WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Франчайзинг і кластерні моделі взаємодії малих підприємств - Реферат

Франчайзинг і кластерні моделі взаємодії малих підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Франчайзинг і кластерні моделі взаємодії малих підприємств
У результаті розвитку підприємництва в Україні створюються нові структури бізнесу, що пов'язані з галузевим кооперуванням, організацією асоціативних форм господарювання, реформуванням нині діючих підприємств, розвитком інноваційних процесів у АПК.
Як показує зарубіжний досвід, ефективним засобом розвитку і стимулювання малого бізнесу є франчайзинг (англ. Franching - особлива система відносин партнерства та бізнесу, за якої користуються привілеями).
Для бізнесмена-початківця найцінніший і найкорисніший привілей - це можливість використати вже відпрацьовані технології, що виправдали себе, обладнання, послуги з постачання, рекламні матеріали, відому та популярну торгівельну марку, можливість навчатися і одержувати консультації в процесі бізнесової діяльності.
Такі можливості можуть надавати, як правило, великі корпорації, які вже мають досвід ведення бізнесу, знання, є власниками ноу-хау й здобули визнання у світі бізнесу та в споживачів. Франчайзинг як система ведення бізнесу створює сприятливі передумови для підприємств малого бізнесу скористатися можливостями великих корпорацій. Франчайзинг розвивається тільки на основі успішного бізнесу, і його не слід розглядати як засіб, що спрямований на поліпшення справи, яка розвалюється.
У практиці франчайзинг є системою довгострокових договірних відносин між франчайзером і франчайзі, за якою перший надає свої знання, досвід, імідж, виробничу або сервісну експертизу та зв'язки на ринку замість платежів другого і можливості втручатися в управління фірмою. Франчайзер дуже часто виступає як дистриб'ютор товарів, якими він вільно торгує на ринку, або послуг. Франчайзі - це фірма або особа, що купує франшизу і цим самим дає можливість увійти у нову справу в сподіванні на високий відсоток успіху. Франчайзі береться виробляти товар чи надавати послуги своїми зусиллями і за свій рахунок, дотримуючи при цьому стандартів якості, які встановлює франчайзер. За використання торгівельної марки франчайзеру систематично виплачується визначена сума (роялті). Франчайзі, як правило, є малим бізнесом, але не новим підприємством, тому що процес контролюється більше франчайзером, ніж франчайзі.
В Україні франчайзинг не набув поширення, тоді як у країнах з розвинутою ринковою економікою він налічує більше двох століть. Сферою його застосування спочатку стали залізниці, банки, а потім - промисловість і послуги.
Нині в США франчайзинг надає понад 7 млн. робочих місць, створює близько 13% національного багатства у валовому національному продукті, що в тричі більше, ніж торгівля автомобілями.
Прискорені темпи розвитку франчайзингу спостерігаються у Канаді, Німеччині, Японії, державах Тихоокеанського регіону, Австралії, країнах Карібського моря. Він став популярним тому, що дає змогу поєднати переваги малого і великого бізнесу, значно зменшує підприємницький ризик малих підприємств. За даними Міжнародної франчайзингової Асоціації, 90% усіх франчайзингів успішні.
Виступаючи в ролі продавця свого досвіду, досвідчені франчайзери одержують різнобічну вигоду. Насамперед, це прибуток від передачі франгойзі своєї технології, можливості без значних витрат одержати додаткові надходження за рахунок розширення масштабів свого бізнесу, зміцнення позицій на ринку. Для великої компанії участь у франчайзингу може розглядатись як своєрідний спосіб реклами, завоювання високого іміджу.
Яскравим підтвердженням високої ефективності франчайзингу є досвід нині всесвітньо відомої транснаціональної корпорації "Мак-Дональдз", яка об'єднує понад 12 тис. підприємств у різних країнах світу й обслуговує сотні мільйонів клієнтів. Успіх цієї корпорації полягає в особливій формі розширення і розвитку бізнесу - у залученні десятків, а потім і тисяч партнерів на основі франчайзингу.
Для франчайзингу як форми підприємницької діяльності характерні такі особливості:
