WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Гідрохімічні дослідження в київському національному - Реферат

Гідрохімічні дослідження в київському національному - Реферат


Реферат з гідрології на тему:
Гідрохімічні дослідження в київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
Початок систематичних гідрохімічних досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і подальший їх розвиток пов`язаний з організацією і діяльністю в університеті гідрохімічної лабораторії. З 1969 р. на геологічному факультеті в проблемній науково-дослідній лабораторії (ПНДЛ) фізико-хімічних досліджень гірських порід почала функціонувати група, якій було доручено вивчення гідрохімії території України. Організатором і керівником цієї групи був доц. Пелешенко В.І.
В 1970 р. на базі цієї групи була створена науково-дослідна гідрохімічна лабораторія "з метою посилення науково-дослідних робіт по вивченню хімічного складу природних вод з застосуванням сучасних високочутливих і швидкісних методів..." (наказ ректора від 26.03.1970р., №43). Лабораторію було створено на географічному факультеті при кафедрі гідрології суші. Наукове керівництво покладено на доц. Пелешенка В.І. У штаті лабораторії було уже 5 осіб. Крім того, до розробки наукової тематики по гідрохімії були залучені співробітники ПНДЛ фізико-хімічних досліджень гірських порід: к.г.-м.н. Вовк І.Ф., к.г.-м.н. Закревський Д.В., а з 1971 р. (після звільнення Вовка І.Ф.) - к.г. - м.н. Горєв Л.М.
В 1969-1970 рр. особливу увагу було приділено організації лабораторних визначень хімічного складу природних вод в стаціонарних умовах з використанням новітніх на той час інструментальних методів аналізу (атомно-адсорбційна спектрофотометрія, полум`яна фотометрія, колориметрія, потенціометрія тощо) та організації експедиційних гідрохімічних досліджень з проведенням хімічних аналізів води в польових умовах.
Основні результати досліджень за ці роки найшли відображення в оцінці інструментальних методів визначення вмісту в природних водах хімічних елементів, особливо їхніх мікрокількостей, приладами з різною чутливістю (Вовк І.Ф., Пелешенко В.І., Пилипюк Я.С. [1]) і в публікаціях про можливості інструментальних методів аналізу природних вод (Вовк І.Ф., Пелешенко В.І. [2]) та про досвід застосування фізико-хімічних методів дослідження природних вод (Закревський Д.В., Пилипюк Я.С., Сергієнко А.Й. [3]).
Вихідними матеріалами розробок були для [1,2] фондові та літературні дані, а для [3] - дані експедиційних досліджень у Поліссі, лісостеповій та степовій зонах у межах Українського кристалічного масиву та Причорноморської западини (начальник експедиції Закревський Д.В.).
Основні етапи подальших гідрохімічних досліджень окреслювались планами проведення в лабораторії науково-дослідних робіт. За роками ці етапи визначались таким чином: 1970-1975; 1976-1980; 1981-1985; 1986-1990; 1991-1996 і 1997-2000 рр.
1970-1975 рр. Основні дослідження полягали у вивченні взаємозв`язку хімічного складу різних типів природних вод суші: атмосферних, поверхневих і підземних зони активного водообміну (Пелешенко В.І., Закревський Д.В., Горєв Л.М., Косовець О.О., Ромась М.І., Сергієнко А.Й.). Теоретичною базою цих досліджень стало вчення В.І.Вернадського про цілісність і єдність води в природі, про взаємозв`язок всіх компонентів гідросфери.
У період досліджень у цьому напрямку в статусі та структурі гідрохімічної лабораторії відбулися суттєві зміни. Рада Міністрів Української РСР прийняла Постанову від 17.12.1971р. №570 "Про організацію в Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка проблемної науково-дослідної гідрохімічної лабораторії". За цією постановою на лабораторію (ПНДЛ гідрохімії) покладено "вивчення регіональних закономірностій формування фізико - хімічної обстановки в природних водах суші". На виконання цієї постанови вийшов аналогічний наказ міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР №912 від 29.12.1991р. та наказ ректора Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка №95 від 11.05.1972р. За наказом ректора ПНДЛ гідрохімії була підпорядкована кафедрі гідрології суші, а науковим керівником лабораторії призначено доц. Пелешенка В.І.
У цей же період постановою Держкомітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та зарплати від 10.09.1974р. №258 ПНДЛ гідрохімії віднесено до 2-ї категорії за оплатою праці співробітників, що дало можливість зараховувати до штату лабораторії спеціалістів вищої кваліфікації, поскільки в лабораторії такої категорії вони мали можливість отримувати зарплату за науковий ступінь. В 1974 р. за наказом ректора університету №473 від 18.10. завідувачем ПНДЛ гідрохімії було призначено к.г.-м.н., с.н.с. Закревського Д.В. До нього посаду завідувача лабораторії обіймали з березня 1970р. по червень 1972 р. Пилипюк Я.С., а пізніше до жовтня 1974 р. - Ромась М.І.
У результаті дослідження взаємозв`язку хімічного складу різних типів природних вод суші вперше на території України виконана кількісна оцінка хімічного складу атмосферних опадів, поверхневих вод, підземних вод у четвертинних відкладах і підземних вод у дочетвертинних відкладах зони активного водообміну, розроблена схема балансу головних іонів цієї зони. Визначена загальна кількість розчинених мінеральних речовин, які випадають на поверхню суші України з атмосферними опадами та виносяться з її території поверхневим і підземним водним стоком.
Розроблена методика оцінки антропогенної складової іонного стоку та виконана кількісна оцінка цієї складової.
Дослідження супроводжувались картографуванням хімічного складу, мінералізації, загальної жорсткості та вуглекислої агресивності річкових вод у період літньої межені, підземних вод у четвертинних відкладах і підземних вод у дочетвертинних відкладах зони активного водообміну. Усі дослідження і картографування виконувались із застосуванням імовірно-статистичних методів для аналізу гідрохімічних даних з використанням ЕОМ.
Основні результати гідрохімічних досліджень в 1970-1975 рр. наведені в низці публікацій, зокрема [4-8], а підсумковим результатом став у 1980 р. захист дисертації Пелешенком В.І. на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю " гідрохімія" [9].
У ці ж роки Ромась М.І. розпочав дослідження атмосферних опадів України як складової частини у взаємозв`язку хімічного складу атмосферних, поверхневих і підземних вод [10-12]. Ці дослідження були завершені дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю "гідрохімія" [13].
1976-1980 рр. Основні дослідження полягали у вивченні закономірностей поширення, накопичення та міграції хімічних компонентів у природних водах Прип`ятського Полісся України в зв`язку з проведенням осушувальних меліорацій (Закревський Д.В.,

 
 

Цікаве

Загрузка...