WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства - Реферат

Основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства - Реферат

комбіновані агрегати, а плуги - тільки для відновлення валів і поглинальної здатності верхніх ставочків. З метою посилення інфільтраційної здатності ґрунту в зоні верхніх ставочків валів-терас проводять обов'язкове щілювання зябу або всієї смуги перед валом, якщо поле планують засіяти зерновими колосовими чи багаторічними травами.
Щоб підвищити ґрунтозахисну роль посів різних культур, їх висівають упоперек схилу або по контуру, що забезпечує зниження швидкості стоку талих і дощових вод та сприяє збільшенню поглинання вологи ґрунтом і зменшенню його змиву. Адже при сівбі чи садінні (розміщенні рядків) уздовж схилу втрати ґрунту на озимих та ярих культурах під час випадання дощів зростають у кілька разів, а на площах із просапними культурами - в десятки і навіть у сотні разів. Це також стосується й розміщення рядів садів та лісових насаджень на схилових землях.
Внесення добрив на еродованих ґрунтах прискорює розвиток рослин, що збільшує проективне покриття поверхні ґрунту і, таким чином, опосередковано цей прийом сприяє зменшенню ерозійних процесів. Установлена пряма залежність між нормами добрив, розвитком рослин і змивом ґрунту.
Залуження поворотних смуг по краях полів. Дуже часто на складних, наприклад поперечно-опуклих схилах, які обмежуються сусідніми елементами гідрографічної мережі, при поперечному, або контурному, обробітку таких схилів по краях полів утворюються розворотні смуги, розміщені від вододілу схилу до його основи. Їх доводиться після обробітку основної частини поля обробляти вздовж схилу для усунення огріхів у обробітку, а це призводить до прискорення швидкості потоку, посилення ерозійних процесів із можливим утворенням промоїн і навіть ярів. Для запобігання ерозійним процесам краї полів необхідно залужувати у вигляді примежової смуги з багаторічних трав зразу після закінчення сівби поперечно чи з контурно розміщеними рядками основної культури. У подальшому ці смуги не обробляють і вони сприяють утворенню аборигенної рослинності, відтворенню природної мікро- і мезофауни та інших корисних організмів. Крайові смуги мають бути достатньої ширини, щоб сільськогосподарським машинам і знаряддям було де розвертатися.
Залуження еродованих, дефляційно небезпечних та деградованих земель. Залуженню підлягають середньо- та сильно еродовані (деградовані) й дефляційно небезпечні орні землі ІІІ ЕТГ, вилучені з обробітку та зі складу орних і не віднесені під заліснення.
При залуженні перевагу віддають бобово-злаковим травосумішкам, які довговічніші й стійкі проти витоптування худобою. Їхній склад залежить від екологічних умов вирощування (еродованість, кислотність, засоленість, умови вологозабезпечення). Видовий склад їх формують залежно від призначення травостою (сіножать, пасовище, комбіноване використання) з урахуванням районованих сортів. При залуженні схилових земель усі види робіт з обробітку ґрунту й підготовки його до сівби трав повинні бути спрямовані на послаблення поверхневого стоку талих і дощових вод, тобто їх здійснюють упоперек схилу або контурно.
Прискорене залуження схилових деградованих та дефляційно небезпечних земель проводять улітку чи рано навесні. Трави можна висівати, якщо в ґрунті є достатня кількість продуктивної вологи, - навесні або влітку (у липні - серпні), коли випадають літні дощі. Злаково-бобові сумішки влітку слід висівати до початку серпня, а злакові трави - до середини вересня.
Для залуження угідь на схилових землях Лісостепу і Полісся із злакових компонентів використовують стоколос безостий, кострицю лучну, райграс високий, пирій безкореневищний та найбільш посухостійкі - стоколос прямий, пирій сизий, житняк вузьколистий. Із бобових найбільш придатні еспарцет піщаний і люцерна синьогібридна, а в південних районах - люцерна жовта й жовтогібридна, на засолених ґрунтах - буркун білий та жовтий.
У Степовий зоні потрібно диференційовано підходити до підбору й розміщення трав на різних схилах залежно від крутості та експозицій. При цьому небажано вводити до складу травосумішок трави з різними строками настання сінокісної й пасовищної стиглості. Північні схили з найродючішими ґрунтами необхідно відводити під більш вимогливі до ґрунтових умов трави. Ґрунтозахисна здатність багаторічних трав першого року використання становить 80-90%, другого - 90-97, третього - 97-99%.
Снігозатримання та регулювання танення снігу. Снігозатримання і регулювання танення снігу - ефективний захід щодо захисту ґрунтів від вітрової ерозії в зимовий період та проти водної ерозії весною, а також щодо затримання талого стоку і нагромадження вологи в ґрунті, що сприяє формуванню високих урожаїв. За відсутності снігового покриву або при його недостатній висоті зростає безпека вимерзання озимих культур, оголюється ґрунтовий покрив, який при сильних вітрах руйнується, видувається, виникають пилові бурі, що переносять дрібнозем на великі відстані.
Залежно від виду атмосферних опадів рік поділяється на два періоди: перший, протягом якого поряд із рідкими випадають і тверді опади (сніг), вважається холодним, а другий, коли переважають рідкі опади, - теплим. Для території України холодний період відповідає часу з грудня по березень. Тривалість його коливаєтьсяв широких межах - від 120-130 днів на північному сході до 110 на заході й до 55-75 днів на крайньому південному заході. Із річної кількості опадів на холодний період припадає 20-25, а на теплий - 75-80% річної суми опадів. За холодний період кількість опадів становить на переважній частині України 125-155 мм, зростаючи до 200 на заході, а в Карпатах - до 400 мм і більше.
Строки утворення стійкого снігового покриву, як і строки його появи, рік у рік значно коливаються. Бувають роки, коли стійкий сніговий покрив утворюється на місяць-півтора раніше від середніх дат. У той же час спостерігалися зміни, коли стійкий сніговий покрив не утворювався взагалі.
Характер залягання снігового покриву безпосередньо залежить від місцевих умов. Різниця у його висотах на захищених і відкритих місцевостях тим більша, чим вища місцевість. Як і інші метеорологічні фактори, висота снігового покриву також коливається рік у рік.
Ефективним заходом щодо затримання снігу є створення системи полезахисних лісосмуг (у Лісостепу 2-2,5, а в Степу 3-4% площі орних земель) продувної або ажурної конструкції, сівба куліс із високостеблих культур по пару, зябу та озимих культурах, проведення безполицевого обробітку ґрунту із залишенням на поверхні післяжнивних решток, що сприяє рівномірному розподілу смуг на полях.
Затримують сніг і регулюють його танення також за допомогою кліткування снігової поверхні снігорозорювачами, спочатку проходячи ними вздовж схилу через 8-12, а потім упоперек через 6-8 м. Це значною мірою зменшує поверхневий стік, водну та вітрову ерозії, сприяє вбиранню ґрунтом частини зимових опадів. Із метою регулювання танення снігу застосовують і методи смугового затемнення снігової поверхні. При цьому на затемнених смугах під дією сонячних променів сніг тане активніше, а під незатемненими відбувається процес поглинання стоку, що помітно зменшує площинну ерозію.
Література:
1. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Лісостеп. Київ - 2004 р. 2 томи.
2. Національний аграрний університет. books.nauu.kiev.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...