1. право власності франчайзера на торгівельну марку, фірмову послугу, ідею, технологічний процес, патент, спецобладнання, ділові зв'язки, ноу-хау та ін.;
2. продаж франчайзі ліцензії ("франшизи"), яка дає право на використання названих вище елементів господарської діяльності;
3. включення в угоду про продаж ліцензії права франчайзера на контроль за діяльністю франчайзі й зобов'язання надавати йому кваліфіковану допомогу в навчанні персоналу, проведенні маркетингових досліджень ринку та ін.;
4. одержання франчайзером від франчайзі: а) одноразової оплати ліцензії й обладнання, б) періодичних платежів у вигляді відсотка від обсягу продажів (або прибутку), в) постійних внесків у централізований рекламний фонд.
Франшизне підприємство може організовуватися за різними схемами:
1. підприємець, купивши франшизу й заручившись підтримкою великої корпорації (франчайзера), створює нове підприємство і починає розвивати свій бізнес;
2. використання конверсійного франчайзингу, коли замість організації нового бізнесу до франчайзингової системи приєднується самостійно діюче підприємство аналогічного або суміжного профілю.
Придбавши франшизу, підприємець не тільки одержує право на використання торгівельної марки франчайзера, включаючи конкретну продукцію, стандартну технологію або певний бізнес, але й зобов'язується суворо дотримувати усіх правил, норм і обмежень, передбачених концепцією франчайзера. Це вимоги щодо організаційно-правового регламентування роботи апарату управління, оформлення торгівельного залу, виробничих приміщень та ін.
У бізнесовій діяльності використовують три основні види франчайзингу: товарний, виробничий і діловий. Товарний франчайзинг спочатку застосовували як спосіб продажу автомобілів і бензину, коли у великого товаровиробника (франчайзера) дилер-франчайзі купує право на продаж та сервісне обслуговування товарів відповідної марки й реалізує продукцію кінцевим споживачам від імені франчайзера. Саме спосіб ведення бізнесу, за якого франчайзі купує у провідної компанії право на продаж товарів з її торгівельною маркою, називається товарним франчайзингом.
Виробничий франчайзинг проявляється в продажу підприємцям франчайзі технологій і сировини для виготовлення певного продукту. Виробничий франчайзинг набув поширення, насамперед, у виробництві безалкогольних напоїв. Найвідоміші франчайзери в цій сфері - Кока-Кола та Пепсі. Велика кількість місцевих і регіональних заводів із розливу та упакування безалкогольних напоїв у світі є франчайзі цих компаній.
Діловий франчайзинг є найпопулярнішим видом, коли франчайзер продає ліцензію приватним особам або іншим компаніям на право відкриття окремих або цілих груп кіосків, магазинів для реалізації продуктів і послуг під іменем франчайзера. Цей вид франчайзингу найбільше поширений у побутовому обслуговуванні, готельному бізнесі, громадському харчуванні. Саме так функціонує всесвітньо відомий Мак-Дональдз.
Діловий франчайзинг, або як його ще називають"бізнес-формат", повинен включати всі можливі аспекти співробітництва франшизодавача і власника франшизи: вибір місця для майбутнього підприємства, ремонтно-будівельні роботи та переобладнання приміщення, постачання необхідних технологічних ліній, допомога у постачанні сировини і в реалізації продукції, навчання персоналу франчайзи, кредити й лізинг обладнання, надання фінансових пільг, відстрочка платежів та ін. При діловому франчайзингу франшизоодержувач набуває права відкривати власне підприємство аналогічного профілю під торговельним знаком (знаком обслуговування) продавця франшизи і бере на себе зобов'язання повністю скопіювати формат франшизного бізнесу.
Крім розглянутих трьох основних видів, у зарубіжній практиці використовують також інші форми організації франшизного бізнесу: корпоративний, конверсійний та субфранчайзинг. Останніми роками набуває поширення малий бізнес у контексті класитерної моделі регіональної економіки. Класитер - це галузево-територіальне добровільне об'єднання підприємців, що тісно співпрацюють з науковими установами й органами місцевої влади з метою активізації підприємницької діяльності малих і середніх підприємств, ефективного управління наявними ресурсами та правильного використання залучених інвестицій. Класитери прискорюють

 
 

Цікаве

Загрузка...