WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГеографія економічна, Регіональна економіка → Значення гідрологічних і гідроекологічних дисциплін у підготовці географів - Реферат

Значення гідрологічних і гідроекологічних дисциплін у підготовці географів - Реферат


Реферат на тему:
Значення гідрологічних і гідроекологічних дисциплін у підготовці географів
В системі географічних наук виділяється три основні групи: 1) природничі географічні чи фізико-географічні науки; 2) суспільно-географічні науки; 3) картографія.
В групі природничо-географічних наук, у яку входять ландшафтознавство, геоморфологія, кліматологія, географія грунтів, біогеографія та ряд інших, гідрологія суші займає чільне місце. Тому вона поряд із вищезгаданими, входить до блоку фундаментальних географічних дисциплін при підготовці фахівців різного профілю (фізико-географів, економіко-географів і картографів) на географічних факультетах університетів України. Причому, незалежно від наявності кафедри гідрології на факультеті.
Безперечно, повноцінна діяльність на географічному факультеті вузу такої кафедри робить значно повноціннішою теоретичну і практичну підготовку студентів-географів з гідрології. Тому, більш як 50-річну діяльність кафедри гідрології і гідрохімії можна вважати почесною для неї і корисною для всього географічного факультету й університету в цілому.
Треба нагадати, що організація кафедри гідрології суші в 1949 р. в Київському державному університеті ім.Т.Г.Шевченка, як і гідрологічних кафедр у вузах інших міст і республік колишнього СРСР, була по`язана із загальнодержавними планами освоєння величезних просторів і природних ресурсів, зокрема водних, а тому і потребою великої кількості фахівців відповідного профілю.
Була сформована система підготовки гідрологів, яка не була уніфікованою. Гідрологів на інженерно-технічній основі готували 2 спеціалізовані вузи - Одеський і Ленінградський гідрометеорологічні інститути і деякі університети (наприклад, Воронезький, Томський), гідрологів-географів з I курсу навчання готували Московський, Ленінградський і Київський університети на географічних факультетах, гідрологів-географів, які опановували спеціальність з III курсу (після 2-х курсів фізико-географічної підготовки) готували в деяких університетах на географічних факультетах (у Чернівецькому університеті в Україні, в університетах прибалтійських республік).
Через чверть століття, в 1975 р. на кафедрі гідрології суші Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка відбувся перший випуск гідрологів за спеціалізацією гідрохімія. З 1976р. кафедра стала називатися кафедрою гідрології та гідрохімії. Це була реакція на потреби того часу, коли проблема якості природних вод почала турбувати науковців і практиків. Підготовка гідрохіміків забезпечувалася, крім викладачів кафедри, співробітниками проблемної науково-дослідної гідрохімічної лабораторії. Пізніше, в 1981р. для забезпечення польової гідрометричної і гідрохімічної практики було створено кафедральний гідролого-гідрохімічний стаціонар на р.Рось у м.Богуславі Київської області. Зараз там проводиться також метеорологічна і топографічна практики, практика з ландшафтознавства.
Спеціалізація гідрохімія за спеціальністю гідрологія на нашій кафедрі була єдиною серед вузів колишнього СРСР. Випускники знаходили цікаву роботу за фахом, і так тривало до початку 90-х років. Після рекомендацій V Гідрологічного з`їзду, який відбувся в Ленінграді у 1986 р., була оптимізована система гідрологічної освіти. Було припинено підготовку гідрологів-географів в університетах, в яких вона здійснювалася на загальногеографічній основі з III курсу ( так була закрита кафедра гідрології суші у Чернівецькому університеті).
Таким чином, можна констатувати, що на сьогоднішній день в Україні фахівці з гідрології суші готуються на інженерній основі в Одеському гідрометеорологічному інституті (є гідрологічний факультет) і на географічній основі - на кафедрі гідрології та гідрохімії географічного факультету Київського національного університету ім.Тараса Шевченка.
Кафедрі гідрології і гідрохімії випала роль навчально-методичного центру з гідрології, гідрохімії і гідроекології не лише на географічному факультеті свого університету, а й для інших вузів України. Це стосується як методики викладання, так і забезпечення навчальною літературою.
У 90-і роки розроблена низка нових навчальних дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри гідрології та гідрохімії на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра гідрології та гідрохімії на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

п/п Назва навчальної дисципліни, практики Кому викладається
(курс, кафедра) Кіль-
кість годин (загальна/ практичні)
1. Загальна гідрологія
(нормативний курс) I курс, увесь потік факультету 56/14
2. * Основи океанології
(нормативний курс) II курс, увесь потік (за виключенням картографів і метеорологів) 54/18
3. Гідрогеологія та охорона підземних вод IV курс, кафедра геоморфології і палеогеографії 28/14
4. * Основи гідроекології IV курс, кафедра фізичної географії і геоекології 42/14
5. * Основи руслознавства IV курс, кафедра геоморфо-логії та палеогеографії 28/-
6. * Гідрологія України IV курс, кафедра географії України 42/14
7. * Водні рекреаційні ресурси України IV курс, кафедра географії України 42/14
8. *Прикладна гідроекологія ІІІ курс, кафедра географії України 42/14
9 Навчальна гідрологічна практика І курс, увесь потік факультету 36
* Примітка. Дисципліни які введені за новим навчальним планом, починаючи з 1995 - 1996 навчального року.
Кафедра забезпечує викладання 8 навчальних дисциплін, з яких 2 є нормативними ("Загальна гідрологія" - 56 год. і "Основи океанології" - 54 год.), що читаються для всього потоку студентів факультету, відповідно I і II курсів (табл.). Це дисципліни, які закладають гідрологічну частину географічних знань у сукупності з іншими, що читаються на факультеті. 6 навчальних дисциплін - це фахові дисципліни для студентів окремих кафедр: "Гідрогеологія та охорона підземних вод" - 28 год. та "Основи руслознавства"- 28 год., IV курс, геоморфологи; "Основи гідроекології", IV курс фізико-географи і геоекологи - 42 год; "Гідрологія України" та "Водні рекреаційні ресурси України", IV курс географи України - по 42 год і "Прикладна гідроекологія", ІІІ курс географи України - 42 год.
Важливим аспектом в підготовці фахівців-географів є набуття ними не лише теоретичних, а й практичних гідролого-гідрохімічних навичок. Цьому сприяють навчальні гідрологічні практики, що забезпечують набуття навичок у студентів-географів із вміння характеризувати та аналізувати кількісні та якісні показники водних об"єктів. Це сприяє формуванню у студентів загального географічного світогляду, а також коректному та усвідомленому ними тлумаченню гідрологічних та гідрохімічних термінів. Прикладом реалізації такого підходу є проведення навчальної гідрологічної та гідрохімічної практики зі студентами І курсу на базі Канівського природногозаповідника обсягом 36 годин.
Для випускників, які закінчили географічний факультет, кілька років назад буде незвичним бачити такий широкий перелік навчальних гідрологічних і гідроекологічних дисциплін. Дійсно, раніше кафедра забезпечувала викладання лише "Загальної гідрології" і "Гідрогеології", але з 1995-1996 навчального року за новим планом цей список значно розширився завдяки деканату географічного факультету, а також завдяки кафедрам, які запропонували нові дисципліни гідролого-гідроекологічного спрямування. Причому, що стосується цих кафедр, то в деяких випадках уведення нового спецкурсу в їхній навчальний план було пов`язано з інтересом до досліджень чи методичних

 
 

Цікаве

Загрузка...