WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Адаптивна система контролю забур’яненості ріллі - Реферат

Адаптивна система контролю забур’яненості ріллі - Реферат

бур'янів істотно зростає).
Фактична забур'яненість попередника перед збиранням урожаю може бути предиктором для прогнозу у разі, якщо у сівозміні не відбувається різких відхилень від прийнятої технології вирощування культур, які б мали істотний вплив на потенційну забур'яненість полів. Обидва способи можна застосовувати як для довгострокового, так і для оперативного видів прогнозу.
Потенційну забур'яненість полів, яка є предиктором, визначають інструментальним способом. На основі визначеної потенційної забур'яненості та нормативної польової схожості насіння довгостроковий прогноз видового і кількісного складу сходів бур'янів протягом вегетації культур, вирощуваних на обстежуваному полі в майбутнього році, проводять за моделлю:
де У - очікувана кількість сходів усіх видів бур'янів протягом вегетації культури, шт./м2;
0,8 - коефіцієнт відповідності кількості схожого насіння весною у шарі ґрунту 0-10 см його кількості восени після основного обробітку ґрунту;
X1, X2,…, Xn - кількість схожого насіння окремих видів, визначена лабораторним способом у шарі ґрунту 0-10 см пізно восени після проведення основного обробітку ґрунту, млн. шт./га;
В1,В2, ..., Вn - середня нормативна польова схожість окремих видів бур'янів у посівах культурних рослин, виражена у відсотках до кількості їх схожого насіння в шарі 0-10 см весною прогнозованого року (близько 50%) (табл. 4,6, 4,7).
4.6. Коефіцієнти прогнозу кількості сходів бур'янів, очікуваних протягом вегетації культур, на фоні полицевого основного обробітку ґрунту
Прогноз появи сходів бур'янів за описаним методом досить трудомісткий, оскільки доводиться визначати потенційну забур'яненість полів. Не менш трудомісткий і метод монолітів, за яким беруть пробні площини верхнього шару ґрунту завглибшки 10 см і площею 2500 см2, поміщають їх у дерев'яні ящики в кімнаті з температурою +20-22?С і підраховують сходи бур'янів, що з'являються в ящиках протягом 30 днів. Тому методи, ґрунтовані на визначенні потенційної забур'яненості ріллі, застосовують тільки у тому разі, коли на полях відбулися певні технологічні зміни, які істотно впливають на її величину.
Предиктором для довгострокового прогнозу появи сходів бур'янів у наступному році протягом вегетації запланованої на даному полі культури за розрахунковим способом є кількість сходів бур'янів у всіх фазах їхнього розвитку перед збиранням урожаю попередника:
4.7. Коефіцієнти прогнозу кількості сходів бур'янів, очікуваних протягом вегетації культур, на фоні безполицевого основного обробітку ґрунту ,
де У - очікувана за прогнозом кількість сходів усіх бур'янів протягом вегетації прогнозованої культури, шт./м2;
ЗФ1, ЗФ2, ..., ЗФn - кількість окремих видів бур'янів в усіх фазах їхнього розвитку перед збиранням урожаю попередника, шт./м2.
КВ1, КВ2, ..., КBn - коефіцієнти відповідності сходів окремих видів бур'янів, очікуваних протягом вегетації прогнозованої культури, їхній кількості перед збиранням урожаю попередника. Ці коефіцієнти визначені експериментально, окремо для умов застосування під планову культуру полицевого і безполицевого основних обробітків ґрунту;
4.8. Розподіл появи сходів бур'янів протягом вегетації багаторічних і однорічних трав раннього строку збирання, %
За точністю (-30%) розрахунковий спосіб прогнозу дещо поступається способу з використанням величини потенційної забур'яненості ріллі, але ця точність достатня, а витрати на його проведення у 7-10 разів менші. При складанні оперативного прогнозу за даним способом з метою підвищення його точності враховують метеорологічний прогноз на травень, протягом якого з'являється до 80% усієї кількості сходів бур'янів поточного року. Якщо травень очікується вологий і теплий (ГТК ? 1), розраховану очікувану кількість сходів треба збільшити на 30%, а якщо холодний і сухий (ГТК ? 1) - зменшити на 30%.
4.9. Розподіл появи сходів бур'янів за час вегетації ранніх ярих і озимих культур (%)
Щоб надійно захистити посіви, важливо знати не лише сумарну кількість очікуваних сходів бур'янів, але й розподіл їх за місяцями протягом вегетації культур. Цей розподіл наведений у таблицях 4.8-4.11. Важливо вміти правильно використовувати прогноз появи сходів бур'янів у практиці захисту вирощування культур.
При плануванні тактики захисту слід передбачати передусім сумарну протибур'янову ефективність технологій вирощування культур у кожному полі, тобто загибель сходів бур'янів під впливом обробітку ґрунту та біологічного пригнічення їх культурними рослинами. Орієнтовне виживання сходів бур'янів у посівах різних культур у часі залежно від агрозаходів, але без застосування гербіцидів наведено в таблиці 4.12.
4.10. Розподіл появи сходів бур'янів протягом вегетації кукурудзи на силос та інших культур з подібними періодами вегетації, % (просо, гречка)
Якщо передбачається нова технологія вирощування культур, то тоді виживання сходів бур'янів (ВФ) зручно розраховувати за моделлю: ,
де Т1, Т2, ..., Tn - технічна ефективність окремих заходів боротьби з бур'янами, виражена у відсотках.
Щоб виразити виживання частинами, треба одержані у відсотках показники розділити на 100. При цьому допустимою вважається наявність бур'янів у фазі утворення насіння, яка б не перевищувала 1-10 шт./м2, у тому числі в посівах зернових культур із вузькорядною сівбою - у межах 10 шт./м2, а в посівах просапних - 1 шт./м2.
4.11. Розподіл появи сходів бур'янів у посівах пізніх ярих культур протягом їхньої вегетації, %
При досягненні весняними сходами бур'янів цієї фази потрібно переважно 60-90 днів, а сходами, що з'являються в кінці літа, - 35-40 днів. Для посівів ранніх зернових колосових культур гранично допустимим терміном контролю за наявністю сходів бур'янів вважається перша декада червня, а для посівів пізніх просапних культур - перша декада серпня. Сходи бур'янів, що з'являються після вказаних термінів, не досягають фази утворення життєздатного насіння і не збільшують потенційної засміченості полів.
4.12. Середнє нормативне виживання ВФ усіх сходів бур'янів у посівах сільськогосподарських культур із застосуванням сучасних технологій, але без гербіцидів
Якщо планові агротехнічні заходи не забезпечують зниження забур'яненості до вказаного вище допустимого рівня, тоді важливим є застосування гербіцидів. Потрібні препарати у кожному конкретному випадку вибирають відповідно до видового складу очікуваних за прогнозом бур'янів та екологічних регламентів. Здійснене таким чином планування захисту посівів від бур'янів зумовлює технічно ефективне, економічно доцільне та екологічно допустиме застосування гербіцидів у землеробстві, дає змогу практично визначити науково обґрунтовану потребу в цих засобах у конкретному господарстві (табл. 4.13).
Література:
1. Наукове забезпечення сталого розвитку сільськогогосподарства. Лісостеп. Київ - 2004 р. 2 томи.
2. Національний аграрний університет. books.nauu.kiev.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...