WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Технологічні процеси виробництва продукції рослинництва - Реферат

Технологічні процеси виробництва продукції рослинництва - Реферат

для транспортування води і розчину пестицидів.
Економічні показники вирощування та збирання ріпаку вищенаведеними комплексами машин подано в таблиці 13.35.
13.35. Економічні показники використання комплексів машин для вирощування та збирання ріпаку
Соя.
Однією з важливих задач рослинництва є підвищення ефективності виробництва сої, яка за вмістом білку (до 55%) і масла (до 27%) в насінні переважає інші зернобобові культури. За даними Інституту кормів УААН , щоб вийти на світовий рівень у вирішенні проблеми рослинного білку та олії, посіви сої в Україні слід розширити до 500 тис. га, а у віддаленій перспективі - до 2-3 млн. га (6-9% орних земель). До речі, у США соя займає 18 відсотків орних земель. Американські фермери згодовують тваринам соєво-кукурудзяний шрот, а українські - дерть в основному із зернових колосових культур. Як результат, витрата корму з шроту на виробництво кілограма м'яса порівняно з дертю у 3-4 рази менша.
В Україні є необхідні ґрунтово-кліматичні умови для вирощування вітчизняних високопродуктивних сортів сої з потенціалом урожайності 3,5-4,5 т/га, які не поступаються сортам зарубіжним.
Розрахунки і передовий досвід свідчать, що вирощувати сою в господарствах доцільно на площі не менше 150-200 га. Це дає можливість впровадити інтенсивну технологію, ефективно застосовувати сучасні комплекси машин (коефіцієнт використання більше 0.7), а отже, одержувати високі врожаї.
Виробництво сталих врожаїв сої базується на високій культурі землеробства і використанні сучасних комплексів машин по відповідних технологічних лініях: приготування і внесення добрив, основного, передпосівного обробітку ґрунту та сівби, комплексної боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами, збирання та післязбиральної обробки врожаю.
Найвищі врожаї сої одержують при вирощуванні після зернових колосових культур, кукурудзи на силос, зелений корм, картоплі і однорічних кормових культур. Сама соя як бобова культура залишає в ґрунті 60-80 кг/га азоту і є добрим попередником для зернових, кормових, технічних і овочевих культур.
На формування центнера насіння витрачається 7,5-10,0 кг азоту, 1,7-2,5 - фосфору і 3,0-4,5 кг калію. Для одержання програмованого врожаю (3 т/га) передбачено внесення відповідних мінеральних добрив (таблиця 13.36).
13.36. Розрахунок вартості витрачених добрив (приклад)
У сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон під сою застосовують диференційований обробіток ґрунту. Раціонально поєднують глибокий, звичайний і поверхневий обробіток з використанням полицевих, плоскорізних, дискових, голчастих, комбінованих та інших ґрунтообробних знарядь. Але зважаючи на значне забур'янення полів, поки що основним є плужний обробіток ґрунту, який включає лущення стерні чи дискування і оранку, бажано гладеньку обертовим плугом.
Одна з головних умов одержання високих врожаїв сої полягає в ретельному передпосівному обробітку ґрунту. Для цього передбачено закриття вологи важкими зубовими боронами та обробіток ґрунту комбінованим агрегатом типу "Європак", який забезпечить дрібногрудкувату структуру ґрунту та сприятливі умови для сівби і росту сої.
За 4-5 тижнів до сівби насіння потруюють вітаваксом (3 л/т), а у день сівби обробляють препаратом бульбочкових бактерій - соєвим ризоторфіном. Кращий спосіб сівби сої - широкорядний з міжряддями 45 см. Для високорослих і пізньостиглих сортів рекомендовано міжряддя 70 см. Глибина загортання насіння має становити 2,5-3см, а за умови недостатньої зволоженості верхнього шару ґрунту - 3-4 см. Для умов Лісостепу норма висіву насіння повинна становити : для ранньостиглих сортів - 700-750 тис/га схожих насінин, середньоранньостиглих - 600-650, середньостиглих - 500-550 (орієнтовно 80-100 кг/га). Для появи дружніх сходів сівбу на одному полі необхідно закінчити за один-два дні.
Механізований догляд за посівами сої містить комплекс заходів по боротьбі з бур'янами, шкідниками і хворобами. Для боротьби з бур'янами доцільно поєднати механічні (досходове боронування, рихлення міжрядь) і хімічні способи (обприскування посівів). У таблиці 13.37, як приклад, наведено кількість і вартість витрачених пестицидів для захисту сої.
13.37. Розрахунок вартості витрачених пестицидів
За необхідності підсушування рослин проводять десикацію обприскуванням розчином басти (2 кг/га) у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за 10 днів до початку збирання врожаю). За рахунок цього підвищується продуктивність комбайна на 30-40% і значно зменшуються втрати насіння.
Сою збирають однофазним способом при повному дозріванні насіння (вологість 14-16%) зернозбиральними комбайнами. Жатку комбайна переобладнують на низький зріз (5-6 см), а молотильно-сепаруючі органи - на відповідні оптимальні режими роботи, які забезпечують мінімальні втрати зерна. Післязбиральну обробку насіння сої доцільно виконувати на зерноочисних сушильних комплексах типу КЗС. Якщо в господарствах вони відсутні, можна використати лінії, зкомплектовані з окремих зерноочисних машин і сушарок. Оптимальна вологість зерна для зберігання має становити 12-13%.
Склад комплексів машин для виробництва сої у зоні Лістостепу України, обґрунтований за критеріями мінімуму приведених витрат і затрат робочого часу, наведено в таблиці 13.38.
13.38. Склад комплексів машин для вирощування та збирання сої на площі 150 га
*Машина ЗЖВ-Ф-3,2 використовується для транспортування води і розчину пестицидів
Розрахунки виконано для таких умов: площа вирощування сої - 150 га; урожайність зерна - 3 т/га, соломи - 2,5 т/га (подрібнюється і розкидається по полю); довжина гону поля - 900 м; віддаль перевезень: внутрішньогосподарських - 4 км, позагосподарських - 15 км.
Як видно з даних таблиці 25, до складу комплексу машин, обґрунтованому за критерієм затрат робочого часу (праці), входить високопродуктивна, у тому числі іноземна, але дорога техніка, а приведених витрат - меншпродуктивна вітчизняна, але дешевша.
Економічні показники вирощування та збирання сої вищенаведеними комплексами машин подано в таблиці 13.39.
13.39. Економічні показники вирощування та збирання сої
Отже, як свідчать дані таблиці 13.39, комплекс машин, обґрунтований за критерієм мінімуму приведених затрат, дає можливість на 32% зменшити собівартість зерна, а за критерієм мінімуму затрат робочого часу - зменшити на 40% затрати праці.
В Україні можна створити Соєвий пояс (на зразок американського), налагодити насінництво інтенсивних сортів (на 2001 рік зареєстровано 43 вітчизняних сорти сої), впровадити комплексну механізацію з метою значного розширення виробництва сої, щоб вийти на світовий рівень у вирішенні проблеми рослинного білка та олії.
Багаторічні трави на сіно і сінаж.
Для своєчасної заготівлі високоякісного сіна і сінажу з мінімальними затратами праці й коштів необхідно правильно вибрати раціональну технологію і комплекс машин. Наявність широкого набору типорозмірів машин дає можливість впровадити в господарствах інтенсивну механізовану технологію виробництва трав на сіно і сінаж з використанням певних поєднань машин та їх

 
 

Цікаве

Загрузка...