WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Реалізація продукції тваринництва. Порядок реалізації тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства - Реферат

Реалізація продукції тваринництва. Порядок реалізації тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Реалізація продукції тваринництва. Порядок реалізації тварин і птиці на м'ясопереробні підприємства
Економіка виробництва продукції тваринництва має важливе значення для ефективної роботи господарств-товаровиробників в ринкових умовах. Однією з складових економіки є оцінка якості виробленої продукції та підготовка її до реалізації на переробне підприємство з метою досягнення максимально можливої реалізаційної ціни товарної продукції. Окрім цього, значний вплив на кінцевий результат реалізації має дотримання положень нормативних документів, що регламентують порядок здачі-приймання продукції на переробне підприємство.
Порядок реалізації тварин і птиці на м'ясопереробні підприємства.
Закупівлю худоби у колективних, фермерських та приватних господарствах м'ясопереробні підприємства здійснюють на підставі договорів, які підприємства укладають між собою на кожний календарний рік. У договорі за узгодженням сторін вказують вид, помісячну кількість і якість поставки худоби на переробне підприємство протягом року. Договором передбачена відповідальність сторін за недотримання або порушення умов. Документ підписують представник господарства і м'ясопереробного підприємства і реєструють у державній інспекції з якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції району, де розташоване господарство.
Реалізація худоби постачальниками і приймання її переробними підприємствами здійснюються на підставі наступних нормативних документів: Інструкції "О порядке проведения государственных закупок скота, птицы и кроликов"; "Единых правил сдачи-приемки скота и расчетов за него по весу и качеству мяса". Крім цього, здача-приймання худоби здійснюється з дотриманням правил ветеринарного огляду забійних тварин і ветсанекспертизи м'яса і м'ясопродуктів, а також технологічних інструкцій по прийманню, передзабійному утриманню і переробці худоби на підприємствах м'ясної промисловості.
Порядок реалізації худоби на м'ясопереробні підприємства.
Існує дві системи здачі-приймання худоби на м'ясопереробні підприємства і розрахунків за прийнятих тварин: 1) Реалізація тварин за живою масою і вгодованістю; 2) Здача-приймання тварин за масою та якістю м'яса.
Реалізація худоби на переробні підприємства за живою масою. При надходженні худоби на переробне підприємство перевіряють наявність нумерації та супровідних документів і відповідність наявних тварин записам в документах, проводять ветогляд тварин, сортують їх залежно від віку, вгодованості та зважують з урахуванням існуючих правил. Велику рогату худобу, коней, однорідних за вгодованістю, зважують групами. Молодняк великої рогатої худоби - індивідуально, за узгодженням сторін допускається зважування тварин групами з однаковою вгодованістю. Свиней ІІ, ІІІ, IV категорій і нестандартних зважують однорідними за якістю групами, І і V категорій - індивідуально або групами за домовленістю сторін.
З фактичної живої маси на м'ясокомбінаті здійснюють знижки на вміст шлунково-кишкового тракту залежно від відстані перевезення: до 50 км - 3%; 51-100 - 1,5%; понад 100 - знижка відсутня. За кожну повну або неповну (понад 30 хв.) годину затримки приймання худоби понад дві години знижка на вміст шлунково-кишкового тракту зменшується на 0,5%. На партію худоби, доставлену за графіком, яка пройшла в господарстві передзабійну витримку згідно з вимогами пункту 3.26 "Единых правил...", знижку з живої маси на вміст шлунково-кишкового тракту не роблять. Залікова маса встановлюється після віднімання від загальної маси встановлених знижок.
Худобу, доставлену на переробні підприємства з травматичними пошкодженнями або незаразними захворюваннями, яка потребує термінового забою, приймають і направляють на забій позачергово. Партія тварин, доставлена без супровідної документації, на переробні підприємства не приймається. За відсутності ветсвідоцтва або невідповідності наявності тварин даним, вказаним у ветсвідоцтві або товарно-транспортній накладній, а також при підозрі у захворюванні тварин заразною хворобою, при загибелі тварин під час перевезення або під час приймання партію худоби за вказівкою ветслужби підприємства направляють на карантин на строк не більше 3-х діб до вияснення діагнозу або уточнення причини невідповідності документів і кількості худоби. Утримання такої худоби до здачі та забезпечення її кормами здійснює постачальник.
