефектів організаційно-методичного і загальнотехнічного характеру.
Стандарти встановлюють межу якості продукції, нижче якої вона вважається некондиційною, диференціюють продукцію за якістю на визначені категорії, класи, сорти, містять визначену сукупність показників якості сировини для споживаючих сільськогосподарську продукцію галузей, машин, устаткування, добрив, матеріалів для сільського господарства, вимагають єдиних процесів і режимів для одержання стандартної продукції високої якості незалежно від місця її виробництва. Нормативно-технічними документами із стандартизації є також технічні умови, що встановлюють комплекс вимог до конкретних типів, марок, артикулів продукції.
Стандартизація в області сільського господарства набула широкого поширення і в даний час продовжує успішно розвиватися й удосконалюватися. Безсумнівно, вона вимагає особливої гнучкості, врахування дії біологічних, кліматичних та інших факторів.
Прогресу притаманне прагнення до вищої організації й ефективності виробництва, які, в свою чергу, не можуть бути досягнутими без дотримання принципів і методів стандартизації. У нашій країні кожен вид продукції, починаючи від найпростіших і закінчуючи складними системами, створюється й функціонує на базі стандартизації. Встановлюючи чіткі вимоги до виробу у вигляді показників якості та норм, стандарт забезпечує його масове виробництво у різних зонах країни на різних підприємствах. Стандартизація, таким чином, створює умови для спеціалізації й впровадження у виробництво автоматизації.
Основний принцип стандартизації, який найповніше відбиває її сутність, полягає у тому, що вона, увібравши в себе досягнення науки і передовий досвід, на основі об'єктивних методів і критеріїв здійснює оцінку, добір і синтез прогресивних рішень, регламентація і дотримання яких - необхідна умова суспільного розвитку. Одночасно встановлення прогресивних рішень сприяє розвитку самих наук у процесі прискореного впровадження передових ідей у виробництво.
Аналізуючи досягнення й тенденції розвитку науково-технічного прогресу, стандартизація не обмежується фіксацією їх як обов'язкових норм і правил, а стимулює подальший розвиток науки і практики, заздалегідь установлюючи конкретні правила і норми, що є орієнтиром перспективного розвитку. Тому вона як би випереджає і направляє розвиток технічного прогресу.
Стандартизація, що одержала визнання як повноправна наука, має наукову основу й організаційні принципи, мету і задачі, теорію і практику, методи і специфічні особливості. Подальше формування стандартизації як науки, її розвиток як найважливішого фактора сучасної науково-технічної революції багато в чому визначатимуться розробкою її науково-теоретичних основ. Теорія стандартизації покликана розробляти методи як основу оптимального розвитку. У цьому й полягає основне питання теорії стандартизації, це предмет її досліджень.
Стандартизація в сільському господарстві передбачає диференціацію продукції за видами і галузями, дослідження й розробку наукових і методичних основ щодо оцінки й контролю якості останньої, а також продукції галузей промисловості, що забезпечують сільське господарство. Вона включає також економічні проблеми і проблеми підвищення якості продукції.
Істотну роль відіграє стандартизація в розвитку інших наук, будучи, як і в матеріальному виробництві, засобом систематизації,

 
 

Цікаве

Загрузка...