WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Ефективність технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва - Реферат

Ефективність технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва - Реферат

матриця А являє собою систему машинних агрегатів, які можуть виконувати відповідні механізовані операції загального технологічного процесу. З метою пошуку раціонального складу комплексів машин для кожної сільськогосподарської культури необхідно розглянути дану систему у загальній структурі машинного парку за строками виконанняробіт і загальному річному завантаженні машин.
Розглядаючи почергово операції за циклами взаємозв'язаних робіт з врахуванням тривалості їх виконання за основною операцією у межах j = 1, 2, … , n , визначаються реальні тривалості виконання кожного циклу. При цьому уточнюється необхідна кількість машинних агрегатів, як на основних операціях, так і на допоміжних і суміжних операціях.
Знаючи початок Dj і тривалість dj виконання j-ої операції, визначаються строк закінчення механізованої роботи Dkj:
Оскільки xij залежить від тривалості виконання операції, то знайшовши суму кількості агрегатів за строками виконання робіт l (l = Dj, Dj+1, … , 365) і операціях j (j = 1, 2, … , n) по кожному енергетичному засобі t (t = 1, 2, … T), одержимо:
Досліджуючи матрицю (76) на максимум для кожного t по l , одержимо матрицю-вектор кількості енергетичних засобів t -го типу:
Загальна кількість годин роботи енергетичних засобів типу t протягом річного періоду виконання робіт знаходиться за такою залежністю:
Тоді річне завантаження одиничного енергетичного засобу кожного типу становитиме:
Аналіз одержаної залежності свідчить, що зменшення кількості енергетичних засобів xtmax за рахунок перерозподілу робіт між ними призведе до збільшення їх річного завантаження і відповідно до зменшення приведених затрат на виконання механізованих робіт, а також зниження капітальних вкладень на закупівлю техніки.
Для пошуку шляхів зменшення значення xtmax необхідно ввести поняття "відсікаючої перемінної dt", початкове значення якої рівне:
Розглядаючи елементи матриці (79) по кожному t (t = 1, 2, … T), знаходять значення l, для якого xtl > dt . У цьому випадку із множини xtl для даного t і l знаходять таке значення (тобто таку операцію), для якого справедлива нерівність:
Такий пошук проводиться для всіх t по всіх l. Якщо нерівність (81) не підтверджується, то перемінна dt для всіх t зменшується на 1 до того моменту, поки нерівність (81) буде справедлива.
У цьому випадку для одержаного j планується використання іншого агрегату, близького за критерієм ефективності до вибраного раніше при умові, що тип енергетичного засобу t цього агрегату ввійшов у склад агрегатів на інших операціях. Тоді тимчасово знявши з j-ої роботи попередній агрегат, тобто частково звільнивши матрицю (76) від бувшого t по Dj, Dj+1, … Dkj, перевіряють її стан з новим t. Якщо у такому випадку справедлива нерівність (81), то перебудовується матриця А з урахуванням нововведеного агрегату. Перед цим перевіряється його взаємозв'язок з іншими агрегатами циклу робіт, у якому він знаходиться і уточняються нові строки виконання робіт.
Кожний перерозподіл стану системи, яка розглядається, викликає нове значення матриці А. Тому на кожному етапі перерозподілу аналізується ця матриця для визначення випадку збільшення ht. При цьому тимчасово зняті агрегати повністю виключаються із системи. У іншому випадку вони залишаються для продовження корегування згаданої матриці.
Слід відмітити, що при умові, коли знімається один із типів агрегатів із основної операції і призначається інший, то визначаються нові строки виконання робіт і уточнюється кількість агрегатів на допоміжних і суміжних операціях, незалежно від того, якими вони були до моменту заміни агрегатів.
При заміні агрегатів на допоміжних і суміжних операціях одночасно визначається їх необхідна кількість.
Процес перерозподілу робіт продовжується до того моменту, поки "відсікаюча перемінна" dt для всіх t прийме значення dt = 0.
Кінцеве значення елементів матриці (76) являє собою матрицю використання раціонального складу парку енергетичних засобів по днях календарного періоду робіт.
Кількість енергетичних засобів раціонального машинного парку визначається із залежності:
Кількісний і структурний склад сільськогосподарських машин, які ввійшли у склад раціонального машинного парку, залежить від складу машинних агрегатів, в яких використовуються енергетичні засоби раціонального машинного парку:
Виділивши із набору операцій ті операції, які виконуються при вирощуванні і збиранні окремих сільськогосподарських культур, і прийнявши, що a - номер першої операції і b - кількість операцій по даній культурі, визначають раціональні комплекси машин для вирощування і збирання сільськогосподарських культур. Для цього необхідно, використавши (82) і (83), взяти суму по і так, що і = a, a +1, …, a + b.
Одержані склади комплексів машин обгрунтовані в структурі машинного парку є невід'ємною його частиною і їх робота взаємозв'язана з роботою всього парку машин.
Розкривши множину S і використавши (82) і (83), одержимо технологічний процес вирощування і збирання сільськогосподарських культур, який дає можливість ефективно використовувати техніку з врахуванням отриманих строків виконання робіт.
Виходячи з розглянутої моделі визначення оптимальної структури машинного парку і комплексів машин, функція цілі в загальному вигляді може бути виражена залежністю:
де Kе - критерій ефективності;
S (dio) - динамічний стан системи (агрегати - строки робіт).
На основі теоретичних викладок розроблено алгоритм системи "Комплексне машиновикористання" і складена програма на алгоритмічній мові "Delphi" стосовно персонального комп'ютера.
Система "Комплексне машиновикористання" призначена для визначення:
параметрів і режимів роботи існуючих і перспективних машинних агрегатів різного призначення;
раціонального складу комплексів машин для вирощування, збирання та переробки сільськогосподарських культур;
раціональних обсягів виробництва;
оптимальної структури машинного парку господарств;
періодичності, трудомісткості та вартості проведення технічних обслуговувань і ремонтів машин, їх ресурсу та вартості утримання в господарстві.
Система "Комплексне машиновикористання" передбачає такі обмеження:
" кількість марок енергетичних засобів - 500;
" кількість марок сільськогосподарських машин - 2000;
" кількість конкуруючих агрегатів на кожній операції - 10;
" кількість операцій агрегатування у базі даних - 200;
" кількість окремих технологічних процесів (культур) - 50;
" кількість операцій для кожного технологічного процесу - 100;
" загальна кількість операцій для всіх технологічних процесів - 5000.
Література:
1. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства. Лісостеп. Київ - 2004 р. 2 томи.
2. Національний аграрний університет. books.nauu.kiev.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...