WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Наукові основи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур - Реферат

Наукові основи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур - Реферат

значні відхилення та уточнюються в господарствах конкретно для кожного поля сівозміни проектно-розвідувальними станціями хімізації. Їх кількісні характеристики залежать від типу ґрунту, забезпеченості його рухомими формами поживних речовин, вологою, реакції середовища, ступеня насиченості основами та інших показників. Залежно від культур і типів ґрунтів неоднакові також і коефіцієнти використання поживних речовин із внесених органічних і мінеральних добрив (табл. 10.5).
10.5. Коефіцієнти використання поживних речовин сільськогосподарськими культурами із гною та мінеральних добрив, %
Потребу сільськогосподарських культур в елементах живлення за результатами агрохімічного обстеження полів на заплановану врожайність можна визначити за формулою М.М. Городнього (1993):
де Н - розрахункова норма поживної речовини, кг/га; Уп - планова урожайність основної продукції, т/га; В - винос поживних речовин однією тонною основної продукції і відповідною кількістю побічної, кг/га; Г - запас доступних поживних речовин в орному шарі ґрунту, кг/га; К - коефіцієнт використання поживних речовин з ґрунту, %; N - кількість органічних добрив, т/га; b - вміст поживних речовин в органічному добриві, %; Ко - коефіцієнт використання поживних речовин із органічних добрив, %; Км - коефіцієнт використання поживних речовин із мінерального добрива, %.
Визначення норм добрив на запланований приріст урожаю. Цим методом користуються при розрахунках норм добрив на запланований врожай, якщо в господарстві немає картограм полів та даних про забезпеченість ґрунту поживними речовинами. Для цього обчислюють середню врожайність сільськогосподарських культур за останні п'ять років і визначають поправочні коефіцієнти повернення виносу поживних речовин за рахунок добрив (табл. 10.6).
10.6. Орієнтовні коефіцієнти повернення виносу поживних речовин за рахунок добрив
Норму добрив для запланованого приросту врожаю визначають за формулою:
де Н - норма добрива для запланованого приросту врожаю, кг/га; Уп - планова врожайність основної продукції, т/га; Уф - фактичний середній урожай за п'ять років, т/га; В - винос поживних речовин однією тонною основної продукції і відповідною кількістю побічної, кг/т; К - поправочний коефіцієнт (повернення виносу поживної речовини); N-кількість внесених органічних добрив, т/га; b - вміст поживних речовин в органічному добриві, %; Ко - коефіцієнт використання поживних речовин із органічних добрив, %; Км - коефіцієнт використання поживних речовин із мінеральних добрив, %; Нф - фактична доза поживної речовини, кг/га.
Якщо вміст азоту, фосфору і калію в ґрунті нижче ніж 8 мг/100 г ґрунту, то на 1 мг зменшення вмісту цих елементів встановлені норми добрив збільшують: азоту і фосфору - на 10, калію - на 15 кг/га. При збільшенні вмісту азоту і калію понад 10, а фосфору понад 12 мг/100 г ґрунту встановлені норми зменшують: азоту і фосфору - на 10, а калію - на 15 кг/га на 1 мг підвищення їх вмісту в ґрунті.
Визначення норм добрив за нормативами витрат поживних речовин для одержання одиниці продукції й одиниці приросту. Цей метод є одним із найточніших методів встановлення норм добрив для вирощування планової врожайності. Він належить до прямих, оскільки його основою є результати польових дослідів з добривами про узагальнені нормативи витрат мінеральних добрив для одержання 1 т загальної врожайності основної продукції або 1 т приросту врожаю сільськогосподарської культури. Ці дані розроблено для кожного природноекономічного регіону на основі усереднення даних дослідів з урахуванням природнокліматичних і ґрунтових умов, попередників, рівня використання органічних добрив. Застосування цього методу гарантує вирощування планової врожайності з відповідною якістю продукції, сприяє збереженню та відтворенню родючості ґрунту, забезпечує найекономніше використання добрив з урахуванням природно-охоронного їх обмеження при застосуванні у землеробстві.
