WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Гідрохімічні дослідження в київському національному - Реферат

Гідрохімічні дослідження в київському національному - Реферат


83. Закревський Д.В., Галенко Т.В., Макаренко В.Г. Антропогенні складові концентрації головних іонів та їх роль у трансформації хімічного складу води р.Случ // Вісн. Київ. ун-ту. Географія, 1995, вип.41. - С.136-141.
84. Закревський Д.В. Річки Українського Полісся в умовах техногенезу: трансформація хімічного складу води // Водне господарство України. - 1996, №5. - С.19-22.
85. Закревський Д.В. Про оцінку забрудненості поверхневих вод за гранично допустимими концентраціями хімічних компонентів // Меліорація і водне господарство, 1996, вип.83. - С.86-91.
86. Гребінь В.В. Умови формування та характеристики стоку наносів р.Рось // Вісн. Київ. ун-ту. Географія. - 1997, вип.42. - С.61-64.
87. Закревський Д.В., Сніжко С.І. Формування хімічного складу води річок зони мішаних лісів України // Водне господарство України. - 1997, №5. - С.18-20.
88. Горєв Л.М., Яцюк М.В. Теоретико-методологічні аспекти гідрохімічного режиму в умовах техногенезу // Водне господарство України. - 1997, №3. - С.2-4.
89. Савицький В.М., Косматий В.Є. , Чеботько К.О., Канченко Ю.Я., Конієнко С.В., Огородніков В.І. Вплив удобрювальних композицій на основі надлишкового мулу біологічних очисних споруд на вміст важких металів у грунтах сільськогосподарських угідь та деяких продуктах урожаю // Зб. наук праць Уманської с.-г. академії. - К.: Нора-принт, 1997, с.129-131.
90. Чеботько К.О., Савицький В.М., Косматий В.Є., Канченко Ю.А., Шевчук І.О., Огородніков В.І. Мікробіологічні властивості осадів стічних вод та їх вплив на грунтову мікробіоту // Зб. наук праць Уманської с.-г. академії. - К.: Нора-принт, 1997, с.261-263.
91. Хільчевський В.К., Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Методи очистки вод. - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 1993. - 117 с.
92. Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Радіоактивність природних вод. - К.: Вища школа, 1993. - 174 с.
93. Хільчевський В.К. Агрогідрохімія. - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 1995. - 162 с.
94. Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Основы мелиоративной гидрохимии. - К.: Вища школа, 1991. - 535 с.
95. Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Гідрохімія України. - К.: Вища школа, 1995. - 307 с.
96. Хільчевський В.К., Пелешенко В.І. Методи визначення хімічного складу природних вод. - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 1993. - 97 с.
97. Горєв Л.М. Основи моделювання в гідроекології. - К.: Либідь, 1996. - 336 с.
98. Горев Л.Н., Дорогунцов С.И., Хвесик М.А. Естественно-экологические основы оптимизацииэкосред. Книги 1, 2, 3. - К.: Лыбидь, 1994. - 238 с., 240 с., 248 с.
99. Хільчевський В.К. Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра. - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 1996. - 222 с.
100. Хільчевський В.К., Савицький В.М., Чеботько К.О., Сніжко С.І., Курінний І.Л. Використання осадів стічних вод у сільському господарстві. - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 1997. - 103 с.
101. Чеботько К.А., Савицкий В.Н., Калмыкова Н.А., Куренный И.Я., Овчинникова В.А., Зайцев В.В., Гриневич В.В., Косматый В.Е. Осадок сброженных сточных вод. Техногенные условия, ТУ У 03341305.001-95. - К.: Ин-т "Укрводпроект", 1995. - 22 с.
102. Чеботько К.А., Савицкий В.Н., Канченко Ю.А., Куринный И.Л., Овчинникова В.А., Зайцев В.В. Удобрения органоминеральные из осадка сточных вод. Технические условия. ТУ У 1035102.64-95. - К.: Ин-т "Укрводпроект", 1996. - 27 с.
103. Канченко Ю.А., Савицький В.М., Чеботько К.О. Спосіб отримання органомінерального добрива. - Патент України на винахід №20808 А, 1997. - 10 с.
104. Хільчевський В.К. Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейну Дніпра). Автореф. дис… доктора геогр. наук, - К., 1996. - 50 с.
105. Гребінь В.В. Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну р.Рось). - Автореф. дис… канд. геогр. наук, К.: 1998. - 17 с.
106. Закревський Д.В., Шевчук І.О., Ститішина В.П. Винос солей річками Українського Приазов"я як джерело забруднення Азовського моря // Меліорація і водне гос-во, 1998, вип.85. - С.82-88.
107. Закревський Д.В. Антропогенна складова концентрацій хімічних компонентів у воді річок Правобережного Полісся України. В кн.: Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра. Луцьк: Надстир"я, 1998. - С.174-176.
108. Пелешенко В.І., Савицький В.М., Хільчевський В.К., Закревський Д.В., Шевчук І.О. Про деякі аспекти антропогенного забруднення річкових вод Правобережного Полісся України. - В. кн.: Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра, Луцьк: Надстир"я, 1998. - С.180-181.
109. Мельничук Ю.І., Ромась М.І., Семерик В.М. Методичні аспекти гідрохімічного картографування з застосуванням комп"ютерних технологій. В кн.: Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра. Луцьк: Надстир"я, 1998. - С.61-62.
110. Ромась М.І. Про вплив Рівненської АЕС на водні ресурси басейну р.Стир. В кн.: Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра. Луцьк: Надстир"я, 1998. - С.189-191.
111. Огородніков В.І., Савицький В.М., Дезірон О.В., Палієнко Е.Т., Скаржинський О.В. Донні відкладення: гідрохімічні умови, розподіл та накопичення елементів // Водне господарство України, 1998. №1-2. - С.67-69.
112. Сніжко С.І., Брагар М.С., Чеботько К.О., Слабчак А. Розсолення води Джарилгацької затоки // Водне господарство України, 1998, №3. - С.5-8.
113. Хільчевський В.К., Курило С.М. Оцінка стоку хімічних речовин із застосуванням геосистемно-гідрохімічного методу // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя. - К.: ВЦ "Київ. ун-т", 1999. - С.99-103.
114. Хільчевський В.К., Хільчевський Р.В., Гороховська М.С. Еколого-гідрохімічна оцінка поверхневих вод басейну Дніпра // Меліорація і водне гос-во, 1998, вип.85. - С.88-95.
115. Хільчевський В.К., Курило С.М. Оцінка гідролого-гідрохімічного стану водних об"єктів м.Києва // Вісн. Київ. ун-ту. Географія, 1999, вип.45. - С.61-62.
116. Хильчевский В.К., Хильчевский Р.В., Гороховская М.С. Экологические аспекты выноса с речным стоком химических веществ в водные объекты бассейна Днепра // Водные ресурсы, 1999, т.26, №4. - С.506-511.
117. Хільчевський В.К., Курило С.М. Гідролого-гідрохімічна характеристика малих водотоків території м.Києва // Водне господарство України, 1999, №3-4. - С.22-27.
118. Хільчевський В.К., Курило С.М. Гідролого-гідрохімічна характеристика водойм м.Києва // Водне господарство України, 1999, №5-6. - С.17-22.
119. Ромась М.І. Про вплив золовідвалів теплових електростанцій на якісний склад поверхневих і підземних вод // Вісн. ун-ту. Географія, 1999, вип.45. - С.63-65.
120. Закревський Д.В., Шевчук

 
 

Цікаве

Загрузка...