Реалізація худоби на переробні підприємства за масою та якістю м'яса. Партію худоби готують в господарстві до реалізації на переробне підприємство. Оформляють супровідну документацію на забійних тварин і доставляють худобу на комбінат за графіком. У товарно-транспортній накладній відмічають час прибуття партії худоби на переробне підприємство. Тварин повинні прийняти протягом 2-х годин з моменту прибуття. Цей процес включає ветогляд тварин, перевірку супровідної документації на відповідність тварин за кількістю та статтю, відмітки в товарно-транспортній накладній про прийняття худоби за кількістю голів. Переробні підприємства мають право під час приймання худоби провести контрольне зважування і визначення вгодованості тварин у присутності здавальника або постійного представника у таких випадках:
" а) при неправильному оформленні супровідної документації;
" б) при сумніві у вірогідності вказаних у супровідних документах вагових і якісних характеристик худоби;
" в) при неможливості переробки худоби у передбачені графіком строки з причин, не залежних від переробного підприємства.
Залікову масу худоби при контрольному зважуванні визначають з урахуванням встановлених знижок. При зважуванні і визначенні вгодованості тварин, що доставлені за графіком і пройшли в господарстві передзабійну витримку відповідно до вимог пункту 3.26 "Единых правил...", знижку з живої маси на вміст шлунково-кишкового тракту не роблять.
Худобу подають на забій партіями, оформленими під час приймання із збереженням належності господарств-постачальників. Визначення вгодованості за якістю м'яса, одержаного після забою, проводять відповідно до вимог діючих стандартів і у присутності здавача. На підставі супровідної документації та накладної на м'ясо бухгалтерія переробного підприємства здійснює розрахунок за прийняту худобу з урахуванням кількості і якості одержаного м'яса та погоджених цін на м'ясо і виписує приймальну квитанцію на закупівлю худоби, яка є єдиним документом, що підтверджує кількість і якість реалізованої худоби.
Масу м'яса, що вказана в накладній, за спеціальними коефіцієнтами перераховують у залікову масу, яку враховують у виконання договору , а також для розрахунків за перевезення худоби на переробне підприємство. При бракуванні туш або їх частин і направленні їх на утилізацію складають акт, який підписують начальник і майстер цеху, ветлікар та представник господарства. Це м'ясо оплачують за цінами на інші конфіскати і в рахунок виконання договору не включають.
У випадку порушень технології обробки окремих туш тварин, щообумовлює втрату їх маси, комісія в складі представника переробного підприємства і господарства визначає і оформляє актом розмір втрат, які додають до вартості відповідних туш при розрахунку за них. При несвоєчасній переробці з вини м'ясопереробного підприємства доставленої за графіком партії худоби, яка відбула в господарстві передзабійну витримку відповідно до п. 3.26 "Единых правил...", або порушеннях технології її переробки вона оплачується за вимогою здавальника за результатами контрольного зважування або за живою масою і вгодованістю, вказаними у товарно-транспортній накладній, без відрахувань встановлених знижок на вміст шлунково-кишкового тракту. У випадку втрати тварини на передзабійній базі або туші в забійному цеху з вини переробного підприємства, останнє повинне відшкодувати постачальнику ці втрати за середньою масою туш. При загибелі худоби в період передзабійного утримання з вини переробного підприємства останнє приймає цих тварин за фактичною масою і вгодованістю, розраховується за існуючими цінами і зараховує масу в рахунок виконання договору. При вимушеному забої худоби в період передзабійного утримання розрахунки і залік здійснюють за масою і якістю м'яса.
Література:
1. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Лісостеп. Київ - 2004 р. 2 томи.
2. Національний аграрний університет. books.nauu.kiev.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...