WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Технічні засоби у рослинництві - Реферат

Технічні засоби у рослинництві - Реферат

порядку має вигляд, представлений на рисунку 13.2. Звідси, стаєочевидним, які машини і яким чином можуть вплинути на перспективи одержання врожаю.
13.1. Диференціація ґрунтообробних машин за глибиною обробітку
Отже, механізація рослинництва у Лісостепу України повинна здійснюватись комплексно на базі нового покоління сільськогосподарської техніки, з урахуванням сучасних потреб сільського господарства та тенденцій технічного розвитку, як того вимагає агроінженерна наука.
Ґрунтообробна техніка.
Основа диференціації технологічних процесів і засобів механізації обробітку ґрунту об'єктивно закладена в розмаїтості умов виконання даного процесу. Наближення до оптимального для культурних рослин стану ґрунту відбувається через досягнення максимальної відповідності між можливостями машинно-тракторних агрегатів з одного боку, ґрунтово-кліматичними умовами й агротехнічними вимогами до них - з другого. Диференціацію одноопераційних машин (табл. 13.1), їх у відповідність потребам вирощуваних культур важливо враховувати при виборі ґрунтообробної техніки.
Диференціація ґрунтообробних машин обумовлена біологічними особливостями вирощуваних культур, характером розміщення основної маси коренів в оброблюваному шарі. Вона передбачає обмеження в застосуванні техніки для поверхневого (0-8 см) і мілкого (8-16 см) обробітків ґрунту як основного. Обробіток ґрунту під оброблювану культуру в сівозміні виконується по агрофону культури-попередника, що істотно впливає на технологічний режим роботи.
13.2. Диференціація засобів механізації основного обробітку ґрунту
Необхідно враховувати характер розміщення і кількість рослинних залишків на поверхні поля на момент основного обробітку ґрунту. Поверхневі рослинні залишки за своєю масою іноді в 4-5 разів перевершують кореневі. Тому, вони більше впливають на технологічні результати роботи машин.
Проблеми із забиванням робочих органів виникають при наявності куп соломи, незібраних і полеглих рослин, великої кількості рослинної маси. У цих випадках можливості і функціональні завдання машин істотно розрізняються, навіть у межах одного типу робочих органів. Диференціація ґрунтообробних машин у залежності від агрофону свідчить, що плуги-лущильники і обертові плуги загального призначення забезпечують задовільну якість (95-98%) загортання рослинних залишків у кількості до 30 ц/га. Але вони не виконують завдання, якщо маса залишків зростає в 2-3 рази, це під силу лише ярусним плугам.
Сучасна система засобів механізації основного обробітку ґрунту для умов України (табл. 13.2) сформована на основі аналізу умов роботи і вимог сільськогосподарських культур до ґрунтообробних знарядь.
13.3. Технічна характеристика плугів
Мілкий полицевий обробіток на 8...16 см виконують плугами-лущильниками, які випускає ВАТ "Кам'янець-Подільськсільмаш" (ПЛ-3-30, ПЛ-4-30, ПЛ-6-30) (табл. 13.3). Для виконання оранки на середню глибину (16...24 см) перевагу слід надавати плугам загального призначення (ПМУ-5-40, ПНУ-8-40 ), і зокрема обертовим (ПО-3-40, ПНО-5-40).
Рис. 13.3. Ярусний плуг ПНЯ-4-42 у роботі з трактором Valmet 8250
Для глибокої оранки на 25...35 см із загортанням поверхневого шару ґрунту з органікою (до 120 т/га) на дно борозни створені ярусні плуги (ПНЯ-4-42, ПНЯ-6-42), які забезпечують найвищу якість оранки (рис. 13.3).
Ярусна оранка відповідає умовам відтворення гумусу, знищує пророслі дводольні та однорічні злакові, зменшує на 30...60% кількість пророслих бур'янів з насіння, кореневищ і паростків. Вона дозволяє не тільки ефективно загорнути гній або сидерати, краще розпушити ґрунт і вирівняти зорану поверхню, але й скоротити кількість передпосівних операцій обробітку ґрунту під просапні культури. Серед імпортних плугів доцільно обирати моделі відомих світових лідерів (Kverneland, Lemken, Kuhn, Vogel & Noot та інших), але з врахуванням специфічних умов Лісостепу України. Зауважимо, що в деяких випадках ціна помилки при виборі імпортної техніки складає до 70% її вартості.
13.4. Технічна характеристика дискових борін
Вітчизняна промисловість освоїла випуск важких дискових борін до тракторів класів 1,4-5, їх виробляють в більшості регіонів України (табл.13.4).
В основному ці конструкції повторюють, з відповідними до зони Лісостепу України змінами, відомі БДТ-7 та БДТ-З. Водночас, на ринку з'явились й нові важкі борони з Х-подібним (БДВ-8,5) та V-подібним (БДВП-6,3) розміщенням дискових батарей (рис. 13.4).
Рис. 13.4. Ґрунтообробні агрегати на базі дискових борін БДВП
Подібні машини випускають відомі фірми John Deere, Gregoire Besson, Jussey, Rau. Такі важкі дискові борони дозволяють обробляти поля після кукурудзи, соняшника на глибину до 20 см. В певній мірі, вони працюють як дискові плуги. Виробничники звертають особливу увагу на високу зносостійкість робочих органів - звичайних та вирізних дисків діаметром 650-660 мм, товщиною від 5 до 7 мм, які ефективно працюють на важких для обробітку полях з великою кількістю пожнивних решток. По стерні зернових колосових культур основний обробіток ґрунту на глибину до 16 см можна здійснювати ножовими боронами з X-подібними робочими органами типу Hankmo. Їх доцільно застосовувати на чорноземних, сірих або дерново-підзолистих ґрунтах при робочих швидкостях 10 км/год і більше.
Обсяги розпушення ґрунту без оберту скиби знаряддями неполицевого типу зростають і в найближчому часі складатимуть 30...50% посівних площ Лісостепу України. Плоскорізи та розпушувачі (чизелі) слід ширше використовувати в зонах недостатнього зволоження, на агрофонах з незначною кількістю (до 30 ц/га) рослинних решток, замість веснооранки. Це дає можливість на 20...40 % скоротити строки проведення основного обробітку ґрунту, зменшити на 6-12 кг/га витрати пального, вирішити нагальні проблеми захисту ґрунтів при лімітованому енергозабезпеченні.
На вітчизняних заводах серійно випускаються ефективні ґрунтообробні знаряддя на базі плоскорізних та чизельних робочих органів (табл. 13.5).
13.5. Технічна характеристика розпушувачів
У згаданих розпушувальних агрегатах застосовуються ефективні ротаційні приставки для подрібнення і вирівнювання поверхневого шару ґрунту. Важливу роль відіграє ця група знарядь при обробітку схилових (до 8°) земель, зокрема, при впровадженні контурно-меліоративної ґрунтозахисної системи землеробства. Серед імпортних розпушувачів привертає увагу тенденція використання параболічних чизельних робочих органів на фронтальній рамі (Rotation, Razol, Deltaplow). Це певний розвиток енергоощадних плугів Paraplow та їхніх вітчизняних аналогів - плугів-розпушувачів ПРПВ-З-5О, ПРПВ-5-50, що дозволяють на 10...15 % зменшити тяговий опір чизельного плуга. Обробіток цими знаряддями забезпечує накопичення додаткових 12...15 мм продуктивної вологи і рекомендується для використання, зокрема, на півдні України (рис. 13.5).
Рис. 13.5. Агрегат на базі культиватора-розпушувача КР-4,5
Ущільнення

 
 

Цікаве

Загрузка...