WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Ґрунтозахисні енерго-, ресурсо- і вологозберігаючі технології вирощування культур - Реферат

Ґрунтозахисні енерго-, ресурсо- і вологозберігаючі технології вирощування культур - Реферат

обробки крайових смуг полів, не чекаючи, поки вся площа буде ними заселена. Гербіциди також бажано вносити локально. Визначаючи норму витрати препарату, потрібно вибрати найнижчу з рекомендованих, яка в конкретних умовах може забезпечити достатню біологічну ефективність. Слід уникати багаторазових обробок поля одним і тим самим препаратом, оскільки це призводить до нагромадження його діючої речовини в ґрунті та рослинах. Щоб не допустити використання забруднених харчових продуктів, необхідно дотримувати строків очікування. При плануванні агротехнічних робіт у сівозміні потрібно враховувати також вміст пестицидів в орному шарі ґрунту. В разі надмірних залишків хімічних речовин у ґрунті можна вирощувати тільки технічні та зернові культури. Так, у практиці широко використовують крайові обробки і метод токсикації сходів.
Для боротьби з попелицями на посівах озимої пшениці та інших зернових і зернобобових культур ефективними є крайові, або смугові обробки афіцидами та препаратами широкого спектра дії. Відомо, що попелиці спочатку заселяють краї полів і поступово поширюються на решту площі. При чисельності у середньому 20-25 особин на одну рослину доцільно проводити крайові обробки. Співвідношення між кількістю ентомофагів і попелиць у цей період становить, звичайно, 1:100-200 і більше. На злаках зареєстровано понад 50 видів хижаків і паразитів попелиць. Експериментально доведено, що оптимальним співвідношенням чисельності (при якому ентомофаги знищують основну масу шкідника протягом 2-3 днів) є 1:50. При крайових обробках зазначеними препаратами, незважаючи на те що близько половини ентомофагів гине, кількість їх за обробленою смугою майже подвоюється і співвідношення стосовно попелиць стає оптимальним.
Аналогічні результати одержано при застосуванні зазначеного прийому проти попелиць на посівах цукрових буряків, висадках, плодових і ягідних насадженнях, а також проти павутинних кліщів та попелиць на бавовнику. Обробка крайових смуг посівів гороху в період заселення їх брухусом практично зберігає рослини від пошкоджень і разом із тим дає змогу зберегти корисних комах на цих площах.
Таким чином, локальні обробки при певній чисельності шкідника, особливо препаратами селективної дії й при незначній витраті робочої рідини, високоефективні, забезпечують зменшення кількості шкідників при мінімальних витратах пестицидів.
Найраціональнішим прийомом використання сучасних пестицидів є внутрішньорослинна терапія, або тимчасова токсикація сходів, що досягається передпосівною обробкою насіння інсектицидами, здатними проникати у клітини рослин і з соком потрапляти в кореневу систему, сім'ядолі та перші листочки. Найбільшого поширення метод токсикації сходів набув у буряківництві для боротьби з комплексом ґрунтових і надземних шкідників сходів. Для цього використовують адіфур, гаучо, промет 400, фурадан. Насіння обробляють на насінних заводах перед сівбою, але не раніше як за шість місяців до його висівання.
Останніми роками з'явилися нові ефективні пестициди з поліпшеними санітарно-токсикологічними та екологічними характеристиками. Прикладом можуть бути піретроїдні інсектициди, інгібітори синтезу хітину (регулятори росту комах), гербіциди - похідні сульфонілсечовин, високоефективні при низьких нормах витрати - 5-100 г/га. Середні норми витрат пестицидів, що становлять світовий асортимент, за останні роки зменшилися в 2,3 раза, їх загроза для людини і тварин - на 10-14%.
При оцінці препарату слід враховувати, що більш токсичний, але й ефективніший пестицид, внесений у малих дозах, може мати меншу загрозу порівняно з менш токсичним пестицидом, який використовують у більших дозах. Наприклад, піретроїд децис вважається високотоксичним для бджіл, як і традиційний препарат карбофос, тоді як старий препарат тіодан, навпаки, малотоксичний для цих комах. Гостра токсичність децису в шість разів вища, ніж карбофосу, але норма витрати в 40 разів нижча. Тому в практиці виходить, що децис у сім разів безпечніший, ніж менш токсичний карбофос. Поширюючи аналогічне судження на тиодан, одержуємо, що цей старий малотоксичний препарат у 2 рази небезпечніший для бджіл, ніж високотоксичний децис.
Прогрес у галузі екологізації пестицидів великий. Ще значніші потенційні можливості зменшення шкідливих наслідків застосування пестицидів. Перехід від старих традиційних до нових сучасних препаратів - це важливий резерв щодо поліпшення стану навколишнього середовища. На жаль, цей перехід потребує часу, в ряді випадків значного, і навіть у розвинених країнах з їхніми високими технічними можливостями відбувається повільніше, ніж того хотілося б суспільству, яке занепокоєне погіршенням стану навколишнього середовища.
Одним із шляхів прискорення вказаного процесу є вдосконалення законодавчих заходів. Звичайно, нагляд за використанням пестицидів покладається на державні органи, які реєструють кожний новий препарат. У ряді країн спочатку дається тимчасовий дозвіл на використання препарату при обмеженому його збуванні й лише після спостереження за результатами його застосування - остаточний. Законодавство багатьох країн дозволяє продаж, зберігання, використання пестицидів спеціалістам, які мають належну кваліфікацію. Часто державні органи видають ліцензії, що дають право на роботу з пестицидом.
Тенденція стосовно посилення вимог до пестицидів збережеться і в майбутньому. Мета її - звести до мінімуму несприятливий вплив останніх на екосистеми. Робота, яка вже ведеться, дає значні результати: вже виявлені й вилучені з обігу найнебезпечніші для навколишнього середовища пестициди. За останні роки не виробляються 20 із 600 зареєстрованих у США діючих речовин.
Нині поряд із хімічним застосовують також агротехнічний, біологічний, генетичний та інші методи боротьби з сільськогосподарськими шкідниками. Кожний із них має свої недоліки. Жоден не може поки що бути альтернативою хімічному методу. Проте поєднанням їх у рамках інтегрованого захисту рослин досягають деякого зменшення обсягу застосування хімічних засобів і зменшення навантажень на навколишнє середовище.
Певну увагу в даний час приділяють біопестицидам. У США Агентством з охорони навколишнього середовища як біоінсектициди допущені 16 мікроорганізмів, як біогербіциди - тільки 2. Ці 16 мікроорганізмів використовують майже в 100 препаративних формах. При цьому 90% комерційних біопестицидів припадає на препарати на основі Bacillus trurinensis (Ві). Продукт високоспецифічний і діє лише на личинки комах із класу Lepidopteza i Diptera, що призводить до значних економічних витрат. Певні успіхи, пов'язані з використанням біометоза в рамках інтегрованого захисту рослин, дещо послабили хімічний вплив на навколишнє середовище, однак тут ще належить багато зробити.
Зменшити обсяг застосування хімічних засобів без зниження ефективності обробки можна також завдяки вдосконаленню методів оцінки чисельності шкідливих об'єктів і прогнозуванню їх поширення. Передбачити оптимальні строки та методи боротьби, скоротити кількість інсектицидних обробок у 2-3 рази

 
 

Цікаве

Загрузка...