WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Ефективність технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва - Реферат

Ефективність технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва - Реферат

формулу (8) замість Nн .
У зв'язку з тим, що рушійна сила обмежується силою зчеплення ведучого апарату з грунтом,її значення можна визначити:
де Fmax - максимальна сила зчеплення ведучого апарату з грунтом, кН;
Gтр - маса енергетичного засобу, т;
g - прискорення вільного падіння, м/с2;
j - коефіцієнт, який враховує розподіл маси енергетичного засобу на ведучий апарат;
m - коефіцієнт зчеплення ведучого апарату з грунтом (табл. 13.15).
13.15. Значення коефіцієнтів зчеплення ведучого апарату енергетичного засобу з грунтом та опору перекочуванню для різних фонів
Коефіцієнт m залежить від фону і класу грунтів, на якому працює агрегат та від типу рушія. З достатньою точністю цей показник можна визначити за такими залежностями :
для енергетичних засобів з гусеничними рушіями:
для енергетичних засобів на пневматичних шинах:
де y - фон грунту на якому працює машинний агрегат;
r - клас грунту за питомим опором .
За питомим опором ( кН/м2 ) грунти поділяють на 9 класів: 1-27...34; 2-35...39; 3-40...48; 4-49...55; 5-56...62; 63...67; 7-68...75; 8-76...82; 9-83...90.
Рушійна сила агрегату Рдв чисельно дорівнює:
- при умові, що Рк > Fmax , Рдв = Fmax ;
- при умові, що Рк Ркр проводиться корегування тягових показників енергетичних засобів на швидкісному режимі V'д = Vд - ?V до моменту, при якому буде справедлива нерівність Ркр > Rа і поточне значення швидкості Vд не буде виходити за нижні межі допустимої для даного агрегату за агротехнічними вимогами.
Робоча швидкість агрегату з урахуванням буксування рушіїв визначається за залежністю:
де Vр - робоча швидкість агрегату, км/год;
d - буксування рушіїв, %.
Буксування рушіїв енергетичних засобів обумовлюється опором причіпної частини машинного агрегату і максимальною силою зчеплення ведучого апарату з грунтом. З метою визначення величини буксування введено поняття показника відносної сили тяги ?т :
Величину буксування визначають за такими рівняннями:
для колісних тракторів
для гусеничних тракторів
Продуктивність технологічних машинних агрегатів визначається за відомою формулою:
а навантажувально-розвантажувальних із виразу:
де Wт - продуктивність агрегату за годину зміни;
B - конструктивна ширина захвату агрегату, м;
b - коефіцієнт використання ширини захвату;
Vp - робоча швидкість агрегату, м/с;
t - коефіцієнт використання часу зміни;
e - коефіцієнт використання вантажопідйомності навантажувально-
розвантажувальних засобів;
Wн' - технічна продуктивність навантажувально-розвантажувальних засобів, т/год.
Коефіцієнт використання часу зміни дорівнює:
а баланс часу зміни складає:
де То - час основної роботи, год;
Тп - час на повороти агрегату, год;
Ттех - час на підготовку агрегату до роботи, год;
Ттехн - час на технологічне обслуговування, год;
Тр - регламентний час, год.
Продуктивність транспортних агрегатів залежить від їх вантажопідйомності, віддалі перевезень та тривалості циклу:
де Q - вантажопідйомність транспортного засобу, т;
e - коефіцієнт використання вантажопідйомності;
L - віддаль перевезення вантажу, км;
tц - тривалість циклу, год.
Знаючи годинні обсяги робіт (6) і продуктивність машинних агрегатів, можна визначити необхідну цілочислову кількість машинних агрегатів для виконання кожної механізованої операції:
Оцінку роботи машинних агрегатів проводять за такими показниками: приведені витрати, затрати робочого часу, витрата палива, матеріаломісткість тощо. Одним з основних критеріїв економічної ефективності механізованого вирощування та збирання сільськогосподарських культур є собівартість. Вона включає в себе прямі експлуатаційні витрати, вартість витрачених матеріалів (насіння, добрива, пестициди тощо) та витрати на управління виробництвом.
Прямі експлуатаційні затрати коштів на одиницю виконаної роботи розраховують на кожній окремій операції для кожного з можливих машинних агрегатів.
Прямі експлуатаційні затрати на одиницю виконаної агрегатом роботи визначають за формулою:
де С1 - оплата праці обслуговуючого агрегат персоналу, грн/га;
С2 - вартість витрачених паливно-мастильних матеріалів, грн/га;
С3 - відрахування на амортизацію трактора і сільськогосподарських машин, які входять до складу агрегату, грн/га;
С4 - відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування, грн/га.
Оплата праці персоналу, що обслуговує певний агрегат, становить:
де m1, m2 ..., m6 - кількість робітників, які обслуговують агрегат окремо по кожній кваліфікації (розряду);
П1, П2,…П6 - оплата праці за норму виробітку робітника кожної кваліфікації, грн.
Вартість витрачених паливно-мастильних матеріалів визначають за формулою:
де Цк - комплексна ціна одного кілограма палива, грн.
Відрахування на амортизацію машин в агрегаті визначають за формулою:
де Бі - балансова вартість і-ої машини в агрегаті, грн;
аі - норма відрахувань на амортизацію і-ої машини в агрегаті, %;
пі - кількість і-их машин в агрегаті;
Wг - продуктивність агрегату за годину змінного часу, га(т, ткм);
tі - нормативне (дійсне) річне завантаження і-ої машини в агрегаті, грн.
Відрахування на поточний ремонт та технічне обслуговування визначають за формулою:
де рі - сумарна норма відрахувань на поточний ремонт та технічне обслуговування відповідно трактора, зчіпки і машини, %.
Приведені затрати на машинний агрегат визначають за такою формулою:
Пз = С+ЕК, грн/га (т, ткм), (43)
де Е - коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (Е=0,15);
К - величина капітальних вкладень, грн/га.
Прямі затрати на вирощування та збирання певної сільськогосподарської культури дорівнюють сумі прямих експлуатаційних затрат і вартості витрачених матеріалів (М):
П = С+М, грн/га. (45)
Вартість насіннєвого матеріалу визначається з розрахунку норми висіву Нн т/га і ціни Цн грн/га. Отже вона становитиме:
Цм = НнoЦн, грн/га. (46)
Прямі експлуатаційні затрати визначаються за формулою:
С = Пз - ЕoК, грн/га. (47)
Затрати по управлінню виробництвом складають у розмірі 12...15% від прямих затрат (без вартості насіння):
де - прямі затрати без вартості насіння, грн/га.
Сумарні витрати дорівнюють сумі прямих затрат і затрат по управлінню виробництвом.
Ип = П+Зуп, грн/га. (50)
Поділивши сумарні витрати на урожайність сільськогосподарської культури знаходять собівартість виробництва основної продукції
де У - урожайність культури, т/га.
За умови збирання побічної продукції (гички, листостеблової маси, соломи) необхідно визначити урожайність умовної продукції:
Уум = У+КoУпоб, т/га (52)
де К - коефіцієнт переведення побічної продукції в основну;
Упоб - урожайність побічної продукції,

 
 

Цікаве

Загрузка...