WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Використання методів експериментальної гідрохімії і геоінформаційних технологій для оцінки стану та прогнозування якості поверхневих вод - Реферат

Використання методів експериментальної гідрохімії і геоінформаційних технологій для оцінки стану та прогнозування якості поверхневих вод - Реферат

користувача ІАС.
Стандартні програми мають спектр можливостей, що значно перевищують запити ІАС, проте, як показує досвід, їхнє використання пов'язане з певними незручностями - значний , навіть на високопродуктивних комп'ютерах , час завантаження та широкі можливості для внесення змін або похибок до вже згенерованих графічних документів, тобто відсутність захисту первинної інформації.
Зазначені обставини змусили розробників доповнити графічну підсистему спеціалізованими програмами власної розробки, створивши для користувача додаткову можливість вибору графічної програми. До програм ставилися вимоги максимальної швидкості виводу зображення на екран у сполученні з граничною простотою інтерфейсу - усі параметри зображення повинні настроюватися автоматично, за принципом "запит - графік" або "запит - карта", без проміжного настроювання і підгонки, що відволікає користувача від основної задачі.
II Блок- графічного подання гідрохімічної інформації як по всій Україні, так і по вибраних окремих басейнах, річках, пунктах чи створах спостережень. Оброблена інформація може надаватися у вигляді карт, графіків, схем, гістограм, та інш.
Для виведення на екран, принтер або у графічний файл двомірних графіків розроблена програма, що включає такі блоки: зв'язку з базою даних, що забезпечують генерацію спеціалізованих запитів до бази з відповідними формами інтерфейсу і можливостями вибору даних; часові ряди значень гідрохімічних показників (рис.2); послідовність значень по створах уздовж русла ріки (профіль); частоти для гістограм за значеннями одного показника; відсортовані за значенням вибірки для емпіричної функції розподілу.
Цей блок включає власне графічну програму, що забезпечує виведення зображення на екран, на принтер або у графічний файл для подальшого включення до звіту, яка складається з модулів, що здійснюють: введення, обробку і контроль даних, переданих із блоку зв'язку; автоматичне форматування і масштабування графіку; автоматичний вибір типу й оцифрування осей; автоматичний вибір типу, кольору та розміру ліній і маркерів; формування легенди; математичну і статистичну обробку-інтерполяцію і згладжування сплайнами, наявність і забезпеченість тренду і т. інш.; виведення зображення на екран і принтер (векторна графіка високої якості); збереження зображення в розширеному метафайлі без утрати якості.
Для виведення на екран або принтер картосхем призначена програма, що включає такі блоки:
а) блоки зв'язку з базою даних, що забезпечують генерацію спеціалізованих запитів до бази з відповідними формами інтерфейсу і можливостями вибору даних для побудови картосхем по басейну річки (рис.3). Аналогічні блоки з інтерфейсом, що практично не відрізняється від попереднього, розроблені і для керування з робочого середовища системи MapInfo.
б) графічну програму, що вміщує модулі для виконання таких функцій:
" введення, обробки і контролю даних, переданих із блоку зв'язку;
" завантаження, прив'язки і виведення на пристрій топографічної основи для обраного басейну або його частини;
" автоматичного форматування і масштабування картосхеми;
" виведення тематичної карти з можливістю вибору одного з семи різновидів діаграм;
" формування легенди й автоматичного розміщення її на вільному полі картосхеми;
Рис.3 Розподіл сумарного азоту у поверхневих водах басейну Дніпра (1989-1999 рр.)
" математичну обробку - інтерполяцію і побудову ліній однакового рівня (ізоліній) з оцифруванням і бланкуванням;
" виведення зображення на екран і принтер (векторна графіка високої якості);
" збереження зображення в розширеному мета файлі.
III Блок призначено для підрахунку відсотку випадків перевищення ГДК для питного та рибогосподарського використання води, з можливістю виводу інформації у вигляді таблиць, діаграм та інш.
IV Блок служить для отримання інформації у стандарті Державного водного кадастру. Результати подаються у вигляді таблиць формату "Державного водного кадастру. Щорічні дані про якість поверхневих вод суші. Частина 1. Ріки і канали". Вибір даних у цьому блоці здійснюється по всій Україні; окремих басейнах; окремих водосховищах, або річках; окремих пунктах; окремих створах за довільний період часу, на різних глибинах із можливістю сортування вихідних даних по індексу, даті і пункту пробовідбору.
V Блок призначений для пошуку первинних даних по гідрохімічних показниках постійного та епізодичного контролю. Цей блок дозволяє здійснювати пошук, вибір і експорт даних за визначений період часу (від одного дня до всього періоду спостережень) на різних глибинах пробовідбору із можливістю упорядкування даних по індексу, даті і пункту пробовідбору. Пошук проводять по всій сукупності даних; окремих басейнах, водосховищах або річках; окремих пунктах чи створах.
Як кінцевий підсумок користувач має можливість переглянути результати вибірки у табличному вигляді та експортувати отримані результати у форматах файлів: Microsoft Excel версій 2.0, 3.0, 4.0, 5.0; текстових файлів; DBF- файлів форматів dBase і FoxPro 2.x; DIF-файлів формату Data Interchange; Lotus 1-2-3 1-A(2.x); Lotus Simphony 1.01(1.10) для різноманітних кодових сторінок, підтримуваних Windows 9x/NT.
VI Блок призначено для введення первинних даних. Розроблені програмні модулі включають такі розділи:
введення первинних даних по гідрохімічних показниках постійного та епізодичного контролю;
введення даних про пункти пробовідбору;
введення даних по гідрохімічних параметрах;
введення даних по організаціях виконавцях/замовниках.
Блок вводу інформації дозволяє здійснювати: введення; обробку; контроль даних, що вводяться, на підставі експертної оцінки.
Список літератури.
1.Осадчая Н.Н., Осадчий В.И. Гумусовые вещества в воде днепровских водохранилищ // Наукові праці УкрНДГМІ. -1999. -Вип 247. -С.189 -201. 2. Осадчий В.И., Кирничний В.В., Осадча Н.М. Форми міграції важких металів, розчинених у воді дніпровських водосховищ // Наукові праці УкрНДГМІ. -1998. -Вип.246. -С.105 - 118. 3. Осадчий В.І., Манченко А.П. Комп'ютерна інформаційно - аналітична база даних "Хімічний склад та якість поверхневих вод басейну Дніпра"// Матеріали міжнародної конференції "Стан екологічного менеджменту Дніпра", Київ, 23 - 25 жовтня 2000 р. - С.34 - 40. 4. Пелешенко В.И., Осадчий В.И., Савицкий В.Н., Кирничный В.В. Распределение тяжелых металлов в воде, взвешенных веществах и донных отложениях Дуная // Водные ресурсы. -1993. -№4.-С. 124 - 138.

 
 

Цікаве

Загрузка...