WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Гідрохімічні дослідження в київському національному - Реферат

Гідрохімічні дослідження в київському національному - Реферат

дипломних робіт студентами гідрохімічної спеціалізації. Студенти проходили виробничу і переддипломну практики, приймаючи участь у наукових дослідженнях кафедри і лабораторії. За безпосередньої участі в експедиціях вони освоювали методи польових робіт, а в лабораторних умовах - визначень хімічного складу природних вод з використанням, інструментальних методів аналізу (атомно-абсорбційна спектрофотометрія, полум`яна фотометрія, колориметрія, потенціометрія тощо).
Першими доробками по гідрохімії, які впроваджені в навчальний процес, були зведена таблиця вмісту в природних водах хімічних елементів і чутливостей їх визначення різними методами [1], узагальнені дані про можливості інструментальних методів аналізу природних вод [2] та досвід застосування в лабораторії фізико-хімічних методів дослідження природних вод [3].
Отримані результати подальших наукових досліджень і досвід використання їх в навчальному процесі були використані при підготовці та публікації навчальних посібників по застосуванню ймовірно-статистичних методів для аналізу гідрохімічних даних [5], розрахунку гідрохімічного балансу і прогнозуванню сольового складу води річок [6], картографуванню хімічного складу річкових вод на основі дисперсного аналізу [41], методах очистки вод [91], агрогідрохімії [93].
Особливо слід відзначити навчальні посібники з грифом Міносвіти України по меліоративній гідрохімії [42], методиці гідрохімічних досліджень [43],регіональній гідрохімії [52], радіоактивності природних вод [92] та підручники по основах меліоративної гідрохімії [94], гідрохімії України [95], основах моделювання в гідроекології [97], загальній гідрохімії [143], водопостачанню і водовідведенню [144].
Гідрохімічні дослідження відіграли головну роль у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації - кандидатів і докторів наук. Упродовж усіх досліджень по гідрохімічній тематиці серед студентів, які проходили виробничу практику і писали дипломні роботи за цією тематикою, визначились найбільш здібні. Їм пропонувалась після закінчення університету робота за науковою тематикою і ставилась вимога працювати над кандидатською дисертацією.
Так, випускник кафедри гідрології та гідрохімії 1976 р. Хільчевський В.К. був запрошений на посаду інженера ПНДЛ гідрохімії. З часом він став молодшим науковим співробітником, закінчив заочно аспірантуру, а після захисту кандидатської дисертації - став старшим науковим співробітником, потім перейшов на викладацьку роботу - доцентом кафедри гідрології та гідрохімії (1989р.). Нині - доктор географічних наук, професор, обіймає посаду завідувача цієї кафедри.
Випускник кафедри 1980 р. Сніжко С.І. пройшов шлях від інженера до старшого наукового співробітника, також закінчивши заочно аспірантуру і захистивши кандидатську дисерацію. Нині він доцент кафедри і навчається в докторантурі, завершує докторську дисертацію. Аналогічний шлях пройшов випускник кафедри 1987 р. Гребінь В.В., який захистив кандидатську дисертацію, працював асистентом кафедри, а зараз - доцент.
Випускник кафедри 1981р. Осадчий В.І. також працював у ПНДЛ гідрохімії, закінчив заочну аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію. Зараз він працює на посаді директора Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Мінекоресурсів України, завідує відділом гідрохімії.
В цілому за весь час розглянутих досліджень по гідрохімічній тематиці було підготовлено і захищено 5 кандидатських (Ромась М.І. [13], Хільчевський В.К. [47], Сніжко С.І. [62], Осадчий В.І. [69], Гребінь В.В. [105]) ) та 4 докторських (Пелешенко В.І. [9], Горєв Л.М. [48], Закревський Д.В. [29], Хільчевський В.К [104] дисертації. У стадії завершення докторська дисертація Ромася М.І., присвячена проблемам якості води водойм-охолоджувачів АЕС, та Сніжка С.І. - дослідженню гідрохімічних систем.
Таким чином, результати гідрохімічних досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є важливим внеском у фундаментальні дослідження гідрохімічної науки на сучасному етапі її розвитку. Вони значно доповнюють, розширюють нові теоретичні положення головної проблеми сучасної гідрохімії - формування хімічного складу природних вод за умов техногенезу і мають практичний вихід, особливо щодо проблем екології.
Список основної літератури
1. Вовк И.Ф., Пелешенко В.И., Пилипюк Я.С. Сводная таблица о содержании в природных водах химических элементов и чувствительности их определения различными методами. - К.: Картографические мастерские треста "Киевгеология", 1970. - 34 с.
2. Вовк И.Ф., Пелешенко В.И. Современные инструментальные методы анализа природных вод. - К.: УкрНИИНТИ, 1970. - 52 с.
3. Закревський Д.В., Пилипюк Я.С., Сергієнко А.Й. Можливості та досвід застосування фізико-хімічних методів дослідження природних вод // Фіз. географія та геоморфологія. - 1972, вип.8. - С.93-97.
4. Пелешенко В.И. Оценка взаимосвязи химического состава различных типов природных вод (на примере равнинной части Украины) - К.: Вища школа. Изд-во при Киев.ун-те, 1975. - 168 с.
5. Пелешенко В.И., Ромась Н.И. Применение вероятностно-статистических методов для анализа гидрохимических данных. - К.: Изд-во при Киев. ун-те, 1977. - 66 с.
6. Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Расчет гидрохимического баланса и прогнозирование солевого состава рек. - К.: Изд-во при Киев. ун-те, 1978. - 74 с.
7. Гидрохимическое картирование с применением вероятностно-статистических методов. Авторы Горев Л.Н., Закревский Д.В., Косовец А.А., Пелешенко В.И., Ромась Н.И. (под общ. ред. В.И.Пелешенко).- К.: Вища школа, Головное изд-во, 1979. - 100 с.
8. Закревский Д.В., Пелешенко В.И., Горев Л.Н., Ромась Н.И. Об использовании гидрохимических показателей при физико-географическом районировании // Физ. география и геоморфология. - 1979, вып.22. - С.94-99.
9. Пелешенко В.И. Исследование взаимосвязи химического состава различных типов природных вод суши (оценка, баланс и прогноз на примере Украины). - Автореф. дис… доктора геогр. наук, Ростов-на-Дону, 1980. - 58 с.
10. Ромась Н.И. О формировании химического состава атмосферных осадков в различных физико-географических зонах УССР // Физ. география и геоморфология, 1979, вып. 21. - С.126-131.
11. Ромась М.І. Дослідження ймовірно-статистичних закономірностей розподілу хімічних компонентів в атмосферних опадах на території України // Вісн. Київ. ун-ту. Географія, 1979, вип.21. - С.43-48.
12. Ромась М.І. Дослідження хімічного складу різних типів атмосферних опадів // Вісн. Київ. ун-ту. Географія, 1981, вип.23. - С.57-62.
13. Ромась М.И. Закономерности формирования

 
 

Цікаве

Загрузка...