WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства - Реферат

Основні принципи ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства - Реферат

окремі поля сівозмін.
Захисна роль рослинності. У природі рослини виконують основну роль у захисті ґрунту від водної та вітрової ерозій. Покритий природною трав'яною і деревно-чагарниковою рослинністю ґрунтовий покрив мінімально зазнає руйнівної шкоди крапель дощу і змиву ґрунту поверхневими водами, а розгалужена її коренева система підвищує протиерозійну стійкість ґрунту. Відмираючи, листя і стебла рослин, їхні корені постійно поповнюють ґрунти органічними речовинами, сприяють нагромадженню гумусу. Мікроорганізми та ґрунтова мезофауна, переробляючи відмерлу органічну масу в доступні для підтримки життєдіяльності рослинного покриву поживні речовини, розпушують ґрунти і підґрунтя, сприяють поліпшенню їхніх агрофізичних властивостей, водопроникненню дощових і талих вод, нагромадженню вологи, створенню сприятливого водно-повітряного режиму для рослин, запобіганню дії ерозійних процесів.
Внаслідок людського фактору, у тому числі зростання питомої ваги розораних земель, періодично, протягом року, збільшуються площі, не покриті рослинністю. Це і поля сівозмін, зайняті чорними парами, й поля, зорані на зяб після збирання врожаю в літньо-осінній період до сівби і розвитку наступних сільськогосподарських культур. На таких відкритих площах, не захищених рослинністю, активно розвиваються ерозійні процеси від дощових і талих вод, шкідливих вітрів, при обробітку ґрунту без здійснення протиерозійних заходів. Відбуваються розмивання та змивання поверхневого шару ґрунту, його руйнування і видування вітрами, особливо під час пилових бур, втрачаються з продуктами ерозії поживні речовини, знижується родючість ґрунтів.
Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства передбачає максимальне використання захисної ролі рослинності впродовж усього календарного року:
" в сівозмінах залежно від природних факторів (рельєф місцевості, кількість і характер опадів, напрямок та швидкість вітрів), що зумовлюють розвиток ерозійних процесів, передбачається оптимізація насичення культурами з високою протиерозійною стійкістю, з вилученням на ерозійно небезпечних ділянках зі схилом понад 30 розміщення просапних культур і парів;
" на парових площах залежно від зональних природнокліматичних умов використовують сидеральні пари замість чорних;
" на чорних парах застосовують розміщення буферних смуг із багаторічних трав і куліс із високостеблих культур, смугове розміщення парів і просапних культур з культурами високої захисної здатності;
" на площах, відкритих після збирання врожаю до сівби й розвитку наступної культури, практикуються пожнивні, післяукісні та проміжні посіви культур;
" широко застосовують для захисту ґрунтів від вітрової й водної ерозій залишення на поверхні полів рослинних решток;
" використовують захисну роль рослинності полезахисних лісосмуг та інших захисних лісових насаджень.
Смугове розміщення культур і агрофонів. Смугове розміщення агрофонів - це розміщення в полях сівозмін, у міжряддях садів різних культур із низькою спроможністю щодо захисту ґрунтів у чергуванні з культурами високої захисної здатності, а також смуг природних пасовищ і розораних смуг при поліпшенні смуг природних пасовищ або відновлення їхнього травостою.
Смугове розміщення посівів і посадок застосовують із метою забезпечення захисту ґрунтів вiд водної та вітрової ерозiй, суховіїв і одержання гарантованих стабільних урожаїв. Упроваджують його в полях сівозмін на схилах протяжністю понад 150-200 м i крутістю бiльше 20 упоперек схилу або контурно. Протидефляцiйнi смуги розміщують перпендикулярно до панівних вiтрiв.
Смуги подiляють на:
а) протистоковi (проти водної ерозiї) - розміщують перпендикулярно до основного напрямку перемiщення по схилу рiдкого стоку або з допустимим вiдхиленням вiд напрямку горизонталей.
Такi смуги можуть бути:
паралельними - впоперек загального схилу, але не суворо по горизонталях;
контурні - у напрямку горизонталей;
контурно-паралельнi - паралельнi, в основному вздовж горизонталей із допустимим вiдхиленням вiд них;
контурно-паралельнi із залуженням основних улоговин (водостокiв).
Межі смуг проводять уздовж горизонталей, за винятком улоговин, якi залужують багаторічними травами;
б) протидефляцiйнi (противiтровi) - розміщують перпендикулярно або з вiдхиленням на 30-350 до напрямку панівних вiтрiв, що створюють пиловi бурi. При сумісній дії водної та вітрової ерозій здійснюють контурно-смугове розміщення посівів і посадок із залуженням улоговин.
Смугове розміщення посівів і посадок проводять у двох модифiкацiях:
смуги однорічних трав або кормових культур чергуються зі смугами багаторічних трав;
смуги з густопокривних культур чергуються з ерозiйно нестiйкими агрофонами або з посiвами культур, які слабо захищають ґрунт від ерозії.
В умовах нестiйкого i недостатнього зволоження смуги розмiщують уздовж горизонталей. Нахили робочих ходів допускаються не бiльше 0,50. У зоні надмірного зволоження вони повиннi сприяти безпечному в ерозiйному вiдношеннi вiдведенню стоку, що досягається розмiщенням меж смуг із нахилом 2-3о до напрямку горизонталей.
При розробці сiвозмiн зі смуговим розмiщенням посiвiв передбачається, щоб у кожному полі були смуги, покритi рослиннiстю або стернею культур суцiльного посiву. При складаннi схем чергування культур у смугах, крiм дотримання правил плодозмiни i розмiщення культур по найсприятливіших попередниках, передбачається дотримання чергування агрофонiв по порам року: зяб - багаторічні трави; пар, просапні - багаторічні трави.
Ширину смуги коригують з урахуванням крутості схилу, агрофону, ґрунту i кратностi проходу посiвних агрегатiв. На схилах крутістю до 30 у межах агрофонів ширина смуг становить при чергуванні багаторічних трав із просапними 60-70 м, ярими зерновими - 60-70, озимими зерновими - 140-150 м. При чергуванні озимих і ярих зернових суцільного посіву з просапними ширина смуг, як правило, повинна бути 60-70м.
Слід мати на увазі, що:
ширину смуг можна зменшувати або збільшувати, для того щоб узгодити її з шириною захвату агрегату;
на схилах із контурним розміщенням смуг їхні краї слід відводити під залуження, щоб забезпечити захист ґрунтів при розворотах сільськогосподарськихагрегатів;
при розміщені смуг потрібно виходити також із того, що під культури й агрофони, які слабо захищають ґрунт від ерозії, необхідно відводити не більше половини площі схилу протягом одного сезону.
Буферні смуги із багаторічних трав. Буферні смуги в полях сівозмін, кварталах садів створюють постійним залуженням багаторічними травами вузьких смуг, розташованих контурно вздовж напрямку горизонталей. Між буферними смугами розміщують основну культуру, яка передбачена в сівозміні на даному полі, кварталах садів. Такий прийом дає змогу суттєво знизити швидкість потоку води і частково затримати твердий стік, що зменшує втрати дрібнозему від ерозії. Ґрунтозахисна роль буферних смуг, створених із багаторічних трав, є ефективною лише тоді, коли вони поєднуються з іншими заходами захисту ґрунтів, такими як протиерозійний обробіток із мульчуванням поверхні післяжнивними рештками та щілюванням. У зоні дії вітрової ерозії, коли напрямок шкідливих вітрів збігається з напрямком буферних смуг, розміщених по контуру схилів, упоперек них, тобто впоперек напрямку

 
 

Цікаве

Загрузка...