WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Система обробітку ґрунту - Реферат

Система обробітку ґрунту - Реферат

наприкінці вересня чи у жовтні - плугом або чизелем чи плоскорізом.
Викладені вище загальні схеми варіантів основного обробітку реалізують у конкретних умовах залежно від типів ґрунту, попередників, погодних умов, агро типів забур'яненості ріллі, ресурсних можливостей. Взагалі, перелічені умови є аргументами для правильного вибору функції - варіанта системи основного обробітку ґрунту під певну культуру. Багаторічні дані свідчать, що в Лісостепу за впливом на врожайність ярих культур, крім цукрових буряків і картоплі, заходи полицевого і безполицевого основного обробітку ґрунту істотно не відрізняється. Врожайність цукрових буряків і картоплі на фоні плоско різного розпушування знижується через забур'яненість, особливо багаторічними бур'янами. Крім того, плоско різний та мілкий обробітки збільшують частку розгалужених і деформованих коренеплодів від 8-12% до 26-30,5% (Губенко В.Ф., Якименко В.М., 1989).
Особливості основного обробітку ґрунту під озимі. Основний обробіток чистого чорного пару після соняшнику у вологі роки проводять заходом пізньої оранки на глибину 28-30 см (при забур'яненості багаторічними бур'янами) або на глибину 20-22 см (при мало річному типі бур'янів) із двома попередніми лущеннями і культиваціями злущеного поля. В посушливі роки краще основний обробіток на цьому полі здійснити дворазовим дискуванням після збирання соняшнику та наступної оранки плугом ПЛП-6-3,5, обладнаним одно- або двохярусними безполицевими корпусами КБ-3,5 і КБЯ-30-35. Після зайнятого пару під озимі проводять післязбиральні дискування й відразу оранку на глибину 20-22 см в агрегаті з котками і боронами. Запосушливої погоди замість оранки рекомендується поверхневий чи мілкий обробіток дисковими плоскорізними або комбінованими знаряддями. При цьому ефективність добрів, внесених під оранку і поверхневий чи мілкий обробіток, однакова (Рашко М.М., 1996).
Сидеральні пари, зайняті люпином, обробляють у фазі сизих бобів дисками, а потім плугами на глибину 20-22 см. Достатньо зволожений пласт багаторічних трав орють відразу після збирання сіна на 20-22 см. При неможливості орати через посуху спочатку поле дискують, а після першого дощу орють чи обробляють плоскорізом на глибину 10-12 см.
Після гороху і кукурудзи на силос для підготовки поля під озимину проводять поверхневий обробіток спочатку важкою дисковою бороною, а потім комбінованим агрегатом БДТ-3 плюс ЗККШ-6. Після ранньої картоплі, чистої від бур'янів, поле обробляють під озимі дискуванням на глибину 8-10 см. Для підготовки поля під озимі після збирання стерньових попередників рекомендується дискування й наступна оранка на глибину 20-22 см за вологої погоди або плоскорізне розпушування га глибину 16-18 см в агрегаті з голчастою бороною та кільчасто-шпоровими котками за посухи. Якщо основний обробіток ґрунту вибрано на користь плоскоріза на полях із багаторічним типом забур'яненості, то глибину плоскорізного розпушування збільшують до 20-30 см.
Передпосівний обробіток ґрунту спрямований на провокацію сходів бур'янів і виснаження кореневої системи багаторічних їх видів у весняний період, створення ущільненого посівного ложе та вологозатримного дрібногрудочкуватого поверхневого шару ґрунту. На полях ранніх ярих культур (ячмінь, овес, горох та ін.) провокаційними заходами, які сприяють проростанню насіння бур'янів у верхньому шарі ґрунту і частково знищують сходи зимуючих їх видів, є боронування, шлейфування, коткування, культивації. Проте за умови холодної весни ефект провокації сходів не високий. значно більші протибур'янові можливості має передпосівний обробіток на полях пізніх ярих культур.
Найвищого протибур'янового ефекту досягають у системі догляду за полем чистого пару. Для цього, починаючи з весни, проводять пошаровий обробіток ґрунту на цьому полі, спрямований на очищення верхнього шару від сходів бур'янів і вегетативних зачатків. Особливістю технології пошарового обробітку ґрунту в полі чистого пару полягає в поступовому зменшенні глибини культивацій від найбільш глибокої першої весняної на 8-10 см до передпосівної на 4-6 см перед сівбою озимої пшениці. протягом літа проводять 3-4 культивації. Кількість їх залежить від появи чергових сходів бур'янів, викликаних опадами.
Заслуговує уваги питання необхідності ранньовесняного розпушування ґрунту для зменшення випаровування вологи. Спостереженнями встановлено, що на оструктурених чорноземах, а також піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах можна не закривати вологи, оскільки втрата її з таких ґрунтів на випаровування припиняється природним руйнуванням капілярного механізму руху води у верхньому шарі на початку його висихання.
На безструктурних, розпилених ґрунтах ранньовесняне боронування необхідне, оскільки капілярні щілини в них зберігаються до повного висихання ґрунту. Якщо ґрунт важкий, послідовність заходів ранньовесняного розпушування передбачає боронування важкими чи середніми боронами з наступним шлейфуванням і боронуванням легкими боронами. На легких ґрунтах або на гребенистому зябі, навпаки, спочатку проводять шлейфування, а потім боронують. Доцільні комбіновані агрегати, які здійснюють вказані заходи за один прохід. Заходи передпосівного обробітку виконують упоперек основного або під кутом 10-450 до нього. Глибину передпосівного обробітку диференціюють залежно від гранулометричного складу ґрунтів і в вологості: на важких і вологих - більша, на легких і сухих - менша. перед сівбою цукрових буряків та овочевих культур обробіток ґрунту проводять на глибину загортання насіння, на незапливаючих, важких ґрунтах - глибше, з наступним коткуванням. При внесенні під передпосівний обробіток летких гербіцидів їх у посушливу погоду загортають дисковими знаряддями БДТ-7, БДТ-10 або комбінованими агрегатами РКВ-3,6, а за вологої погоди - культиваторами КПС-4 в агрегаті з важкими боронами. Певні особливості має передпосівний обробіток на полі, відведеному під картоплю. За гребеневої технології вирощування перед садінням бульб площу культивують на глибину 10 - 20 см і створюють гребені культиваторами КОН-2,8.
Система післяпосівного обробітку ґрунту складається із заходів, спрямованих на створення умов, сприятливих для появи сходів культурних рослин та їхнього росту і на знищення бур'янів. Для цього після сівби в посушливих умовах площу коткують, а за достатнього зволоження при необхідності боронують до і після появи культурних рослин. Ця потреба виникає після дощів, коли

 
 

Цікаве

Загрузка...