Нормативні витрати поживних речовин добрив для вирощування одиниці врожаю визначають за формулою
де Д - нормативні витрати поживних речовин добрив для вирощування одиниці врожаю, кг/т; Нопт - оптимальна норма поживних речовин мінеральних добрив за даними польових дослідів, кг/га; Усер - середній урожай при внесенні оптимальної норми добрив, т/га.
Нормативні витрати поживних речовин добрив для вирощування одиниці приросту врожайності визначають за формулою:
де Д1 - нормативні витрати поживних речовин для вирощування одиниці приросту, кг/т; Нопт - оптимальна норма поживних речовин мінеральних добрив за даними польових дослідів, кг/га; П - приріст урожаю за рахунок внесення оптимальної норми добрив, т/га.
10.7. Використання основних елементів живлення (кг) на створення одиниці товарної продукції (10 т основної продукції з відповідною кількістю побічної)
Науково-дослідними установами України розроблені норми витрат поживних речовин для вирощування одиниці врожаю та одиниці приросту врожаю (табл. 10.7).
Норми азоту, фосфору і калію на одиницю врожаю обчислюють окремо для кожного елемента за формулою:
Ну = УпoДoК, де
Ну - норма азоту, фосфору і калію для вирощування планової врожайності, кг/га; Уп - планова врожайність даної культури, т/га; Д - нормативні витрати поживних речовин (азоту, фосфору і калію) для вирощування одиниці врожаю, кг/т; К - поправочний коефіцієнт на вміст рухомих форм поживних речовин у ґрунті (окремо для кожного елемента).
Норми поживних речовин (азоту, фосфору, калію) на одиницю приросту врожайності обчислюють за формулою:
Ну = Уп1oД1oК,
де Ну - норма азоту, фосфору і калію для вирощування планової врожайності, кг/т; Уп1 - плановий приріст врожайності за рахунок добрив, т/га; Д1 - нормативні витрати поживних речовин (азоту, фосфору і калію) для вирощування одиниці приросту врожайності, кг/т; К - поправочний коефіцієнт на вміст рухомих форм поживних речовин у ґрунті (окремо для кожного елемента).
Визначення норм добрив за рівнем природної родючості (бальною оцінкою) ґрунту. Необхідну кількість добрив для вирощування запланованого врожаю визначають за формулою:
де Н - необхідна норма поживних речовин для вирощування запланованого врожаю, ц/га; Уп - запланований урожай,ц/га; Б - урожайність за рахунок природної родючості ґрунту (ціна бала помножена на оцінку ґрунту в балах для даної культури), ц/га; N - запланована норма органічних добрив, т/га; Кд - окупність 1 т органічних добрив приростом урожаю, ц/га; Км - окупність 1 ц діючої речовини мінеральних добрив приростом урожаю, ц/га; А - поправочний коефіцієнт на агрохімічну групу ґрунту.
Приклад. Заплановано виростити 50 ц/га озимої пшениці. Оцінка ґрунту за озимою пшеницею - 78 балів; ціна одного бала в зерні - 0,46 ц/га; внесено гною - 20 т/га; окупність 1 т органічних добрив зерном озимої пшениці - 0,25 ц/га; забезпеченість ґрунту поживними речовинами середня, ґрунт належить до третьої групи з поправочним коефіцієнтом, що дорівнює одиниці; окупність 1 ц мінеральних добрив зерном озимої пшениці - 4,8 ц/га.
Підставляючи вихідні дані у формулу, знаходимо необхідну кількість мінеральних добрив для вирощування 50 ц/га зерна озимої пшениці:
При співвідношенні NРК, що дорівнює 1,0:0,9:0,8, для кількісного визначення кожного елемента (кг/га) обчислюємо суму коефіцієнтів (S = 1,0+0,9+0,8 = 2,7) та ціну цілого коефіцієнта в поживних речовинах (1,9:2,7 = 0,7 ц/га або 70 кг/га). Звідси необхідна кількість поживних речовин для внесення в ґрунт становить: азоту - 70o1 = 70 кг/га; фосфору - 70o0,9 = 63; калію - 70o0,8 = 56 кг/га. Якщо співвідношення між елементами живлення в ґрунті не відповідають потребам даної культури, розрахунки норм добрив проводять за фактичним їх вмістом.
При визначенні потреби господарства в

 
 

Цікаве

Загрузка...